https://www.nys.dk/issue/feed NyS, Nydanske Sprogstudier 2019-09-19T03:52:11+02:00 Ida Elisabeth Mørch moerch@dsn.dk Open Journal Systems https://www.nys.dk/article/view/114915 Kolofon og indholdsfortegnelse 2019-07-29T13:18:07+02:00 - Redaktionen moerch@dsn.dk 2019-07-01T11:01:47+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/114473 Forord 2019-09-19T03:51:39+02:00 - Redaktionen ansch@dsn.dk 2019-05-27T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/111286 Den andens ansigt: Afdækning af deltagerorientering via multimodal interaktionsanalyse 2019-09-19T03:52:11+02:00 Brian L. Due bdue@hum.ku.dk Simon B. Lange moerch@dsn.dk Mie Femø Nielsen moerch@dsn.dk Thomas L.W. Toft moerch@dsn.dk Jeanette Landgrebe moerch@dsn.dk Rikke Nielsen moerch@dsn.dk Liv Sassert moerch@dsn.dk <p>Vi præsenterer i denne artikel en systematisk diskussion af, hvad multimodalitet er, samt hvordan multimodale interaktionsanalyser kan udføres ud fra et etnometodologisk og konversationsanalytisk (EMCA) perspektiv. Vi introducerer til de grundlæggende metodologiske antagelser og viser igennem tre eksemplariske analyser, hvilke temaer, problemstillinger og undersøgelsesområder analytikere kan fokusere på, hvordan de i praksis kan udføres, samt hvilke typer fund og resultater disse analyser kan generere. Et klassisk tema i metoden er intersubjektivitet; hvordan deltagere orienterer sig mod hinanden og skaber forståelse og mening. Det sker blandt andet ved kropsligt at søge den andens ansigt og øjne for at sikre modtagelse og respons. Artiklen giver både en anvendelsesorienteret introduktion til feltet og præsenterer helt ny forskning inden for tre udvalgte områder. De analyserede eksempler er fra forskellige interaktionssituationer mellem henholdsvis kursister og en service-robot, kolleger i et kontorlandskab samt mellem en borger og en bostøttemedarbejder. Hver især præsenterer eksemplerne, hvilke ressourcer deltagere anvender for at sikre den andens opmærksomhed. Dermed bidrager artiklen med ny viden om den multimodale semiotiske økologi, hvor talende kroppe interagerer i en materiel verden. Artiklen afsluttes med perspektiver på nye forskningsområder.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> 2019-05-27T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/112649 Kan man lære at skifte gear? En multimodal tilgang til plot i den litterære tekst 2019-09-19T03:51:45+02:00 Alexandra Holsting aho@sdu.dk Cindie Aaen Maagaard cam@sdu.dk Nina Nørgaard noergaard@sdu.dk <p>Med udgangspunkt i den multimodale socialsemiotik præsenterer denne artikel en multimodal tilgang til narrativ med særlig fokus på plot i den litterære tekst.&nbsp;Vi argumenterer for, at plot som en strukturering af tekstens begivenheder er særligt kendetegnende for den litterære tekst, og at det realiseres multimodalt gennem billede, grafik, verbalsprog, layout og typografi. Gennem en eksemplarisk analyse af Dorthe Nors’ roman <em>Spejl, skulder, blink</em> viser vi dels den multimodale socialsemiotiks&nbsp;udsigelseskraft&nbsp;i forhold til en roman, der ikke eksplicit fremhæver sin multimodalitet, dels de analytiske fordele ved at inddrage&nbsp;plot som et helt centralt element.&nbsp;Artiklens primære bidrag til det&nbsp;socialsemiotiske&nbsp;multimodale forskningsfelt består i&nbsp;at inddrage plotbegrebet i den multimodale analyse og derved&nbsp;belyse, hvordan den narrative kategori plot, der ofte opfattes som en rent verbalsproglig konstruktion designet af forfatteren, kan ses som resultatet af valg truffet&nbsp;gennem&nbsp;forskellige&nbsp;semiotiske ressourcer&nbsp;og på forskellige realisationsniveauer.&nbsp;</p> 2019-05-27T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/111943 Multimodal feedback i social interaktion 2019-09-19T03:51:58+02:00 Patrizia Paggio paggio@hum.ku.dk Costanza Navarretta moerch@dsn.dk <p>I denne artikel analyserer vi sproglig og nonverbal feedback i to multimodale korpora som afspejler ret forskellige kommunikationssituationer. Det ene består af otte videooptagede såkaldte ’<em>map task</em>’-samtaler, hvor en af samtalepartnerne forklarer den anden ruten på et kort. De to deltagere sidder i forskellige rum uden at kunne se hinanden og kommunikerer igennem høretelefoner. Det andet korpus er en samling af tolv videooptagelser af frie ansigt-til-ansigt-samtaler hvor deltagerne, som ikke kendte hinanden på forhånd, blev optaget mens de stod over for hinanden i et studie og talte sammen. Sproget er dansk i begge korpora. Vi beskriver hvordan sproglig og nonverbal feedback er opmærket og gennemgår distributionen af forskellige typer feedbackudtryk i de to korpora. Vores analyse viser interessante forskelle i både mængden og typen (mono- kontra multimodal) af feedback, som dels skyldes de forskellige fysiske opsætninger, dels interaktionens natur, som er funktionel i ’map task’-dialogerne, og som bare er samtale for samtalens skyld i de frie ansigt-til-ansigt-dialoger.</p> 2019-05-27T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/111757 Computerskrivning integreret i samtaledeltagelse 2019-09-19T03:52:05+02:00 Søren Beck Nielsen sbnielsen@hum.ku.dk <p>Med udgangspunkt i videooptagelser af tilsynsbesøg hvor repræsentanter for et socialtilsyn interviewer ledere af bosteder, biddrager denne artikel til multimodale undersøgelser af multiaktivitet og skrivning-i-interaktion ved at undersøge hvordan parterne integrerer computerskrivning med samtaledeltagelse i hvad der omtales som ’skrivesekvenser’. Undersøgelsen er delt i to. Den første del analyserer initiering af skrivesekvenser i relation til den interviewlignende samtale: repræsentanterne begynder rutinemæssigt at skrive mens og ikke nødvendigvis efter lederne besvarer deres spørgsmål, og lederne fortsætter med at udfolde svaret mens repræsentanterne noterer. Den anden del analyserer den efterfølgende udfoldelse af skrivesekvenserne og finder at repræsentanterne langt fra nødvendigvis skriver løs uden hensynstagen til- og opmærksomhed rettet mod lederens sammenfaldende tale. Tværtimod tilpasser de deres skrivning, så den afbrydes af ophold hvormed repræsentanterne verbalt og/eller kropsligt kan demonstrere aktiv lytning, forståelse og invitere lederne til at fortsætte deres beskrivelser. De to dele giver tilsammen en forklaring på hvordan aktiviteterne tale og skrivning kan integreres med hinanden uden indgribende sammenbrud.</p> <p>&nbsp;</p> 2019-05-27T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/111288 Hører du overhovedet efter? En undersøgelse af talerens mimik i en situation med manglende respons 2019-09-19T03:51:32+02:00 Tanja Alexandra Junge rmh573@alumni.ku.dk <p class="p1"><span class="s1">Denne artikel stiller skarpt på taleres mimik i en situation hvor de udsættes for ikke aktiv lytning.<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Fire deltagere fortæller en personlig historie til en modtager der ikke reagerer på det, der bliver sagt. Ved hjælp af konversationsanalytisk metode og forskning indenfor gestik,<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>vises det hvordan deltagerne, via mimiske ressourcer, forsøger at opnå forståelse eller reaktion hos en modtager der ikke responderer, og hvordan det påvirker fortællingen, når denne respons udebliver. Et centralt fund er, at ansigtet fungerer som en understregelse af stemmens, blikkets og gestikkens responssøgende funktion. Analysen viser også at deltagere aktivt opsøger øjenkontakt i vigtige passager, men at det gensidige blik alene, ikke opfattes som tilstrækkeligt bevis på, at deres ytring er blevet hørt eller forstået.</span></p> 2019-06-24T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/112409 Anmeldelse av bind 2 av Dansk Sproghistorie: Ord for ord for ord. 2019-09-19T03:51:51+02:00 Agnete Nesse Agnete.Nesse@uib.no 2019-05-27T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/114920 ’The other’s’ face: revealing aspects of participant orientation based on multimodal interaction analysis 2019-07-29T13:18:07+02:00 Brian L. Due moerch@dsn.dk Simon B. Lange moerch@dsn.dk Mie Femø Nielsen moerch@dsn.dk Thomas L.W. Toft moerch@dsn.dk Jeanette Landgrebe moerch@dsn.dk Rikke Nielsen moerch@dsn.dk 2019-07-01T13:15:14+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/114921 Can you learn how to shift gears? A multimodal approach to plot in literary texts 2019-07-29T13:18:07+02:00 Alexandra Holsting moerch@dsn.dk Cindie Aaen Maagaard moerch@dsn.dk Nina Nørgaard moerch@dsn.dk 2019-07-01T13:17:43+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/114922 Multimodal feedback in social interaction 2019-07-29T13:18:07+02:00 Patrizia Paggio moerch@dsn.dk Costanza Navarretta moerch@dsn.dk 2019-07-01T13:19:59+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/114923 Computer writing integrated with conversation 2019-07-29T13:18:07+02:00 Søren Beck Nielsen moerch@dsn.dk 2019-07-01T13:21:43+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/114924 Are you even listening? A study of speakers’ mimicry in non-response situations 2019-07-29T13:18:07+02:00 Tanja Alexandra Junge moerch@dsn.dk 2019-07-01T13:23:32+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/114916 Indkaldelse til temanummer om <em>dansk under påvirkning</em> 2019-09-19T03:51:25+02:00 - Redaktionen moerch@dsn.dk 2019-07-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##