Metaforicitet: Et kognitivt, økologisk perspektiv på metaforbrug i sproglig interaktion

Forfattere

  • Thomas Wiben Jensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i50.23800

Nøgleord:

Metaforer, kognitionsforskning, 4E-kognition, social interaktion, handlemuligheder (affordances)

Resumé

Med udgangspunkt i de nyeste tendenser inden for kognitionsforskning og kognitiv sprogforskning præsenterer og udfolder denne artikel begrebet metaforicitet. Hovedargumentet er, at begrebet om metaforicitet bør indtænkes i en økologisk begrebsramme for derved at kunne tilbyde et kraftfuldt teoretisk og analytisk alternativ til den kognitive metaforteori (CMT). Metaforicitet er et gradueret fænomen – noget som kan være mere eller mindre aktivt eller til stede. Metaforicitet har dermed ikke en lige så klar afgrænsning som en metafor, men det involverer altid en grad af dobbelt betydning i form af en konkret og en abstraheret merbetydning. Gennem to analyser af sproglig interaktion viser artiklen, hvordan begrebet om metaforicitet flytter fokus fra bagvedliggende skjulte betydningsoverførsler (som hos CMT) til i stedet at nærstudere den dynamiske sproglige og adfærdsmæssige proces, hvorigennem der skabes en betydningsmæssig dobbelthed. Med teoretisk afsæt i ideen om, at kognition er et fænomen, som fremkommer i relationen mellem et individ og dets omverden, påviser artiklen, hvordan metaforicitet kan ses som et medium, hvorigennem deltagere i social interaktion kan koordinere deres opmærksomhed og derved erfare og sammen opleve en betydningsmæssig dobbelthed, som kan åbne for nye måder at forstå et givent fænomen på.

Downloads

Publiceret

2016-07-04

Citation/Eksport

Jensen, T. W. (2016). Metaforicitet: Et kognitivt, økologisk perspektiv på metaforbrug i sproglig interaktion. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(50), 120–149. https://doi.org/10.7146/nys.v1i50.23800