”Åha, vi er altså på den, for tegnet har delt sig i to”. Om altså’s udtaler og funktioner

Forfattere

  • Christophe Zerakitsky Vies
  • Jan Heegård Petersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i62.134594

Nøgleord:

fonetisk reduktion, subjektivering, grammatikalisering , dialogisk partikel, interjektional

Resumé

.

Referencer

Basbøll, H. 2005. The phonology of Danish. Oxford: Oxford University Press.

Bell, A. m.fl. 2009. Predictability effects on durations of content and function words in conversational English. Journal of Memory and Language 60(1). 92–111. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jml.2008.06.003.

Boeg Thomsen, D. 2012. Fonetisk reduktion og morfosyntaktisk uigennemsigtighed: Udfordringer for førskriftlige børn. Danske Talesprog 12. 3–33.

Boersma, P. & D. Weenink 2022. Praat: doing phonetics by computer. https://www.fon.hum.uva.nl/praat/ (tilgået 18. oktober 2022).

Brink, L. m.fl. 1991. Den store danske udtaleordbog. København: Munksgaard.

Bybee, J., R.J. File-Muriel & R.N. de Souza. 2016. Special reduction: A usage-based approach. Language and Cognition 8. 421–446. DOI: https://doi.org/10.1017/langcog.2016.19.

Christensen, R.H.B. 2019. Ordinal - Regression Models for Ordinal Data. R package version 2019. 12–10. https://CRAN.R-project.org/package=ordinal (tilgået 17. april 2022).

DanPASS. u.å. Udtaleordbog. https://www.danpass.hum.ku.dk/links_2014/dictionaries/pronouncing_dictionary_with_references.pdf (tilgået 10. december 2021).

Den Danske Ordbog (DDO). https://ordnet.dk/ddo.

Gregersen, F., M. Maegaard & N. Pharao. 2014. The LANCHART corpus. J. Durand, U. Gut & G. Kristoffersen (red.), The Oxford handbook of corpus phonology, 534–545. Oxford: Oxford University Press.

Grønnum, N. 2007. Rødgrød med fløde, en lille bog om dansk fonetik. København: Akademisk Forlag.

Grønnun, N. 2009. DanPASS – A Danish phonetically annotated spontaneous speech corpus. Speech Communication 51. 594–603. DOI: https://doi.org/10.1016/j.specom.2008.11.002.

Hansen, E. & L. Heltoft (GDS). 2019. Grammatik over det danske sprog (2. udg.). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Heegård, J. 2012. Funktionel udistinkthed: Danske verbers og adjektivers te- og ede-endelser. Danske Talesprog 12. 34–61.

Heegård, J. 2013a. Functional phonetic reduction? The case of the Danish adverb faktisk (’actually’). J. Heegård & P.J. Henrichsen (red.), New Perspectives on Speech in Action. Proceedings from the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits (Copenhagen Studies in Language 43), 59–78. Frederiksberg: Samfundslitteratur Press.

Heegård, J. 2013b. Morphologisation or reduction by context? The -te ending on adjectives and preterite verb forms in Standard Copenhagen Danish. Acta Linguistica Hafniensia 45(1). 100–125. DOI: https://doi.org/10.1080/03740463.2013.849901.

Heegård, J. 2015. Ordvarighed og grammatisk og pragmatisk funktion. Tilfældet egentlig. NyS – Nydanske Sprogstudier 49. 61–97. DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v1i49.22904.

Heegård, J. & J. Mortensen. 2014. Fonetisk reduktion og kommunikative kontraster: Tilfældet faktisk. Ny Forskning i Grammatik 21. 87–102. DOI: https://doi.org/10.7146/nfg.v22i21.23564.

Heegård Petersen, J. m.fl. 2021. Udtalt. En introduktion til dansk fonetik. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Heinemann, T. & J. Steensig. 2018. Justifying departures from progressivity: the Danish turn-initial particle altså. J. Heritage & M.-L. Sorjonen (red.), Between turn and sequence: Turn-initial particles across languages, 435–465. Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/slsi.31.15hei.

Heltoft, L., E.S. Jensen, I.E. Mørch & J. Schack. 2020. Grammatiske termer (Dansk Sprognævns skrifter 50). Bogense: Dansk Sprognævn.Holbergordbog. https://holbergordbog.dk/.

Hopper, P.J. & E.C. Traugott. 2003. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press.

Jensen, E.S. 2000. Danske sætningsadverbialer og topologi i diakron belysning. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

Jensen, E.S. 2001. Hvordan bliver et sætningsadverbial til et sætningsadverbial? K. Kristensen (red.), Studier i Nordisk 2000-2001. Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning, 31–50. København: Selskab for Nordisk Filologi.

Jørgensen, M. 2018. Samtalegrammatik i skriftlig online interaktion: En analyse af de tre kommentarindledende partikler altså, øhm og hm i to danske facebookgrupper. Skandinaviske Sprogstudier 9(1). 24–51.

Katlev, J. 1989. En drøftelse af ‘sjuskefonologi’ i moderne københavnsk rigsmål. M. Kunøe & E.V. Larsen (red.), 2. møde om udforskningen af dansk sprog, 190–198. Århus: Århus Universitet.

Krifka, M. 2008. Basic notions of information structure. Acta Linguistica Hungarica 55(3–4). 243–276. DOI: https://doi.org/10.1556/ALing.55.2008.3-4.2.

Langacker, R.W. 2007. Cognitive Grammar. D. Geeraerts & H. Cuyckens (red.), The Oxford handbook of cognitive linguistics, 394–418. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199738632.013.0016.

Ordbog over det Danske Sprog (ODS). https://ordnet.dk/ods.

Pharao, N. 2009. Consonant reduction in Copenhagen Danish. A study of linguistic and extra-linguistic factors in phonetic variation and change. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

Pharao, N. 2012. Lukkelydsreduktioner i københavnsk rigsmål. Danske talesprog 12. 110–125.

Pharao, N., M.R. Malmsted & S. Veng. 2017. Hvor svært er det lige? En undersøgelse af genkendelsen af ord med reducerede segmenter. NyS – Nydanske Sprogstudier 52–53. 259–288. DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v1i52-53.26359.

Plug, L. 2006. From words to actions: the phonetics of eigenlijk in two communicative contexts. Phonetica. 62(2-4). 131–145. DOI: https://doi.org/10.1159/000090094.

R Core Team. 2021. R: a language and environment for statistical computing. Wien, Østrig: R Foundation for Statistical Computing. http://www.R-project.org/ (tilgået 31. januar 2022).

SamtaleBank. https://samtalebank.talkbank.org/ (tilgået 10. oktober 2022).

Schachtenhaufen, R. 2010. Looking for lost syllables in Danish spontaneous speech. P.J. Henrichsen (red.), Linguistic theory and raw sound (Copenhagen Studies in Language 40), 61–88. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Schachtenhaufen, R. 2012. Reduction of word final schwa in Danish – Rhythmic and syntactic factors. J. Heegård & P.J. Henrichsen (red.), Speech in Action. Proceedings of the 1st SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits (Copenhagen Studies in Language 42), 53–71. Frederiksberg: Samfundslitteratur Press.

Schachtenhaufen, R. 2013. Fonetisk reduktion i dansk. Ph.d.-afhandling. Copenhagen Business School.

Schachtenhaufen, R. 2022. Ny dansk fonetik. Hellerup: BoD.

Schäfer, M. 2013. Phonetic reduction of adverbs in Icelandic: On the role of frequency and other factors. Ph.d.-afhandling. Universität Freiburg.

Schüppert, A. m.fl. 2012. Syllable deletion in contemporary Danish. J. Heegård & P.J. Henrichsen (red.), Speech in Action. Proceedings of the 1st SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits (Copenhagen Studies in Language 42), 73–100. Frederiksberg: Samfundslitteratur Press.

schwa.dk. u.å. Udtaleordbog. https://schwa.dk/filer/udtaleordbog_danpass/ (tilgået 8. maj 2022).

Traugott, E.C. 1995. Subjectification. D. Stein & S. Wright (red.), Subjectivity and subjectivization: Linguistic perspectives, 31–54. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511554469.003.

Traugott, E.C. & R.B. Dasher. 2001. Regularity in semantic change. Cambridge: Cambridge University Press.

Warner, N. 2021. Processes in connected speech. R.A. Knight & J. Setter (red.), The Cambridge handbook of phonetics, 133–156. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108644198.006.

Wickham, H. 2016. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. New York: Springer-Verlag. https://ggplot2.tidyverse.org/ (tilgået 1. februar 2022).

Downloads

Publiceret

2022-12-13

Citation/Eksport

Zerakitsky Vies , C., & Heegård Petersen, J. (2022). ”Åha, vi er altså på den, for tegnet har delt sig i to”. Om altså’s udtaler og funktioner. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(62), 46–75. https://doi.org/10.7146/nys.v1i62.134594

Nummer

Sektion

Artikler