Sproglig evaluering af flersprogede – på tværs

Forfattere

  • Lars Holm

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i63.137562

Nøgleord:

sproglig evaluering, konstrukt, flersprogethed, flersprogede individer, sprogligt repertoire, etik

Referencer

Alderson. J.C. & D. Wall. 1993. Does washback exist? Applied Linguistics 14. 115–29. DOI: https://doi.org/10.1093/applin/14.2.115.

Allerup, P. 2015. PISA og TIMSS – internationale undersøgelser af samme slags? K. E. Andreasen, M. Buchardt, A. Rasmusen & C. Ydesen (red.), Test og prøvelser. Oprindelse, udvikling, aktualitet, 51–72. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Andreasen, K.E., M. Buchardt, A. Rasmussen & C. Ydesen. 2015. Introduktion. K.E. Andreasen, M. Buchardt, A. Rasmussen & C. Ydesen (red.), Test og prøvelser. Oprindelse, udvikling, aktualitet, 9–25. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Bachman, L.F. & A.S. Palmer. 1996. Language testing in practice. Oxford: Oxford University Press.

Bendixen, C. & G. Christensen. 2015. Intelligenstest i folkeskolen og betydningen for, hvad det vil sige at være “et barn”. K.E. Andreasen, M. Buchardt, A. Rasmussen & C. Ydesen (red.), Test og prøvelser. Oprindelse, udvikling, aktualitet, 167–188. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Bleses, D. m.fl. 2008a. ”Sprogvurderingsmateriale til 3-årige”. Sprogvurderingsmateriale udviklet for Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende. København: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

Bleses, D. m.fl. 2008b. The communicative development inventories: Validity and main developmental trends. Journal of Child Language 35(3). 619–650. DOI: https://doi.org/10.1017/S0305000907008574.

Blum, S.D. 2017. Unseen WEIRD assumptions: the so-called language gap discourse and ideologies of language, childhood, and learning. International Multilingual Research Journal 11(1). 23–38. DOI: https://doi.org/10.1080/19313152.2016.1258187.

Buchardt, M. & L. Fabrin. 2015. PISA Etnisk. I lyset af tosprogede elevers skole- og testhistorie. K.E. Andreasen, M. Buchardt, A. Rasmussen & C. Ydesen (red.), Test og prøvelser. Oprindelse, udvikling, aktualitet, 141–165. Aalborg. Aalborg Universitetsforlag.

Carlsen, C.H. & L. Rocca. 2021. Language test misuse. Language Assessment Quarterly 18(5). 477–491. DOI: https://doi.org/10.1080/15434303.2021.1947288.

Carlsen, C.H. & L. Rocca. 2022. Language test activism. Language Policy. https://rdcu.be/cRwNo. DOI: https://doi.org/10.1007/s10993-022-09614-7.

Chalhoup-Deville, M. & C. Deville. 1999. Computer adaptive testing in second language contexts. Annual Review of Applied Linguistics 19. 273-299. DOI: https://doi.org/10.1017/S0267190599190147.

Chen, Z., D. Hursh & B. Lingard. 2021. The opt-out movement in New York: A grassroot movement to eliminate high-stakes testing and promote whole child public schooling. Teachers College Record 123(5). 1–22. DOI: https://doi.org/10.1177/016146812112300504.

Cheng, L., Y. Watanabe & A. Curtis. 2004. Washback in language testing. Research contexts and methods. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Council of Europe. 2001. Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

de Beer, M. 2004. Use of differential item functioning (DIF) analysis for bias analysis in test construction. SA Journal of Industrial Psychology 30(4). 52–58. DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v30i4.175.

Egelund, N. & T. Tranæs. 2008. PISA Etnisk 2005. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

EVA 2007. Sprogvurderinger af 3-årige. Erfaringer og perspektiver. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

EVA 2010. Fokus på sprog – daginstitutioners indsats for treårige. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Familiestyrelsen [u.å.] Sprogvurderingsmateriale til 3-årige. København: Familiestyrelsen.

Fenwick, T. & R. Edwards. 2010. Actor-network theory in education. London: Routledge.

Fulcher, G. & F. Davidson. 2007. Language testing and assessment. London: Routledge.

Garcia, O. & L. Wei. 2014. Translanguaging. Language, bilingualism and education. London: Palgrave MacMillan.

Garcia, O. & J.A. Kleifgen. 2015. Educating emergent bilinguals. Politics, programs and practices for English language learners. New York: Teachers College Press.

Garcia, O. & T. Kleyn (red.). 2016. Translanguaging with multilingual students. Learning from classroom moments. New York: Routledge.

Gogolin, I. 1994. Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule. Münster: Waxmann-Verlag.

Green, B. & P. Cormack. 2015. Historical inquiry in literacy education. J. Roswell & K. Pahl (red.), The Routledge handbook of literacy studies, 185–204. London: Routledge.

Hamilton, M. 2001. Privileged literacies: Policy, institutional process and the life of IALS. Language and Education 15(2–3). 178–196. DOI https://doi.org/10.1080/09500780108666809.

Hamp-Lyons, L. 1997. Ethics in language testing. L. Clapham & D. Carson (red.), Encyclopedia of language and education, Vol. 7, 323–333. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers.

Holm, L. 2006. Sprogtest i et andetsprogsperspektiv – med særligt henblik på literacy. Nordand 2. 57–77.

Holm, L. 2007. Konstruktionen af en fælles europæisk skriftlighed. En kritisk diskussion. S. Matre & T.L. Hoel (red.), Skrive for nåtid og framtid.: Skriving i arbeidsliv og skole, 52–62. Trondheim: TAPIR Akademisk Forlag.

Holm, L. 2020. Sproglig evaluering i skoler og daginstitutioner. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Holm, L. & A. Ahrenkiel. 2018. To år bagud. En kritisk analyse og diskussion af sprogforståelsen i forsknings- og udviklingsprogrammet ”Fremtidens dagtilbud”. Barn 36(2). 29–46. DOI https://doi.org/10.5324/barn.v36i2.2778.

Holm, L. & A. Ahrenkiel. 2022. Children´s language play as collaborative improvisations – rethinking paths to literacy. Journal of Early Childhood Literacy. E-pub ahead of print. DOI https://doi.org/10.1177/14687984211067131.

Holm, L. & K.B. Kousholt. 2019. Beyond washback effect: A multi-disciplinary approach exploring how testing becomes part of everyday school life focused on the construction of pupils’ cleverness. Annual Review of Critical Psychology 16. 917–952.

Holm, L. & H.P. Laursen. 2010. Dansk som andetsprog. Pædagogiske og didaktiske perspektiver. Frederiksberg: Dansklærerforeningen.

Holm, L. & L.S.K. Schmidt. 2015. Sprogtest i daginstitutioner. K.E. Andreasen, M. Buchardt, A. Rasmussen & C. Ydesen (red.), Test og prøvelser. Oprindelse, udvikling, aktualitet, 121–140. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Holmen, A. 2012. Kommentar til “Sprogscreening af tosprogede børn”. Logos 64. 17–19.

Isager, M. 1997. Medina – vurdering af tosprogede småbørns andetsprogsudvikling. Herning: Special-pædagogisk Forlag.

Koyama, J. & K. Menken. 2013. Emergent bilinguals: Framing students as statistical data? Bilingual Research Journal 36(1). 82–99. DOI: https://doi.org/10.1080/15235882.2013.778223.

Kreiner, S. 2009. Om udvikling og afprøvning af pædagogiske test. C. Bendixen & S. Kreiner (red.), Test i folkeskolen, 43–81. Viborg: Hans Reitzels Forlag.

Linell, P. 1982. The written language bias in linguistics. Linköping: University of Linköping.

Long, M.H. 2005. Second language needs analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Lopez, A., S. Turkan & D. Guzman-Orth. 2016. Assessing multilingual competence. E. Shohamy m.fl. (red.), Language testing and assessment. Cham: Springer.

Lov nr. 170. 2006-2007. L 170 Forslag til lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Løntoft, J. & K. Raal. 1998. De´er ham´ses. Herning: Special-pædagogisk Forlag.

McNamara, T. 2005. 21st century shibboleth: Language test, identity and intergroup conflict. Language Policy 4(4). 351–370. DOI: https://doi.org/10.1007/s10993-005-2886-0.

McNamara, T. & C. Roever. 2006. Language testing. The social dimension. Oxford: Blackwell.

McNamara, T. & K. Ryan. 2011. Fairness versus justice in language testing. Language Assessment Quarterly 8(2). 161–178. DOI: https://doi.org/10.1080/15434303.2011.565438.

Menken, K. 2008. English learners left behind. Standardized testing as language policy. Clevedon: Multilingual Matters.

Monsen, M. 2014. Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver. Oslo: Universitetet i Oslo.

Nielsen, J.C. m.fl. 1986. Sætningslæseprøverne SL60 og SL40. Virum: Hogrefe Psykologisk Forlag.

Olson, D.R. 1994. The world on paper. The conceptual and cognitive implications of reading and writing. Cambridge: Cambridge University Press.

Peltzer-Karpf, A. m.fl. 2002. Sprachstandserhebung bei Schulanfängern: bilingualer Spracherwerb in der Migration. Das dritte Schuljahr: Erster Zwischenbericht. Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Risager, K. 2004. Den fælles europæiske referenceramme for sprog: Et værktøj med begrænsninger. Sprogforum 31. 24–27.

Schissel, J.L., C. Leung & M. Chalhoub-Deville. 2019. The construct of multilingualism in Language Testing. Language Assessment Quarterly 16(2). 1–6. DOI: https://doi.org/10.1080/15434303.2019.1680679.

Shohamy, E. 2001. Democratic assessment as an alternative. Language Testing 18(4). 373–391. DOI: https://doi.org/10.1177/026553220101800404.

Shohamy, E. 2006. Language policy. Hidden agendas and new approaches. London: Routledge.

Shohamy, E. 2011. Assessing multilingual competencies: Adopting construct valid assessment policies. Modern Language Journal 95(3). 418–429. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2011.01210.x.

Schmenk, B. 2004. Æstetikken marginaliseret? Den fælles europæiske referenceramme og dens sprogpædagogiske implikationer. Sprogforum 31. 28–32.

Spolsky, B. 1995. Measured words. Oxford: Oxford University Press.

Søegård, A. m.fl. 1989. OS64 OG OS120. Ordstillelæsningsprøver. Ordstillelæsningsprøver til vurdering af afkodning og læseforståelse ved enkeltordslæsning. Virum: Hogrefe Psykologisk Forlag.

Taylor, C. 2007. Modern social imaginaries. Durham: Duke University Press.

Udlændinge- og Integrationsministeriet. 2019. Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. København: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Undervisningsministeriet. 1985. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning af fremmedsprogede elever. København: Undervisningsministeriet.

Undervisningsminsteriet. 1995. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19. København: Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet. 1997. Lov om folkeskolen. København: Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet. 1999. Spor 3. Undervisningsvejledning. København: Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet. 2007. Vis, hvad du kan. Materiale til sprogscreening af tosprogede småbørn, skolestartere og skoleskiftere. København: Undervisningsministeriet.

Vallberg-Roth, A. 2012. Different forms of assessment and documentation in Swedish preschools. Nordisk barnehageforskning 5. 1–18. DOI: https://doi.org/10.7577/nbf.479.

Vik, N.E. 2020. Språkkartlegging og inkludering av flerspråklige barn i barnehagen. Trondheim: NTNU.

Weir, C.J. 2005. Language testing and validation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Downloads

Publiceret

2023-06-29

Citation/Eksport

Holm, L. (2023). Sproglig evaluering af flersprogede – på tværs. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(63), 108–135. https://doi.org/10.7146/nys.v1i63.137562