NyS – et gratis onlinetidsskrift

2020-11-05

Den karens­periode der hidtil har været gældende for nye artikler, er ophævet, og alle artikler bliver således frit tilgængelige fra udgivelsestidspunktet. Dermed sikres alle en direkte adgang til den nyeste forskning i dansk sprog. Det er samtidig blevet nemt at integrere artiklerne i undervisningen, og det er blevet lettere at linke til artikler. Det er vores håb at dette vil være med til at udvide NyS’ læserskare.

Hverken den redaktionelle eller den grafiske linje er ændret. NyS bliver redigeret ud fra høje videnskabelige og formidlingsmæssige principper som afspejlet i tidsskriftets placering på niveau 2 i den bibliometriske forskningsindikator. 

Til abonnenter på det trykte NyS

Vi har sendt et brev til de abonnenter der hidtil kun har modtaget det trykte NyS, med anvisninger til hvordan de kan læse NyS’ spændende artikler og anmeldelser online. 

Til abonnenter på NyS-online

Du skal huske at opdatere dine oplysninger på www.nys.dk hvis noget ændrer sig.