https://www.nys.dk/issue/feed NyS, Nydanske Sprogstudier 2020-06-06T05:14:48+02:00 Ida Elisabeth Mørch moerch@dsn.dk Open Journal Systems https://www.nys.dk/article/view/117734 Kolofon og indholdsfortegnelse 2020-06-06T05:13:52+02:00 - Redaktionen moerch@dsn.dk 2019-12-10T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/117498 Forord 2020-06-06T05:14:00+02:00 Jan Heegård Petersen janhp@hum.ku.dk 2019-12-10T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/117114 BRÆJKING NEWS: En eksperimentel undersøgelse af fejlobservante læseres holdninger til ukorrekte og korrekte stavemåder opfattet som stavefejl i nyhedsrubrikker på nettet 2020-06-06T05:14:48+02:00 Jonas Nygaard Blom moerch@dsn.dk Michael Ejstrup moerch@dsn.dk <p>Sprogbrugere er ofte intolerante over for stavemåder, de mener er ukorrekte, og de nedvurderer både tekster, der indeholder disse stavemåder, og de skribenter, der bruger dem. Dette gælder også – og måske i særlig grad – hvis teksterne er nyhedsartikler og skribenterne er journalister. I denne artikel præsenterer vi resultaterne fra et onlineeksperiment, der har været gennemført i 2018 (N = 1.502). I eksperimentet har en gruppe fejlobservante deltagere læst en række manipulerede nyhedsrubrikker, som de har rettet stavemåder i og derefter angivet deres holdninger til. Resultaterne viser, at deltagerne især er intolerante over for elementære stavefejl, der er fremhævet i den præskriptive litteratur og normative debat som tilbagevendende og typiske fejl. Langt størstedelen af deltagerne og især de kompetente fejlfindere og stavere finder fejlene irriterende. Til gengæld opfattes fejlene ikke som meningsforstyrrende af særlig mange, med slåfejl som en undtagelse. Et af undersøgelsens mere bemærkelsesværdige resultater er, at mange af deltagerne ikke blot er intolerante over for stavefejl, men også over for korrekte, vanskelige stavemåder. Journalister risikerer dermed, at fejlobservante læsere synes, det er både irriterende og komisk, når de staver korrekt.</p> 2019-12-10T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/117117 Kontekst-orienteret ordkendskabsundervisning for elever i 5. klasse med begrænset dansk ordforråd: En undersøgelse af korttids- og langtidseffekter 2020-06-06T05:14:39+02:00 Anna Steenberg Gellert moerch@dsn.dk Signe Wischmann moerch@dsn.dk Elisabeth Arnbak moerch@dsn.dk <p>Artiklen beskriver en undersøgelse af korttids- og langtidseffekter af et 24 lektioners kontekstorienteret ordkendskabsundervisningsforløb, der sigtede mod, at elever i 5. klasse med begrænset dansk ordforråd skulle lære dels at aktivere og opbygge viden om ord inden for bestemte semantiske felter, dels at udlede betydningen af ukendte ord i tekster vha. informationer i konteksten. 111 elever deltog i den kontekstorienterede ordkendskabsundervisning og blev sammenlignet med 221 andre elever, som enten deltog i en anden slags ordkendskabsundervisning eller blot modtog den sædvanlige undervisning på deres skole. Eleverne blev testet inden ordkendskabsundervisningen samt kort efter og igen ti måneder efter undervisningens afslutning. Undersøgelsen viste, at der umiddelbart efter undervisningen kunne konstateres meget stærke effekter af den kontekstorienterede ordkendskabsundervisning på elevernes læsning og definition af trænede ord samt en mellemstærk til stærk effekt på forståelse af tekster med sådanne ord. Ti måneder senere kunne der stadig påvises tydelige effekter af denne undervisning. Imidlertid kunne der ligesom i tidligere undersøgelser ikke spores overføringseffekter på elevernes generelle ordforråd eller generelle læseforståelse. Der kunne heller ikke påvises signifikante effekter af den kontekstorienterede undervisning på en test af elevernes færdigheder i at udlede ukendte ords betydning vha. konteksten. Sådanne effekter ville sandsynligvis kræve et mere omfattende undervisningsforløb.</p> 2019-12-10T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/117119 Årsagssætninger med <em>fordi</em> i (formelt) dansk talesprog 2020-06-06T05:14:31+02:00 Sune Gregersen moerch@dsn.dk <p>Artiklen undersøger <em>fordi</em>-sætningers form og funktion i formelt dansk talesprog, nærmere bestemt dansk som det tales under møder i Folketinget. Undersøgelsen viser at ’hovedsætningsordstilling’ (V2) er langt hyppigere end ’ledsætningsordstilling’ (V3) og dermed ikke blot et kendetegn for uformelt talesprog, og at <em>fordi</em> kan indlede spørgesætninger (fx <em>fordi hvad handler det om i skrøbelige stater</em>?). Desuden undersøges det ved hjælp af en fireleddet typologi over årsagssætninger i hvor høj grad der er en sammenhæng mellem <em>fordi</em>-sætningens betydning og valget mellem V2 og V3.</p> 2019-12-10T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/117120 Japanske interaktive partikler i dansk oversættelse 2020-06-06T05:14:21+02:00 Rie Obe moerch@dsn.dk Hartmut Haberland moerch@dsn.dk <p>En række småord i moderne germanske V2-sprog har visse træk til fælles med sætningsslutpartiklerne i asiatiske sprog. Det er dog ikke klart hvor langt de ligner hinanden. Vi ser her på danske dialogiske partikler og japanske interaktive partikler ved at sammenligne uddrag af en roman af Haruki Murakami med deres oversættelse til dansk. Selv om disse partikler inden for deres respektive sprogs typologiske ramme har overraskende mange træk til fælles som leksikalske enheder, er deres tekstforekomster sjældent direkte oversættelser af hinanden. Danske dialogiske partikler forudsætter en (ofte implicit) samtale, dvs. tilstedeværelse af mere end én stemme (det som også bliver kaldt for polyfoni), mens de japanske interaktive partikler organiserer interaktionspartnernes indbyrdes engagement (og i højere grad forudsætter en modpart der er fysisk til stede eller i det mindste præcist socialt defineret).</p> 2019-12-10T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/117122 Anmeldelse: Elisabeth Engberg-Pedersen, Kasper Boye & Peter Harder: Semantik. Samfundslitteratur, 2019 2020-06-06T05:14:10+02:00 Peter Juul Nielsen moerch@dsn.dk 2019-12-10T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/117735 BRAKING NEWS: An experimental study of language attitudes towards improper and proper spelling perceived as misspellings in online news headlines 2020-06-06T05:13:42+02:00 Jonas Nygaard Blom moerch@dsn.dk Michael Ejstrup moerch@dsn.dk 2019-12-10T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/117736 Short-term and long-term effects of a context-based vocabulary intervention for fifth-grade students with poor vocabulary knowledge 2020-06-06T05:13:34+02:00 Anna Steenberg Gellert moerch@dsn.dk Signe Wischmann moerch@dsn.dk Elisabeth Arnbak moerch@dsn.dk 2019-12-10T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/117737 Causal clauses with fordi <em>‘because’</em> in (formal) spoken Danish 2020-06-06T05:13:26+02:00 Sune Gregersen moerch@dsn.dk 2019-12-10T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/117738 Japanese interactive particles in Danish translation 2020-06-06T05:13:18+02:00 Rie Obe moerch@dsn.dk Hartmut Haberland moerch@dsn.dk 2019-12-10T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.nys.dk/article/view/117749 Redaktionelt 2019-12-06T12:30:22+01:00 - Redaktionen moerch@dsn.dk 2019-12-10T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement##