NyS bliver et gratis onlinetidsskrift

2020-11-05

Den karens­periode der hidtil har været gældende for nye artikler, ophæves, og alle artikler bliver således frit tilgængelige fra udgivelsestidspunktet. Dermed sikres alle en direkte adgang til den nyeste forskning i dansk sprog. Det bliver samtidig nemt at integrere artiklerne i undervisningen, og det bliver lettere at linke til artikler. Det er vores håb at dette vil være med til at udvide NyS’ læserskare.

Hverken den redaktionelle eller den grafiske linje bliver ændret. NyS vil fortsat blive redigeret ud fra høje videnskabelige og formidlingsmæssige principper som afspejlet i tidsskriftets placering på niveau 2 i den bibliometriske forskningsindikator. 

Til nuværende abonnenter på det trykte NyS

Vi sender et brev til de abonnenter der hidtil kun har modtaget det trykte NyS, med anvisninger til hvordan de i fremtiden kan læse NyS’ spændende artikler og anmeldelser online. 

Til nuværende abonnenter på NyS-online

Du skal ikke foretage dig noget hvis du ønsker at fortsætte som hidtil. Du skal bare huske at opdatere dine oplysninger på www.nys.dk hvis noget ændrer sig.

Næste nummer af NyS

I stedet for at NyS 59 udkommer i slutningen af 2020, vil NyS 59 og 60 blive slået sammen til et dobbeltnummer som udkommer i sommeren 2021.