NyS, Nydanske Sprogstudier


Velkommen til NyS-online!

Fra og med NyS 46 er NyS et onlinetidsskrift her på adressen www.nys.dk.

To generøse bevillinger fra FKK og Dansk Sprognævns forlag har samtidig muliggjort en komplet digitalisering af tidskriftet fra 1970 og frem, så nu har alle interesserede mulighed for kvit og frit at gå på opdagelse i dansk sprogvidenskabs udvikling, og finde længe savnede, glemte eller ukendte skatte i pdf-format. 

Som abonnent kan du læse nye numre af NyS på nettet straks de udkommer. Besøgende uden abonnement kan først læse numrene når de er 2 år gamle.

Du finder numrene under Arkiver i menuen øverst på siden.

Hvad er NyS?

NyS er et bredt og varieret tidsskrift om sprog og sprogvidenskab. Tidsskriftet er fagfællebedømt (peer-reviewed) og udkommer to gange årligt. 

I NyS udforskes alle sprogets aspekter. Tidsskriftet formidler klassisk sprogvidenskab som grammatik og pragmatik. Men sproget ses også gennem andre optikker som pædagogik, sociologi, filosofi og psykologi.

Ud over de videnskabelige artikler indeholder NyS ofte anmeldelser af danske og centrale udenlandske udgivelser.

Forfatterne er lærere og studerende på de højere læreanstalter. NyS er således et forum for de etablerede forskere. Samtidig er tidsskriftet i høj grad et forum for kommende forskere da vi også formidler interessante arbejder udført af studerende.

Læserne er studerende eller undervisere i sprog — samt andre der ønsker at gå i dybden med sprog og sprogteori.

Er du allerede abonnent?

For at få adgang til NyS-online som abonnent skal du selv oprette dig på http://www.nys.dk/user/register og efterfølgende sende en mail til nys.abo @ dsn.dk med brugernavn og mailadresse, eller du kan sende en mail til nys.abo @ dsn.dk.

Ønsker du abonnement?

Nye abonnenter bedes skrive en mail til nys.abo @ dsn.dk.

NyS 52 – Form og funktion

Indkaldelse af artikler

Der indkaldes hermed til forslag til nr. 52 af Nydanske Sprogstudier under temaet Form og funktion. ”Form og funktion” skal forstås som forskelle og ligheder mellem formelle tilgange til sproglig analyse (fx generativ lingvistik) og funktionelle tilgange (fx funktionel eller kognitiv lingvistik), fx:

· Hvor er formelle og funktionelle tilgange (u)enige, og hvad består (u)enigheden i, og hvor langt går den?

· Forholdet mellem semantisk fortolkning og syntaktisk struktur

· Forholdet mellem pragmatik og syntaks

· Kompetence og performans / sprogsystem og sprogbrug

· Form og funktion indenfor fonologi, morfologi, semantik, syntaks og/eller pragmatik

· Formelle og funktionelle tilgange til synkron og/eller diakron sprogvariation

· Sprogforståelse og syntaks (parsing)

· Sprogpædagogiske og sprogdidaktiske aspekter ved formelle og funktionelle tilgange til sprog

· Formelle og funktionelle tilgange til neuro- og psykolingvistik, fx afasi

Det er en forudsætning for optagelse i temanummeret at man i sit bidrag sagligt og eksplicit omtaler og forholder sig til begge tilgange. Alle bidrag skal være baseret på eller henvise til empiriske data fra dansk.

Forslag (abstracts) på mellem 300 og 500 ord indsendes til nys.red@dsn.dk senest den 1. september 2016. Forslagene må være forfattet på dansk, svensk og norsk.

Forslagene bliver bedømt i redaktionen, og alle forfattere bliver kontaktet. De forslag der udvælges til nummeret, gennemgår den sædvanlige redigeringsprocedure for artikler til NyS. Artiklerne kan have et omfang på op til 45.000 anslag (ca. 20 sider) og vil i overensstemmelse med NyS’ praksis blive underkastet anonym fagfællebedømmelse. Deadline for artikler er 1. december 2016.


Nr. 50 (2016): Ny kognitiv sprogforskning

Fri adgang Open Access  Begrænset adgang Abonnementsadgang

Indholdsfortegnelse

Forord

- Redaktionen
PDF
Thomas Wiben Jensen
PDF
7-12

Artikler

Sune Vork Steffensen
PDF
13-54
Sarah Bro Trasmundi
PDF
55-85
Brian L. Due
PDF
86-119
Thomas Wiben Jensen
PDF
120-149
Charlotte Sun Jensen
PDF
150-182
Simon Borchmann
PDF
183-220
Line Burholt Kristensen
PDF
221-247

Abstracts

The cognitive question in linguistics: An introduction to the distributed language approach
Sune Vork Steffensen
PDF
248
Distributed cognition and distributed language:
analysis of cognitive events in the social practice of emergency medicine
Sarah Bro Trasmundi
PDF
249
Shared information as a resource for the development of ideas:
An EM/CA and DC analysis
Brian Due
PDF
250
Metaforicity: A cognitive ecological perspective on metaphor use in social interaction
Thomas Wiben Jensen
PDF
251
Ecological niches and affordances in second language acquisition, learning, and teaching
Charlotte Sun Jensen
PDF
252
An ecological cognitive semantics
Simon Uffe Borchmann
PDF
253
Language and the body – psycholinguistics in Denmark
Line Burholt Kristensen
PDF
254

Bilag

Indkaldelse af artikler til NyS 52 - Form og Funktion
- Redaktionen
PDF
256-257
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK