Udvikling og afprøvning af sætningsforståelsestest for voksne med dansk som andetsprog

Forfattere

  • Mette Stidsen
  • Anna Steenberg Gellert

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i63.137561

Nøgleord:

sætningsforståelse, syntaks, testning, dansk som andetsprog

Referencer

Asmussen, V. & C. Elbro. 2017. VLV-2. Vejledende Læsetest for Voksne 2. Teknisk rapport. København: Center for Læseforskning og Undervisningsministeriet. (Upubliceret rapport).

Bachman, L.F. 2004. Statistical analyses for language assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

Bek, T. 2022. Farveblindhed. Patienthåndbogen. 22. august 2022. https://www.sund-hed.dk/borger/patienthaandbogen/oejne/om-oejet-og-synet/farveblindhed/ (til-gået 14. februar 2023).

Bishop, D. 2010. Test for reception of grammar (TROG), version 2. Dansk udgave. Stockholm: Pearson.

Brimo, D., K. Apel & T. Fountain. 2017. Examining the contributions of syntactic awareness and syntactic knowledge to reading comprehension. Journal of Research in Reading 40(1). 57-74. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9817.12050.

Dabrowska, E. & J. Street. 2006. Individual differences in language attainment: Comprehension of passive sentences by native and non-native English speakers. Language Sciences 28(6). 604-615. DOI: https://doi.org/10.1016/j.langsci.2005.11.014.

Elbro, C. 2014. Læsning og læseundervisning (3. udgave). København: Hans Reitzels Forlag.

Elbro, C. 2021. Læsevanskeligheder (2. udgave). København: Hans Reitzels Forlag.

Elbro, C. & M. Poulsen. 2015. Hold i virkeligheden. Statistik og evidens i uddannelse. København: Hans Reitzels Forlag.

Engberg-Pedersen, E. & R.V. Christensen. 2017. Mental states and activities in Danish narratives: Children with autism and children with language impairment. Journal of Child Language 44. 1192-1217. DOI: https://doi.org/10.1017/S0305000916000507.

EVA. 2020. Brug af Forberedende Voksenundervisning (FVU). En registerundersøgelse af aktivitet, deltagerprofiler og videre uddannelsesforløb. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Frizelle, P., C. O’Neill & D.V.M. Bishop. 2017. Assessing understanding of relative clauses: A comparison of multiple-choice comprehension versus sentence repetition. Journal of Child Language 44(6). 1435-1457. DOI: https://doi.org/10.1017/S0305000916000635.

Frizelle, P., P. Thompson, M. Duta & D.V.M. Bishop. 2019. Assessing children’s un-derstanding of complex syntax: A comparison of two methods. Language learning 69(2). 255-291. DOI: https://doi.org/10.1111/lang.12332.

Gellert, A.S. & C. Elbro. 2008. Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version. København: Center for Læseforskning, Københavns Universitet.

Gellert, A.S., C. Elbro & M. Stidsen. Undervejs. Rapport om udvikling og afprøvning af test til målgruppeafgrænsning på FVU-dansk og FVU-start. København: Center for Læseforskning, Københavns Universitet.

Grandjean, D. & M. Poulsen. 2017. Er syntaks en flaskehals i forståelsen? En undersøgelse af syntaksens betydning for børns sætningsforståelse. NyS - Nydanske Sprogstudier 52-53. 207-230. DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v1i52-53.26264.

Hoover, W.A. & P.B. Gough. 1990. The simple view of reading. Reading & Writing 2(2). 127-160. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00401799.

Juul, H., A.S. Gellert & K.F. Andersen. 2021. Sprogtestning. L. Kjærbæk & D. Boeg Thomsen (red.), Børns sprogtilegnelse. Sprogudvikling hos danske børn i alderen 0-6 år, 237-253. Frydenlund Academic.

Moll, K., C. Hulme, S. Nag & M.J. Snowling. 2013. Sentence repetition as a marker of language skills in children with dyslexia. Applied Psycholinguistics 36. 1-19. DOI: https://doi.org/10.1017/S0142716413000209.

Nielsen, J.L., R. Vang Christensen & M. Poulsen. 2022. What’s format got to do with it? A comparison of three syntactic comprehension measures. (Upubliceret artikelmanuskript).

Oakhill, J., K. Cain & C. Elbro. 2015. Læseforståelse - indsigt og undervisning. København: Hans Reitzels Forlag.

Perkins, K., S.R. Brutten & P.J. Angelis. 1986. Derivational complexity and item difficulty in a sentence repetition task. Language learning 36(2). 125-141. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1986.tb00375.x.

Polišenská, K., S. Chiat & P. Roy. 2015. Sentence repetition: What does the task measure? International Journal of Language & Communication Disorders 50. 106- 118. DOI: https://doi.org/10.1111/1460-6984.12126.

Poulsen, M., & A.K.D. Gravgaard. 2016. Who did what to whom?: The relationship between syntactic aspects of sentence comprehension and text comprehension. Scientific Studies of Reading 20(4). 325-338. DOI: https://doi.org/10.1080/10888438.2016.1180695.

Poulsen, M., J.L. Nielsen & R. Vang Christensen. 2022. Remembering sentences is not all about memory: Convergent and discriminant validity of syntactic knowledge and its relationship with reading comprehension. Journal of Child Language 49(2). 349-365. DOI: https://doi.org/10.1017/S0305000921000210.

Rosdahl, A., T. Fridberg, V. Jakobsen & M. Jørgensen. 2013. Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med it i Danmark. København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Rønberg, L. 2014. Hvad er problemet? Elever med dansk som andetsprog kan jo sagtens læse! Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 51(1). 3-18.

Silva, M., & K. Cain. 2015. The relations between lower and higher level comprehen-sion skills and their role in prediction of early reading comprehension. Journal of Educational Psychology 107(2). 321-331. DOI: https://doi.org/10.1037/a0037769.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 2020. Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning. København: Børne- og Undervisningsministeriet. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/439 (tilgået 14. februar 2023).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 2022. Vejledning om formål, tilrettelæggelse, ind-hold og gennemførelse af forberedende voksenundervisning (FVU). København: Børne- og Undervisningsministeriet. https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9049 (tilgået 14. februar 2023).

Yan, X., Y. Maeda, J. Lv & A. Ginther. 2016. Elicited imitation as a measure of second language proficiency: A narrative review and meta-analysis. Language Testing 33(4). 497-528. DOI: https://doi.org/10.1177/0265532215594643.

Downloads

Publiceret

2023-06-29

Citation/Eksport

Stidsen, M., & Steenberg Gellert, A. (2023). Udvikling og afprøvning af sætningsforståelsestest for voksne med dansk som andetsprog. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(63), 74–107. https://doi.org/10.7146/nys.v1i63.137561