De danske kvantumsgenitivers syntaks og semantik

Forfattere

  • Per Anker Jensen Copenhagen Business School

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i52-53.26190

Nøgleord:

kvantumsgenitiver, målsgenitiv, konstitutivgenitiv, meronymi, formel syntaks og semantik, qualia-struktur

Resumé

Kvantumsgenitiver er et sparsomt belyst emne og har gennem mange år stået helt i skyggen af diskussionen om bestemmergenitiverne. Denne artikel præsenterer en integreret syntaktisk og semantisk teori om kvantumsgenitiver som en to meters fiskestang og en tre retters menu. De vigtigste tidligere analyser gennemgås, særligt Kristian Mikkelsens i Dansk ordföjningslære og Hansen & Heltofts i Grammatik over det danske sprog (GDS). Artiklen underbygger syntaktisk og semantisk Mikkelsens begrebsanalyse af disse genitiver, mens det påvises at analysen i GDS er tvivlsom både semantisk og topologisk. Jeg viser at kvantumsgenitiver er distributionelt ækvivalente med attributive adjektivfraser og omfatter to undertyper, ”målsgenitiver” og ”konstitutivgenitiver”. Syntaktisk er disse genitivtyper helt ens og følges begge af ubestemt form af evt. attributive adjektiver (i modsætning til bestemmergenitiver, der kræver bestemt form af adjektivet). Men de adskiller sig semantisk. Mens målsgenitiverne semantisk set kun er målsangivelser, denoterer konstitutivgenitiverne derudover en meronymisk relation mellem de to nominaler i konstruktionen. I kraft af meronymien er konstitutivgenitiverne semantisk i berøring med bestemmergenitiverne, men mens sidstnævnte har helheds-termen som en del af genitiven, har konstitutivgenitiverne del-termen indlejret i genitiven. Den teoretiske ramme for de syntaktiske og semantiske analyser er formel og inddrager generativ leksikonteori i analysen af de danske substantivers semantiske komposition. Fremstillingen er uformel, men de vigtigste syntaktiske og semantiske repræsentationer er medtaget med udførlig forklaring.

Forfatterbiografi

Per Anker Jensen, Copenhagen Business School

Professor Emeritus, Dept. of Management, Society and Communication

Referencer

Abney, S. 1987. The English Noun Phrase in its Sentential Aspect. PhD dissertation. Massachusetts Institute of Technology. Bach, E. 1989. Informal Lectures on Formal Semantics. Albany: SUNY Press. Cann, R. 1993. Formal semantics: an introduction. (Cambridge Textbooks in Linguistics). Cambridge: Cambridge University Press. Carnie, A. 2007. Syntax. A Generative Introduction. Oxford: Blackwell. Chierchia, G. & S.McConnell-Ginet 1991. Meaning and Grammar. An Introduction to Semantics. Cambridge Massachusetts: The MIT Press. Delsing, L.-O. 1993. The Internal Structure of Noun Phrases in the Scandinavian Languages: A Comparative Study. Lund: University of Lund. Den Danske Ordbog. http://ordnet.dk/ Diderichsen, P. 1946. Elementær Dansk Grammatik. København: Gyldendal. Hansen, E. & L. Heltoft. 2011 (GDS): Grammatik over det danske sprog, bind 1-3. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Heim, I. & A. Kratzer. 1998. Semantics in Generative Grammar. Oxford: Blackwell. Jensen, P.A. 1985. Principper for grammatisk analyse. København: Arnold Busck. Jensen, P.A. 1994. Genitive Phrases in Danish. Michael Herslund (red.). Noun Phrase Structures. Copenhagen Studies in Language 17. 47-92 København: Samfundslitteratur. Jensen, P.A. 2012. Genitiv-syntaks: Er s et D eller et G? Ny Forskning i Grammatik 19. 105-128. Jensen, P.A. 2013. Danske kvantumsgenitivers position i DP-strukturen. Ny forskning i grammatik 20. 163-181. Jensen , P.A. & C.Vikner. 1994. Lexical knowledge and the semantic analysis of Danish genitive constructions. S.L. Hansen & H. Wegener (red.) Topics in Knowledge-based NLP systems. 37-55. København: Samfundslitteratur. Jensen, P.A. & C. Vikner. 2004. The English Prenominal Genitive and Lexical Semantics. Ji-yung Kim, Y.A. Lander, B.H. Partee (red.). Possessives and Beyond: Semantics and Syntax. 29, 2-27. (University of Massachusetts Occasional Papers in Linguistics). Amherst: Massachusetts. Jensen, P.A. & C. Vikner. 2011. On type coercion in compositional and lexical semantics. M. Kanazawa, A. Kornai, M. Kracht & H. Seki (red.): Mathematics of Language (MOL 12). 108–125. (Lecture Notes in Artificial Intelligence 6878). Heidelberg: Springer. Jespersen, O. 1934. Gruppegenitiv på Dansk. Studier tilegnede Verner Dahlerup. 1–7. Aarhus: Universitetsforlaget i Aarhus. I hovedkommission: C.A. Reitzels Forlag. KorpusDk. http://ordnet.dk/korpusdk/ Mikkelsen, K. 1911. Dansk ordföjningslære. København: Hans Reitzels Forlag. Montague, R. 1974. Formal Philosophy: Selected Papers of Richard Montague. New Haven, CT: Yale University Press. Moravcsik, J.M. 1975. Aitia as generative factor in Aristotle’s philosophy. Dialogue 14. 622-636. Moravcsik, J.M. 1990. Thought and Language. London: Routledge. Portner, P. 2005. Fundamentals of Formal Semantics. Oxford: Blackwell. Pustejovsky, J. 1991. The Generative Lexicon. Computational Linguistics 17(4). 409 -441. Pustejovsky, J. 1995. The Generative Lexicon. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Vikner, C. & P.A. Jensen. 2002. A semantic analysis of the English genitive. Interaction of lexical and formal semantics. Studia Linguistica 56(2). 191-226. Vikner, S. 2014. Possessorens status inden for nominalgruppen. Ny Forskning i Grammatik 21. 193-211.

Downloads

Publiceret

2017-12-15

Citation/Eksport

Jensen, P. A. (2017). De danske kvantumsgenitivers syntaks og semantik. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(52-53), 39–78. https://doi.org/10.7146/nys.v1i52-53.26190

Nummer

Sektion

Artikler