Bogstav-lyd-forbindelser i dansk: The Ultimate Collection

Anmeldelse af Christian Becker-Christensen: Dansk Retskrivning: Bogstav – Lyd – Bogstav. En grafemisk beskrivelse af dansk ortografi. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2021.

Forfattere

  • Holger Juul

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i65.145283

Referencer

Becker-Christensen, C. 1988. Bogstav og Lyd. Dansk retskrivning og rigsmålsudtale. København: Gyldendal.

Becker-Christensen, C. 2021. Dansk Retskrivning. Bogstav – Lyd – Bogstav. En grafemisk beskrivelse af dansk ortografi. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Grønnum, N. (under udgivelse). Fonologisk analyse af dansk. Danske Studier 2024.

Grønnum, N. 2005. Fonetik og fonologi. Almen og dansk, 3. udg. København: Akademisk Forlag.

Horslund, C.S., R. Puggaard-Rode & H. Jørgensen. 2022. A phonetically-based phoneme analysis of the Danish consonant system. Acta Linguistica Hafniensia 54(1). 73–105. DOI: https://doi.org/10.1080/03740463.2021.2022866.

Juul, H. 2010. K-a-tt-e-p-i-n-er. Om komplekse bogstav-lyd-forbindelser i danske ord. NyS – Nydanske sprogstudier 39. 10–32. DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v39i39.16848.

Downloads

Publiceret

2024-07-10

Citation/Eksport

Juul, H. (2024). Bogstav-lyd-forbindelser i dansk: The Ultimate Collection: Anmeldelse af Christian Becker-Christensen: Dansk Retskrivning: Bogstav – Lyd – Bogstav. En grafemisk beskrivelse af dansk ortografi. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2021. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(65), 160–170. https://doi.org/10.7146/nys.v1i65.145283

Nummer

Sektion

Anmeldelser