Distribueret kognition og distribueret sprog: <br>analyse af kognitive events i en akutmedicinsk social praksis

Forfattere

  • Sarah Bro Trasmundi

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i50.23798

Nøgleord:

distribueret kognition, distribueret sprog, interaktion, akutmedicin, kognitiv eventanalyse

Resumé

Denne artikels emne falder inden for ny kognitiv sprogforskning, og den diskuterer, hvordan distribueret kognition og distribueret sprog bidrager til studiet af menneskelig interaktion og betydningsdannelse. Artiklen falder i to dele: en teoretisk og en analytisk-empirisk. Første del vurderer og kontrasterer distribueret kognition og distribueret sprog i forhold til klassiske perspektiver på og tilgange til sprog, interaktion og betydningsdannelse (fx samtaleanalyse). Den analytisk-empiriske del præsenterer en analyse af, hvordan funktionelle diagnosticeringsprocesser i læge-patient-interaktioner er betinget af kropslig koordinering med omgivelserne. I forlængelse heraf præsenteres en analysemetode, kognitiv eventanalyse, der netop tager højde for de processer, der udspiller sig i de hurtige interkropslige dynamikker. Med udgangspunkt i autentisk videomateriale har analysen til formål at vise, hvorledes sproglige og kognitive processer udspiller sig i både normative, strukturelle dynamikker såvel som i synkroniserede interkropslige dynamikker, der ikke lader sig beskrive inden for rammerne af mere traditionelle tilgange inden for interaktionsforskningen. Med afsæt i analysen konkluderes det, at konsekvensen af det distribuerede perspektiv ikke kun afspejles på et teoretisk plan. Metodisk er der brug for en analysemetodik, der indfanger sproget som kropslige handlinger. Ydermere har et distribueret perspektiv praktiske implikationer for, hvordan man organiserer og designer omgivelser, hvor der skal træffes beslutninger, og hvordan man uddanner praktikere.

Downloads

Publiceret

2016-07-04

Citation/Eksport

Trasmundi, S. B. (2016). Distribueret kognition og distribueret sprog: <br>analyse af kognitive events i en akutmedicinsk social praksis. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(50), 55–85. https://doi.org/10.7146/nys.v1i50.23798