Anmeldelse: Elisabeth Engberg-Pedersen, Kasper Boye & Peter Harder: Semantik. Samfundslitteratur, 2019

Forfattere

  • Peter Juul Nielsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i57.117122

Referencer

Bateson, G. 1972. Form, substance and difference. Steps to an ecology of mind, 455-472. Northvale, New Jersey & London: Jason Aronson.

Cruse, A. 2011. Meaning in language: An introduction to semantics and pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Dik, S.C. 1997. The theory of functional grammar. Berlin: Mouton de Gruyter.

Engberg-Pedersen, E., M. Fortescue, P. Harder, L. Heltoft, L.F. Jakobsen (red.). 1996. Content, expression and structure. Studies in Danish Functional Grammar. Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/slcs.29.

Engberg-Pedersen, E., M. Fortescue, P. Harder, L. Heltoft, M. Herslund, L.F. Jakobsen. 2005. Dansk Funktionel Lingvistik. Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København & Roskilde Universitetscenter.

Hansen, E. & L. Heltoft. 2011. Grammatik over det danske sprog (GDS). København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Harder, P. 1992. Herfra og dertil. Mål & Mæle 15.1. 23-30.

Harder, P. 1996. Functional semantics. A theory of meaning, structure and tense in English. Berlin: Mouton de Gruyter.

Harder, P. 2006. Dansk Funktionel Lingvistik. NyS 34-35. 92-130. DOI: 10.7146/nys. v34i34-35.13459.

Levin, P. 1968. Semantik. København: Nyt Nordisk Forlag.

Levinson, S.C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Lyons, J. 1977. Semantics I-II. Cambridge: Cambridge University Press.

Löbner, S. 2015. Semantik: Eine Einfüring. Berlin: De Gruyter.

Saeed, J.I. 2009. Semantics. Hoboken: Wiley-Blackwell. DOI: 10.1515/9783110350906.

Downloads

Publiceret

2019-12-10

Citation/Eksport

Nielsen, P. J. (2019). Anmeldelse: Elisabeth Engberg-Pedersen, Kasper Boye & Peter Harder: Semantik. Samfundslitteratur, 2019. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(57). https://doi.org/10.7146/nys.v1i57.117122

Nummer

Sektion

Artikler