Om tidsskriftet

Fokus og område

NyS er et bredt og varieret tidsskrift om sprog og sprogvidenskab. Her kan du holde dig orienteret om de nyeste undersøgelser af dansk sprog og om udviklingen af sprogteorier generelt.

I NyS udforskes alle sprogets aspekter. Tidsskriftet formidler klassisk sprogvidenskab som grammatik og pragmatik. Men sproget ses også gennem andre optikker som pædagogik, sociologi, filosofi og psykologi. Ud over de videnskabelige artikler indeholder NyS ofte anmeldelser af danske og centrale udenlandske udgivelser.

Forfatterne er lærere og studerende på de højere læreanstalter. NyS er således et forum for de etablerede forskere. Samtidig er tidsskriftet i høj grad et forum for kommende forskere da vi også formidler interessante arbejder udført af studerende.

Læserne er studerende eller undervisere i sprog — samt andre der ønsker at gå i dybden med sprog og sprogteori.

Tidsskriftets engelske titel er Studies in Modern Danish.

Peer review-proces

Indsendte manuskripter kvalitetsbedømmes af redaktionen og sendes herefter enten til anonym fagfællebedømmelse hos en ekstern bedømmer (dvs. ikke et medlem af redaktionen) eller retur til forfatteren med angivelse af hvilke ændringer der kræves inden manuskriptet kan sendes til fagfællebedømmelse.

Publiceringshyppighed

NyS udkommer 2 gange om året.

Selvarkivering for forfattere

Dette tidsskrift tillader forfattere at lægge elementer, der er fremsendt til tidsskriftet, ud på personlige websteder 6 måneder efter publicering, samtidigt med at der angives bibliografiske oplysninger, herunder at artiklen er publiceret i NyS.

Open Access

Dette tidsskrifts indhold vil være tilgængeligt som Open Access øjeblikkeligt efter publiceringen af et nummer.

Sponsors

NyS udgives med støtte fra Dansk Sprognævn.
Digitaliseringen af NyS er støttet af Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation.

Tidsskriftshistorik

Tidsskriftet blev oprettet i 1970. Indtil 2000 hed vi Nydanske studier & almen kommunikationsteori (ISSN 0106-8040). Fortsat som NyS, Nydanske Sprogstudier.