Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Alt materiale i artiklen overholder gældende regler om ophavsret.
  • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word- eller RTF-dokumentfilformat.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet i NyS' stylesheet.
  • Jeg er indforstået med de regler der gælder for tekster der publiceres i NyS (se "Oplysninger om ophavsret" umiddelbart nedenfor).
  • Instruktionerne vedr. Sikring af Blind Review er fulgt (gælder kun for artikler, ikke anmeldelser).

Retningslinjer for forfattere

Artikler til NyS skal repræsentere et stykke original forskning i dansk sprog, dog undtagelsesvist også om et af de andre skandinaviske sprog. Artikler om undersøgelser af andre sprog skal sammenligne med lignende forhold i dansk for at kunne komme i betragtning til NyS.

Da NyS formidler til en relativt bred læserskare, er det vigtigt at artikler skrives sådan at indholdet også at til at følge for læsere, der ikke er specialister på det pågældende område.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

NyS, Nydanske Sprogstudier behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet NyS, Nydanske Sprogstudier er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen og forlaget for NyS, Nydanske Sprogstudier til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på adm@dsn.dk