Oplysninger til bibliotekarer

Vi opfordrer forskningsbibliotekarer til at anføre dette tidsskrift på listen over deres biblioteks beholdning af elektroniske tidsskrifter.