Sprog og krop – Psykolingvistik i Danmark

Forfattere

  • Line Burholt Kristensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i50.23803

Nøgleord:

kognition, neurolingvistik, psykolingvistik, forskningstraditioner, validitet

Resumé

Psyko- og neurolingvistiske undersøgelser er i opblomstring blandt danske
sprogforskere. Denne artikel giver en grundlæggende indføring i hvad neurolingvistik
og psykolingvistik er, og hvordan disse tilgange adskiller sig fra andre
sprogvidenskabelige discipliner. Gennem eksempler fra samtidig dansk forskning
argumenteres der for neuro- og psykolingvistikkens potentiale i en dansk
sammenhæng: De kan bidrage til udforskningen af det danske sprog, ligesom
forskning i dansk sprog kan bidrage til besvarelsen af neuro- og psykolingvistiske
kernespørgsmål. Psykolingvistikkens metoder er ikke oprindeligt udviklet
med sprogvidenskabelige spørgsmål for øje, men giver nye muligheder for
indsigt i hjernens arbejde med sprog og i sammenhænge mellem sprog og
kognition. Metoderne er dog også underlagt en række praktiske begrænsninger
der gør det svært at undersøge sprog og kognition som situationelt og interaktionelt
forankret.

Downloads

Publiceret

2016-07-04

Citation/Eksport

Kristensen, L. B. (2016). Sprog og krop – Psykolingvistik i Danmark. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(50), 221–247. https://doi.org/10.7146/nys.v1i50.23803