’Det er helt i orden’: Kulturelle shibboletter i jobsamtaler med andetsprogsbrugere af dansk

  • Marta Kirilova
Nøgleord: shibboletter, dørvogtning, jobsamtaler, dansk som andetsprog, kulturelt medlemskab

Resumé

I denne artikel analyserer jeg datauddrag fra to jobinterview hvor ansøgerne taler dansk som andetsprog. Data stammer fra et integrationsinitiativ i Danmark hvis formål var at få flygtninge og indvandrere i arbejde. Jeg anvender en sprogideologisk ramme i analyserne (Silverstein 1985, Irvine og Gal 2000) som jeg operationaliserer igennem begreberne dørvogtning, medlemskabstilskrivninger og shibboletter. Jeg fokuserer særligt på shibboletter som et indeks for sprogligt og kulturelt tilhørsforhold og ser nærmere på shibboletter i forhold til to områder: konventionelle udtryk som shibboletter og emnemæssige fællesskaber som shibboletter. I analysen viser jeg at såvel brugen af konventionelle udtryk som etableringen af emnemæssige fællesskaber hjælper både ansøgere og ansættelsesudvalg med at forhandle et momentant fællesskab. Hvis ansøgeren kan placere sig i dette fællesskab, bliver vedkommende også vurderet som egnet til det ansøgte job. Jeg diskuterer endvidere relationen mellem sprogbrug og kulturel anerkendelse. Jeg foreslår at brugen af konventionelle udtryk er særligt interessant i flersproget kommunikation, og at sådanne udtryk muligvis vil kunne fungere som en succesfuld kommunikationsstrategi når andetsprogsbrugere på begynderniveau omgås med sprogbrugere på et mere avanceret sprogligt niveau.

Publiceret
2018-12-21
Citation/Eksport
Kirilova, M. (2018). ’Det er helt i orden’: Kulturelle shibboletter i jobsamtaler med andetsprogsbrugere af dansk. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(55), 40-69. https://doi.org/10.7146/nys.v1i55.111662
Sektion
Artikler