Sprogvidenskabens kognitive spørgsmål: en introduktion til den distribuerede sprogtilgang

Forfattere

  • Sune Vork Steffensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i50.23797

Nøgleord:

distribueret sprogtilgang, økologisk sprogteori, kognition, interaktivitet, naturalisme

Resumé

Denne artikel introducerer til den distribuerede sprogtilgang (Distributed Language Approach, DLA). DLA er en sprogvidenskabelig retning, der bygger på nyere udviklinger inden for kognitionsvidenskaben. Ved at anlægge et naturalistisk perspektiv afviser DLA, at der til vores forestilling om ’sprog’ svarer et singulært ontologisk realfænomen. Som alternativ tager DLA udgangspunkt i den særlige menneskelige økologi, herunder i den adfærdskoordination, der finder sted i mellemmenneskelige interaktioner. Denne koordination ses som radikalt heterogen, dvs. betinget af mange faktorer på flere forskellige tidsskalaer (herunder kropslige mikrodynamikker og transsituationelle ressourcer). Dertil kommer, at den er økologisk indlejret, dvs. vævet sammen med menneskets forskelligartede aktiviteter. Artiklen indledes med en gennemgang af, hvordan sprogvidenskaben i sidste halvdel af det 20. århundrede har trukket på kognitionsvidenskaben. Derefter præsenteres og diskuteres de nyere kognitionsvidenskabelige udviklinger, som DLA trækker på, særligt distribueret kognition og økologisk psykologi. Endelig gennemgås DLA med vægt på fem definerende grundantagelser.

Downloads

Publiceret

2016-07-04

Citation/Eksport

Steffensen, S. V. (2016). Sprogvidenskabens kognitive spørgsmål: en introduktion til den distribuerede sprogtilgang. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(50), 13–54. https://doi.org/10.7146/nys.v1i50.23797