Grænsefladen mellem fonologi og syntaks - Evidens fra er-kontraktion og enhedstryk i dansk

  • Per Anker Jensen

Resumé

[Se engelsk abstract]
Publiceret
2012-04-02
Citation/Eksport
Jensen, P. (2012). Grænsefladen mellem fonologi og syntaks - Evidens fra er-kontraktion og enhedstryk i dansk. NyS, Nydanske Sprogstudier, 42(42), 92-115. https://doi.org/10.7146/nys.v42i42.13743
Sektion
Artikler