Hører du overhovedet efter? En undersøgelse af talerens mimik i en situation med manglende respons

An examination of the speakers face in a situation with a non active listener

  • Tanja Alexandra Junge Københavns Universitet
Nøgleord: mimik; ikke aktiv lytning; konversationsanalyse; multimodalitet

Resumé

Denne artikel stiller skarpt på taleres mimik i en situation hvor de udsættes for ikke aktiv lytning.  Fire deltagere fortæller en personlig historie til en modtager der ikke reagerer på det, der bliver sagt. Ved hjælp af konversationsanalytisk metode og forskning indenfor gestik,  vises det hvordan deltagerne, via mimiske ressourcer, forsøger at opnå forståelse eller reaktion hos en modtager der ikke responderer, og hvordan det påvirker fortællingen, når denne respons udebliver. Et centralt fund er, at ansigtet fungerer som en understregelse af stemmens, blikkets og gestikkens responssøgende funktion. Analysen viser også at deltagere aktivt opsøger øjenkontakt i vigtige passager, men at det gensidige blik alene, ikke opfattes som tilstrækkeligt bevis på, at deres ytring er blevet hørt eller forstået.

Publiceret
2019-06-24
Citation/Eksport
Junge, T. (2019). Hører du overhovedet efter? En undersøgelse af talerens mimik i en situation med manglende respons. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(56), 133-158. https://doi.org/10.7146/nys.v1i56.111288