Økologiske nicher og handlemuligheder i andetsprogstilegnelse, læring og undervisning

Forfattere

  • Charlotte Sun Jensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i50.23801

Nøgleord:

Andetsprogstilegnelse, situeret læring, økologisk teori, nicher og affordances

Resumé

Formålet med denne artikel er at kombinere nye kognitive sprogteorier med feltet inden for andetsprogstilegnelse, læring og undervisning, hvor der særligt tages udgangspunkt i økologisk teori med dens fokus på nicher og perceptuelle handlemuligheder. Artiklen bidrager med en teoretisk begrundet kritik af nogle dominerende tilgange inden for andetsprogsundervisningen såvel som forskningen. Udgangspunktet for kritikken af andetsprogsundervisningen er, at den sjældent tilgodeser lørnernes dansksprogede miljøer uden for sprogskolen, som rummer mulighed for, at lørnerne på en og samme tid både kan tilegne sig og bruge målsproget in situ. Gennem en undersøgelse af en række undervisningsmaterialer fremhæver artiklen, at en væsentlig årsag hertil er, at undervisningen søger kontinuitet og similaritet mellem klasseværelsesaktiviteter og hjemmearbejde, på trods af at lørnerne ikke laver hjemmearbejde i klassen. En central kritik af andetsprogsforskningen, som beskæftiger sig med lørnernes hverdag, er, at den enten reducerer hverdagens muligheder ved at intendere en overførsel af klasseundervisningens strukturer på den eller overser nogle væsentlige didaktiske implikationer. Afslutningsvis kommer artiklen med et didaktisk forslag til, hvordan andetsprogsundervisningen og den økologiske teori kan kombineres med henblik på at fremme en dynamisk, situeret og differentieret andetsprogstilegnelsesproces.

Downloads

Publiceret

2016-07-04

Citation/Eksport

Jensen, C. S. (2016). Økologiske nicher og handlemuligheder i andetsprogstilegnelse, læring og undervisning. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(50), 150–182. https://doi.org/10.7146/nys.v1i50.23801