Pragmatik i ordbogen: Hvordan kan fokusadverbiet <em>godt</em> beskrives i en dansk-tysk ordbog?

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i55.104884

Nøgleord:

fokusadverbier, polaritetsfokus, kollokationer, parallelle korpora.

Resumé

Eksisterende mono- og bilingvale ordbøger giver ikke nogen tilfredsstillende beskrivelse af fokusadverbiet godt på trods af, at der findes grundige analyser af dette adverbium. Enten optræder adverbiet ikke med en selvstændig leksikalsk indgang, men kun i eksempler for de verber, det kan forekomme sammen med, eller også har det et selvstændigt opslag, men adverbiets kernebetydning bliver ikke helt klar. Og det er svært at beskrive godt: det har en pragmatisk betydning, det opfører sig mest af alt som en kollokation og det lader til at mangle ækvivalenter i målsprog som engelsk og tysk. Artiklen giver et forslag til en leksikalsk beskrivelse af godt i en bilingval ordbog (dansk-tysk) på baggrund af en semantisk og syntaktisk analyse, der udvider de eksisterende analyser af godt, og på baggrund af en undersøgelse af, hvordan godt oversættes i parallelle danske og tyske tekster.

Forfatterbiografi

Bjarne Ørsnes, Copenhagen Business School

Lektor, Dep. of Management, Society and Communication

Downloads

Publiceret

2018-11-20

Citation/Eksport

Ørsnes, B. (2018). Pragmatik i ordbogen: Hvordan kan fokusadverbiet <em>godt</em> beskrives i en dansk-tysk ordbog?. NyS, Nydanske Sprogstudier, (55), 96–124. https://doi.org/10.7146/nys.v1i55.104884

Nummer

Sektion

Artikler