Emojier som mikroteknologisk kropssprog

Forfattere

  • Tina Thode Hougaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i65.142956

Nøgleord:

emojier, skriftlig onlineinteraktion, parasprog, mimik, gestik

Resumé

Denne artikel præsenterer en ny forståelse af emojier, nemlig som en kropsforankret semiotisk resurse. Med afsæt i at se interaktion som en kropsligt funderet udfoldelse og med udgangspunkt i tidligere forskning i ’nyskriftlige’ resurser der fungerer som kompensation for det manglende kropssprog, undersøger artiklen hvordan primært emojier kan forstås som erstatning for de parasproglige virkemidler der er fraværende i skriftlig interaktion, dvs. kropsbevægelser, ansigtsudtryk og stemmemæssige forhold. Artiklen giver både et indblik i hvordan emojier virker som præfabrikeret teknologi og system, og et overblik over tidligere forskning i emojiers pragmatiske funktion før den via Peirces tre tegntyper, ikon, symbol og indeks, viser hvordan den fysiske krops sprog manifesterer sig i digitale kropsemojier. Med udgangspunkt i forskning i ansigtsudtryk og tidligere analyser af digital gestik undersøges det hvordan deltagere i forskellige online interaktionssituationer bruger det digitale kropssprog. Der argumenteres for at emojier netop egner sig godt til at formidle følelser og til at guide modtageren i at forstå afsenderens hensigt med det skrevne fordi brugen af emojier og forståelsen af dem er kropsligt funderet. Deltagerne i skrevet onlineinteraktion bruger emojier som kompensation for den parasproglige information fordi emojierne i vid udstrækning ligner og føles som kropslig kommunikation.

Referencer

Amin, H. 2022. Emojis and the neoliberal coding of diversity: A monocultural multiculturalism. on_culture (online) 14. 1-26. DOI: https://doi.org/10.22029/oc.2022.1302.

An, J., T. Li, Y. Teng & P. Zhang. 2018. Factors influencing emoji usage in smartphone mediated communications. G. Chowdhury, J. McLeod, V. Gillet & P. Willett (red.), Transforming digital worlds. iConference 2018. Lecture Notes in Computer Science vol 10766. 423-428. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-78105-1_46.

Androutsopoulos, J. 2011. Language change and digital medie: A review of conceptions and evidence. T. Kristiansen & N. Coupland (red.), Standard languages and language standards in a changing Europe. 145-159. Oslo: Novus. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110472226-033.

Androutsopoulos, J.K. 2018. Digitale Interpunktion: Stilistische Ressourcen und soziolinguistischer Wandel in der informellen digitalen Schriftlichkeit von Jugendlichen. A. Ziegler (red.), Jugendsprachen/Youth languages: Aktuelle Perspektiven internationaler Forschung/Current perspectives of international research, 722-748. Berlin: De Gruyter.

Austin, J.L. 1982. How to do things with words: the William James lectures delivered at Harvard University in 1955. 2. udg. Oxford: Oxford University Press.

Bai, Q., D. Qi, M. Zhe & Y. Maokun. 2019. A systematic review of emoji: Current research and future perspectives. Frontiers in Psychology 10. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02221.

Barbieri, F., K. German, R. Francesco & S. Horacio. 2016. How cosmopolitan are emojis?: Exploring emojis usage and meaning over different languages with distributional semantics. Proceedings of the 2016 ACM on Multimedia Conference, 531-533. DOI: https://doi.org/10.1145/2964284.2967278.

Berthelsen, U.D., T.T. Hougaard & M.V. Christensen. 2019. Medialekter i et grammatisk og didaktisk perspektiv. Y. Goldshtein, I.S. Hansen & T.T. Hougaard (red.), 17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 17, 95-111. Aarhus Universitet.

Bolter, J.D. & R. Grusin. 1999. Remediation: understanding new media. Cambridge, MA: MIT Press. DOI: https://doi.org/10.1108/ccij.1999.4.4.208.1.

Bolter, J.D. 1991. Writing space: the computer, hypertext, and the history of writing. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates.

Cherny, L. 1999. Conversation and community. Chat in a virtual world. Lealand Stanford Junior University: CSLI Publications.

Cohn, N., J. Engelen & J. Schilperoord. 2019. The grammar of emoji? Constraints on communicative pictorial sequencing. Cognitive Research: Principles and Implications 4(1). 2-18. DOI: https://doi.org/10.1186/s41235-019-0177-0.

Cramer, H., P.d. Juan & J. Tetreault. 2016. Sender-intended functions of emojis in US messaging. Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services, 504-509. New York: ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/2935334.2935370.

Crystal, D. 2006. Language and the Internet. 2. udg. Cambridge: Cambridge University Press.

Daft, R.L. & R.H. Lengel. 1984. Information richness: a new approach to managerial behavior & organizational design. L.L. Cummings & B. M. Staw (red.), Research in organizational behavior, Vol. 6, 191-233. Homewood, IL: JAI Press. DOI: https://doi.org/10.21236/ADA128980.

Dainas, A. & S.C. Herring. 2021. Interpreting emoji pragmatics. C. Xie, F. Yus & H. Haberland (red.), Approaches to internet pragmatics: Theory and practice, 107- 144. Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/pbns.318.04dai.

Danesi, M. 2017. The semiotics of emoji, Bloomsbury advances in semiotics. London: Bloomsbury Academic. DOI: https://doi.org/10.5040/9781474282024.

Danet, B. 1998. Text as mask: Gender, play, and performance on the Internet. S.G. Jones (red.), Cybersociety 2.0: Revisiting computer-mediated communication and community, 129-158. Thousand Oaks, CA: SAGE. DOI: https://doi.org/10.4135/9781452243689.n5.

Dresner, E. & S.C. Herring. 2010. Functions of the nonverbal in CMC: Emoticons and illocutionary force. Communication theory 20(3). 249-268. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2010.01362.x.

Dresner, E. & S.C. Herring. 2013. Emoticons and illocutionary force. Dordrecht: Springer Netherlands. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7131-4_8.

Due, B.L. 2016. Fælles orientering som ressource for idéudvikling: En single case-analyse baseret på Distributed Cognition (DC) & Conversation Analysis (CA). NyS, Nydanske sprogstudier 1(50). 86-119. DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v1i50.23799.

Duncker, D. 2019. The reflexivity of language and linguistic inquiry: Integrational linguistics in practice. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781351060394.

Dürscheid, C. & C.M. Siever. 2017. Jenseits des Alphabets – Kommunikation mit Emojis. Zeitschrift für germanistische Linguistik 45(2). 256-285. DOI: https://doi.org/10.1515/zgl-2017-0013.

Ekman, P. & W.V. Friesen. 1969. The repertoire of nonverbal behavioral categories. Semiotica 1. 49-98. DOI: https://doi.org/10.1515/semi.1969.1.1.49.

Ekman, P. & W.V. Friesen. 1975. Unmasking the face: A guide to recognizing emotions from facial clues. Prentice Hall: Englewood Cliffs.

Evans, V. 2017. The emoji code: the linguistics behind smiley faces and scaredy cats. New York: Picador.

Garcia, A.C. & J.B. Jacobs. 1999. The eyes of the beholder: Understanding the turn-taking system in quasi-cynchronous computer-mediated communication. Research on Language and Social Interaction 32(4). 337-367. DOI: https://doi.org/10.1207/S15327973rls3204_2.

Gawne, L. & G. McCulloch. 2019. Emoji as digital gestures. Language@Internet 17(2).

Gerlitz, C. & A. Helmond. 2013. The like economy. New Media and Society 15(8). 1348-1365. DOI: https://doi.org/10.1177/1461444812472322.

Giles, D., W. Stommel & T.M. Paulus. 2017. The microanalysis of online data: The next stage. Journal of Pragmatics 115. 37-41. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.02.007.

Gumperz, J.J. 1982. Discourse strategies. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511611834.

Hansen, M.H. & A.C. Stæhr. 2021. Sproglige generationsforskelle på de sociale medier. NyS, Nydanske Sprogstudier 1(59). 113-156. DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v1i59.121811.

Herring, S.C. & J. Ge-Stadnyk. 2023. Emoji and illocutionarity: Acting On, and acting as, language. M. Gill, A. Malmivirta & B. Warvik (red.), Structures in discourse: Studies in interaction, adaptability, and pragmatic functions, 123-154. Amsterdam: John Benjamins.

Herring, S.C. & A.R. Dainas. 2020. Gender and age influences on interpretation of emoji functions. ACM Transactions on Social Computing 10 (Special Issue on Emoji Understanding and Applications in Social Media). 1-26. doi: DOI: https://doi.org/10.1145/3375629.

Herring, S.C. & A.R. Dainas. 2017. ”Nice picture comment!” Graphicons in Facebook comment threads. Proceedings of the Fiftieth Hawai’i International Conference on System Sciences. DOI: https://doi.org/10.24251/HICSS.2017.264.

Herring, S.C., D. Stein & T. Virtanen. 2013. Introduction to the pragmatics of computer- mediated communication. S.C. Herring, D. Stein & T. Virtanen (red.), Handbook of pragmatics of computer-mediated communication, 3-31. Berlin: Mouton. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110214468.

Hjarvard, S. 2007. Sprogets medialisering. Språk i Norden. 29-45.

Hougaard, T.T. 2004. Nærmest en leg. En undersøgelse af sprog og interaktion i dansk webchat. Ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet.

Hougaard, T.T. 2014. Sproglige forandringer i de nye medier : fra chatstil til hashtagpoesi. NyS, Nydanske Sprogstudier 46. 39-66. DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v46i46.17524.

Hougaard, T.T. 2020. Emojis. Tænkepauser (84). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv34wmr49.

Hougaard, T.T. & L.B.C. Lund. 2019. Medialektale træk i digitale dialoger. Språk i Norden 49(1). 7-23.

Hougaard, T.T. & M. Rathje. 2018. Emojis in the digital writings of young Danes. A. Ziegler (red.), Jugendsprachen/Youth Languages. Aktuelle Perspektiven internationaler Forschung/Current Perspectives of International Research, 773-806. Berlin: De Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110472226-035.

Jaeger, S.R. & G. Ares. 2017. Dominant meanings of facial emoji: Insights from Chinese consumers and comparison with meanings from internet resources. Food Quality and Preference 62. 275-283 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2017.04.009.

Jakobson, R. 1960. Closing statement: Linguistics and poetics. T.A. Sebeok, Style in language, 350-377. New York og London: The Technology Press of Massachusetts Institute of Tecnology og John Wiley & Sons.

Jensen, T.W. 2009. Følelser og sprog - den verbale manifestation af følelser i sproglig interaktion. NyS, Nydanske Sprogstudier 37. 34-60. DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v37i37.13502.

Junge, T.A. 2019. Hører du overhovedet efter? En undersøgelse af talerens mimik i en situation med manglende respons. NyS, Nydanske Sprogstudier 56. 133-158. DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v1i56.111288.

Jørgensen, M. 2018. Samtalegrammatik i skriftlig online interaktion: En analyse af de tre kommentarindledende partikler altså, øhm og hm i to danske Facebookgrupper. Skandinaviske sprogstudier 9(1). 24-51. DOI: https://doi.org/10.7146/sss.v9i1.109462.

Kelly, R. & L. Watts. 2015. Characterising the inventive appropriation of emoji as relationally meaningful in mediated close personal relationships. Experiences of technology appropriation: Unanticipated users, usage, circumstances, and design. University of Bath.

Kendon, A. 2004. Gesture: Visible action as utterance. Cambridge: Cambridge University Press.

Kendon, A. 2017. Reflections of the ”gesture-first” hypothesis of language origins. Psychon Bull Rev 24. 163-170. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511807572.

Koh, J., J. Cherian, P. Taele & T. Hammond. 2019. Developing a hand gesture recognition system for mapping symbolic hand gestures to analogous emojis in computer-mediated communication. ACM transactions on interactive intelligent systems 9(1). 1-35. DOI: https://doi.org/10.1145/3297277.

Lebduska, L. 2014. Emoji, emoji, what for art thou? Harlot 12. DOI: https://doi.org/10.15760/harlot.2014.12.6.

Lévy, P. 1998. Becoming virtual: reality in the digital age. New York: Plenum.

Malinowski, B. 1923. The problem of meaning in primitive languages. C.K. Ogden & I.A. Richards (red.), The meaning of meaning, 451-510. London: Routledge & Kegan Paul.

Martin, J. R. & M. Zappavigna. 2019. Embodied meaning: a systemic functional perspective on paralanguage. Functional linguistics 6(1): 1-33. DOI: https://doi.org/10.1186/s40554-018-0065-9.

McNeill, D. 1992. Hand and mind - What gestures reveal about thought. Chicago: University of Chicago Press.

McNeill, D. 2006. Gesture: A psycholinguistic approach. R.E. Asher & J.M.Y Simpson (red.), The Encyclopedia of Language and Linguistics, 58-66. DOI: https://doi.org//10.1016/B0-08-044854-2/00798-7.

Meredith, J. & J. Potter. 2013. Conversation analysis and electronic interactions: Methodological, analytic and technical considerations, H. Lim & F. Sudweeks (red.), Innovative methods and technologies for electronic discourse analysis, 370- 393. Hershey, PA: IGI Global.

Miller, H., D. Kluver, L. Thebault-Spieker, L. Terveen & B. Hecht. 2017. Understanding emoji ambiguity in context: The role of text in emoji-related miscommunication. Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, 152-161 DOI: https://doi.org/10.1609/icwsm.v11i1.14901.

Miller, H., J. Thebault-Spieker, S. Chang, I. Johnson, L. Terveen & B. Hecht. 2016. ”Blissfully happy” or ”ready to fight”: Varying interpretations of emoji, 259-268. International AAAI Conference on Web and Social Media.

Moschini, I. 2016. The ”face with tears of joy” emoji. A socio-semiotic and multimodal insight into a Japan-America mash-up. HERMES-Journal of Language and Communication in Business 55. 11-25. DOI: https://doi.org/10.7146/hjlcb.v0i55.24286.

Murr, L.E. & J.B. Williams. 1988. Half-brained ideas about education: Thinking and learning with both the left and right brain in a visual culture. Leonardo 21(4). 413-419. DOI: https://doi.org/10.2307/1578704.

Na’aman, N., H. Provenza & O. Montoya. 2017. MojiSem: Varying linguistic purposes of emoji in (Twitter) context. Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics- Student Research Workshop. 136- 141. Vancouver: Association for Computational Linguistics. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/P17-3022.

Nielsen, M.F. & S.B. Nielsen. 2010. Samtaleanalyse. Fredriksberg: Samfundslitteratur.

Novak, P.K., J. Smailović, B. Sluban & I. Mozetič. 2015. Sentiment of emojis. PLoS One1 10(12). 1-21. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0144296.

Ozanne, M., A.C. Navas, A.S. Mattila & H.B. Van Hoof. 2017. An investigation into Facebook ”liking” behavior - an exploratory study. Social Media + Society 3(2). DOI: https://doi.org/10.1177/2056305117706785.

Pavalanathan, U. & J. Eisenstein. 2016. Emoticons vs. emojis on Twitter: A causal inference Approach. ArXiv abs/1510.08480.

Peirce, C.S. 1995. Semiotik og pragmatisme. Moderne tænkere. København: Samlerens Bogklub.

Pohl, H., C. Domin & M. Rohs. 2017. Beyond just text: Semantic emoji similarity modeling to support expressive communication. ACM transactions on computer- human interaction 24(1). 1-42. DOI: https://doi.org/10.1145/3039685.

Provine, R.R., R.J. Spencer & D.L. Mandell. 2007. Emotional expression online: Emoticons punctuate website text messages. Journal of Language and Social Psychology 26(3). 299-307. DOI: https://doi.org/10.1177/0261927X06303481.

Quinta, N. da , E.S. Cruz, Y. Rios, B. Alfaro & I.M.d. Marañón. 2023. What is behind a facial emoji? The effects of context, age, and gender on children’s understanding of emoji. Food Quality and Preference 105(3). DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2022.104761.

Ravelli, L.J. & T.V. Leeuwen. 2018. Modality in the digital age. Visual communication. 17(3). 277-297. DOI: https://doi.org/10.1177/1470357218764436.

Riordan, M.A. 2017. Emojis as tools for emotion work: Communicating affect in text messages. Journal of Language and Social Psychology 36(5). 549-567. DOI: https://doi.org/10.1177/0261927X17704238.

Rodrigues, D., D. Lopes, M. Prada, D. Thompson & M.V. Garrido. 2017. A frown emoji can be worth a thousand words: Perceptions of emoji use in text messages exchanged between romantic partners. Telematics and Informatics 34(8). 1532- 1543. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.07.001.

Salló, S. 2011. The faces of messenger emoticons in the virtual communication. Acta Universitatis Sapientiae. Social Analysis 1(2). 307-332.

Schandorf, M. 2012. Mediated gesture: Paralinguistic communication and phatic text. Convergence: The international Journal of Research into New Media Technologies 19(3). 319-344. DOI: https://doi.org/10.1177/1354856512439501.

Schegloff, E.A. 1982. Discourse as an interactional achievement: some uses of ’uh huh’ and other things that come between sentences. D. Tannen (red.), Analyzing discourse: Text and talk, 71-93. Georgetown: Georgetown University Press.

Schegloff, E.A. 1996. Turn organization: one intersection of grammar and interaction. E. Ochs, E.A. Schegloff & S.A. Thompson (red.), Interaction and grammar, 52-133. United Kingdom: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511620874.002.

Scott Sørensen, A. & B.K. Walther. 2001. Cyberflux: digital kunst og kommunikation, Cyberflux; 1. Odense: Odense Universitetsforlag.

Skovholt, K., A. Grønning & A. Kankaanranta. 2014. The communicative functions of emoticons in workplace e-mails: :-). Journal of Computer-Mediated Communication 19. 780-797. DOI: https://doi.org/10.1111/jcc4.12063.

Sproull, L. & S. Kiesler. 1986. Reducing social context cues: Electronic mail in organizational communications. Management Science 32(11). 1492-1512. DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.32.11.1492.

Stage, C. & T.T. Hougaard. 2018. The language of illness and death on social media. An affective approach. D.R. Christensen & K. Sandvik (red.), Sharing death online, Vol. 1. Bingley: Emerald Publishing.

Stark, L. & K. Crawford. 2015. The conservatism of emoji: Work, affect, and communication. Social Media + Society 1(2). 87-96. DOI: https://doi.org/10.1177/2056305115604853.

Steensig, J. 2001. Sprog i virkeligheden: bidrag til en interaktionel lingvistik. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Stivers, T. 2008. Stance, alignment, and affiliation during storytelling: When nodding is a token of affiliation. Research on language and social interaction 41(1). 31-57. DOI: https://doi.org/10.1080/08351810701691123.

Sundén, J. 2003. Material virtualities. New York: Peter Lang.

Togeby, O. 2019. Om tegn analogi, konvention, situationalitet. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv34wmv9b.

Turkle, S. 1997. Life on the screen: identity in the age of the internet. New York: Touchstone.

Watzlawick, P., J.B. Bavelas & D.D. Jackson. 1967. Pragmatics of human communication: a study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes. New York: W. W. Norton.

Werry, C.C. 1996. Linguistic and interactional features of Internet Relay Chat. S.C. Herring (red.), Computer-mediated communication. Linguistic, social and cross-cultural perspectives, 47-63. Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/pbns.39.06wer.

Downloads

Publiceret

2024-07-10

Citation/Eksport

Hougaard, T. T. (2024). Emojier som mikroteknologisk kropssprog . NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(65), 111–144. https://doi.org/10.7146/nys.v1i65.142956

Nummer

Sektion

Artikler