Hverdagens engelsk

Forfattere

  • Margrethe Heidemann Andersen
  • Line Sandst

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i62.134595

Nøgleord:

engelskpåvirkning, sprogkontakt, låneord, lingvistisk landskab, socioonomastik

Resumé

.

Referencer

Backhaus, P. 2007. Linguistic landscapes. A comparative study of urban multilingualism in Tokyo. Clevedon: Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781853599484.

Ben-Rafael, E. & M. Ben-Rafael. 2016. Berlin’s linguistic landscape: two faces of globalization. R. Blackwood, E. Lanza & H. Woldemariam (red.), Negotiation and contesting identities in linguistic landscapes, 197–213. London: Bloomsbury.

Busch, M. 2022. Dansk er på vej ud af de videregående uddannelser til fordel for engelsk. Avisendanmark.dk 4.1.2022.

Cenoz, J. & D. Gorter. 2006. Linguistic Landscape and minority languages. International Journal of Multilingualism 3(1). 67–80. DOI: https://doi.org/10.1080/14790710608668386.

Dahl, T. 1941–42. English influence as reflected in Danish language. Studia Neophilologica 14. 386–392. DOI: https://doi.org/10.1080/00393274108586899.

Davidsen-Nielsen, N. & M. Herslund. 1999. Dansk han med sin tjener talte. N. Davidsen-Nielsen, E. Hansen & P. Jarvad (red.), Engelsk eller ikke engelsk? That is the question (Dansk Sprognævns skrifter 28), 11–18. København: Gyldendal.

Diderichsen, P. 2019. Moderne importord over tid i høj opløsning. M. Heidemann Andersen & P. Jarvad (red.), Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk (Sprognævnets konferenceserie, bind 6), 63–164. Bogense: Dansk Sprognævn.

Edelman, L. 2009. What’s in a name? Classification of proper names by language. E. Shohamy & D. Gorter (red.), Linguistic landscape: expanding the scenery, 141–154. New York: Routledge.

Falkendorf, M. 2021. Det engelske sprog spreder sig som en coronavirus i Danmark. Information 31.5.2021.

Gernsbacher, M.A. 1997. Attenuating interference during comprehension: The role of suppression. The Psychology of Learning and Motivation 37. 85–104. https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60500-9.

Gottlieb, H. 2020. Echoes of English. Anglicisms in minor speech communites - with special focus on Danish and Afrikaans. Berlin: Peter Lang.

Graedler, A.L. 1998. Morphological, semantic and functional aspects of English lexical borrowings in Norwegian. Oslo: Scandinavian University Press.

Heidemann Andersen, M. & P. Jarvad. 2019 (red.). Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk (Sprognævnets konferenceserie, bind 6). Bogense: Dansk Sprognævn.

Heidemann Andersen, M. 2019. Moderne importord i danske avistekster. M. Heidemann Andersen & P. Jarvad (red.), Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk (Sprognævnets konferenceserie, bind 6), 33–61. Bogense: Dansk Sprognævn.

Heidemann Andersen, M. 2020. Engelske lån i dansk: Nice to have eller need to have? NyS – Nydanske Sprogstudier 58. 9–37. DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v1i58.120482.

Jarvad, P. 2018. Engelsk. E. Hjorth et al. (red), Ord for ord for ord (Dansk sproghistorie, bind 2), 429–452. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Landry, R & R.Y. Bourhis. 1997. Linguistic Landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. Journal of Language and Social Psychology 16(1). 23–49. https://doi.org/10.1177/0261927X970161002.

Lavender, J. 2021. Polylanguaging and bivalency in the Ecuadorian linguistic landscape: An analysis of public signs in Azogues, Ecuador. Spanish in Context 18(2). 161–191. DOI: https://doi.org/10.1075/sic.18004.lav.

Matras, Y. 2010. Contact, convergence, and typology. R. Hickey (red.), The handbook of language contact, 86–105. Oxford: Blackwell.

Mattfolk, L. 2017. Attitudes towards globalized company names. T. Ainiala & J.-O. Östman (red.), Socio-onomastics, 165–183. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/pbns.275.08mat.

Nørby Jensen, J. 2019. Antallet og arten af moderne importord i Nye ord i dansk 1955 til i dag. M. Heidemann Andersen & P. Jarvad (red.), Yes, det er coolt. Moderne importord i dansk (Dansk Sprognævns konferenceserie, bind 6), 199–227. Bogense: Dansk Sprognævn.

Ruus, H. 1995. Danske kerneord. Centrale dele af den danske leksikalske norm, bind 1. København: Museum Tusculanums Forlag.

Sandst, L. 2016. Urbane Stednavne - storbyens sproglige dimension. Ph.d.-afhandling. Københavns universitet.

Sandst, L. 2020. Uppsalas onomastiske landskab. S. Nyström, S. Strandberg, M. Wahlberg (red.) Namn och namnvård: Vänskrift till Annette C. Torensjö på 60-årsdagen den 18 november 2020 (Namn och samhälle 31), 147–167. Uppsala: Uppsala universitet.

Sandst, L. & V. Syrjälä. 2020. Proper names in the linguistic landscape. Theoretical challenges in a multimodal discourse. M. Löfdahl, M. Waldispühl & L. Wenner (red.), Namn i skrift. Names in writing (Norna-rapporter 98), 337–354. Uppsala: NORNA-förlaget.

Schack, J. 2019. Kerneimportord. M. Heidemann Andersen & P. Jarvad (red.), Yes, det er coolt. Moderne importord i dansk (Sprognævnets konferenceserie, bind 6), 239–248. Bogense: Dansk Sprognævn.

Selback, B. & H. Sandøy. 2007. Avisspråk og importord. B. Selback & H. Sandøy (red.), Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påvernaden i ordforrådet i sju språksamfunn (Moderne Importord i Språka i Norden 3), 9–24. Oslo: Novus Forlag.

Soukup, B. 2016. English in the linguistic landscape of Vienna Austria (ELLViA): Outline, rationale, and methodology of a large-scale empirical project on language choice on public signs from the perspective of sign-readers. Views 25. 2–24.

Spolsky, B. 2009. Prolegomena to a sociolinguistic theory of public signage. E. Shohamy & D. Gorter (red.), Linguistic landscape: Expanding the scenery, 25–39. New York: Routledge.

Stene, A. 1945. English loan-words in modern Norwegian. A study of linguistic borrowing in the process. London: Oxford University Press.

Stjernholm, K. 2013. Stedet velger ikke legner deg, du velger et sted. Tre artikler om språk i Oslo. Oslo: Universitetet i Oslo.

Syrjälä, V. 2016. Namn i gatubilden - om namn i Svenskfinlands lingvistiska landskap. M.S. Danielsen, B. Eggert & J.G.G. Jakobsen (red.), Navn og navnebærer. Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen 1.–4. oktober 2014 (NORNA-rapporter 93), 263–286. Uppsala: NORNA-förlaget.

Tufi, S. & R. Blackwood. 2010. Trademarks in the linguistic landscape: methodological and theoretical challenges in qualifying brand names in the public space. International Journal of Multilingualism 7(3). 197–210. DOI: https://doi.org/10.1080/14790710903568417.

ANDRE KILDER:

Den Danske Ordbog. http://ordnet.dk/ddo.

Nye ord i dansk 1955 til i dag. http://dsn.dk/noid.

Ordbog over det danske Sprog, bind 1–28 (1919-1956) + supplementsbind 1–5 (1992– 2005). http://ordnet.dk/ods.

https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/04-politik/stor-tilfredshed-med-husstandsomdelte-tilbudsaviser-i-danmark.pdf

https://save.dk/spareguider/tv/se-gratis-dr-tv-uden-kabel-tv-men-med-stueantenne-dr1-dr2-dr3-drk-ramasjang-ultra.

Downloads

Publiceret

2022-12-13

Citation/Eksport

Heidemann Andersen , M., & Sandst, L. (2022). Hverdagens engelsk. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(62), 76–101. https://doi.org/10.7146/nys.v1i62.134595

Nummer

Sektion

Artikler