Er engelsk stadig et fremmedsprog i Danmark? Et spørgsmål om kollektiv sproglig identitet

Forfattere

  • Dorte Lønsmann
  • Janus Mortensen
  • Jacob Thøgersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i61.132242

Nøgleord:

sprog og national identitet, sociolingvistisk forandring, engelsk i Danmark, sprogideologi, sprogpolitik

Referencer

Akhøj Nielsen, M. 2017. Hvorfor taler vi dansk? Om reformationen og sproget (Reformationsserien). Frederiksberg: Eksistensen.

Albrectsen, E. 2016. Sprog og identitet. E. Hjorth (red.), Dansk sproghistorie. Bind 1: Dansk tager form, 85–123. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Amir, R. & I.B. Mortensen. 2021. Fremmedsprog og dobbeltkompetencer er vigtige for danske virksomheder. DI Analyse. https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2021/9/fremmedsprog-og-dobbeltkompetencer-er-vigtige-for-danske-virksomheder/ (tilgået 26. marts 2022).

Anderson, B. 1983. Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.

Bell, A. 1983. Broadcast news as language standard. International Journal of the Sociology of Language 40. 29–42.

Blommaert, J. 1999. Language ideological debates. Berlin: Mouton de Gruyter.

Blommaert, J., S. Leppänen & M. Spotti. 2012. Endangering multilingualism. J. Blommaert et al. (red.), Dangerous multilingualism: Northern perspectives on order, purity and normality, 1–21. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Bucholtz, M. & K. Hall. 2005. Identity and interaction: A sociocultural linguistic approach. Discourse Studies 7(4–5). 585–614.

Cavanaugh, J.R. 2020. Language ideology revisited. International Journal of the Sociology of Language 263. 51–57. DOI: https://doi.org/10.1515/ijsl-2020-2082.

Coupland, N. 2009. Dialects, standards and social change. M. Maegaard et al. (red.), Language attitudes, standardization, and language change, 27–49. Oslo: Novus.

Coupland, N. 2014. Sociolinguistic change, vernacularization and broadcast British media. J. Androutsopoulos (red.), Mediatization and sociolinguistic change, 67–96. Berlin: De Gruyter.

Coupland, N. 2016. Labov, vernacularity and sociolinguistic change. Journal of Sociolinguistics 20(4). 409–430. DOI: https://doi.org/10.1111/josl.12191.

Danmarks Radio. 2004. DRs public service-redegørelse 2003. https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/8DB7AE5A-20EA-420B-91F6-CCE1EF79CBD8/6121060/Public_serviceredeg%C3%B8relse_2003.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2005. Public service-redegørelse 2004. https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/8DB7AE5A-20EA-420B-91F6-CCE1EF79CBD8/6121059/Public_serviceredeg%C3%B8relse_2004.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2006. 2005 DR årsrapport, Public service-redegørelse. https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/8DB7AE5A-20EA-420B-91F6-CCE1EF79CBD8/6121058/Public_serviceredeg%C3%B8relse_2005.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2007. DR årsrapport 2006, Public service-redegørelse. https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/8DB7AE5A-20EA-420B-91F6-CCE1EF79CBD8/6121057/Public_serviceredeg%C3%B8relse_2006.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2008. DR årsrapport 2007, Public service-redegørelse. https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/8DB7AE5A-20EA-420B-91F6-CCE1EF79CBD8/6121056/Public_serviceredeg%C3%B8relse_2007.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2009. DR årsrapport 2008, Public service-redegørelse. https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/8DB7AE5A-20EA-420B-91F6-CCE1EF79CBD8/6121055/Public_serviceredeg%C3%B8relse_2008.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2010. DRs public service-redegørelse 2009. https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/8DB7AE5A-20EA-420B-91F6-CCE1EF79CBD8/6121054/Public_serviceredeg%C3%B8relse_2009.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2011. DRs public service-redegørelse 2010. https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/8DB7AE5A-20EA-420B-91F6-CCE1EF79CBD8/6121053/Public_serviceredeg%C3%B8relse_2010.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2012. DRs public service-redegørelse 2011. https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/8DB7AE5A-20EA-420B-91F6-CCE1EF79CBD8/6121051/Public_serviceredeg%C3%B8relse_2011.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2013. DRs public service-redegørelse 2012. https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/8DB7AE5A-20EA-420B-91F6-CCE1EF79CBD8/6101175/Public_serviceredeg%C3%B8relse_2012.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2014. DRs public service-redegørelse 2013. https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/8DB7AE5A-20EA-420B-91F6-CCE1EF79CBD8/6101174/Public_serviceredeg%C3%B8relse_2013.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2015. DRs public service-redegørelse 2014. https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/8DB7AE5A-20EA-420B-91F6-CCE1EF79CBD8/6101171/Public_serviceredeg%C3%B8relse_2014.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2016. DRs public service-redegørelse 2015. http://www.dr.dk/static/documents/2016/04/29/drs_public_service-redegoerelse_2015_7dca14bf.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2017. DRs public service-redegørelse 2016. https://www.dr.dk/static/documents/2017/04/28/drs_public_service-redegorelse_2016_7f9d2f16.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2018. DRs public service-redegørelse 2017. https://www.dr.dk/static/documents/2018/05/09/drs_ps_redegoerelse_2017_0d57c5be_3323a1ab.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2019. DRs public service-redegørelse 2018. https://www.dr.dk/static/documents/2019/05/01/dr_ps_redegoerelse_2018_dfc7b55c.pdf (tilgået 20. august 2020).

Danmarks Radio. 2020. DRs public service-redegørelse 2019. https://www.dr.dk/static/documents/2020/05/01/drs_public_service-redegoerelse_2019_59d1e890.pdf (tilgået 20. august 2020).

Dansk Sprognævn. 2003. Dansk Sprognævns forslag til retningslinjer for en dansk sprogpolitik. Nyt fra Sprognævnet 2003(2). 1–5.

Dansk Sprognævn. 2007. Notat om dansk sprogpolitik. https://dsn.dk/wp-content/uploads/2021/01/DSN_notat_sprogpolitik_2007.pdf (tilgået 26. marts 2022).

Dansk Sprognævn. 2012. Dansk sprogs status. Dansk Sprognævns notat om dansk sprogpolitik. https://dsn.dk/wp-content/uploads/2021/01/DSN_sprogstatus2012.pdf (tilgået 26. marts 2022).

Davidsen-Nielsen, N. 2021. Engelsk. E. Hjorth (red.), Dansk sproghistorie. Bind 5: Dansk i samspil, 245–255. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

De Wit, H. & F. Hunter. 2015. Understanding internationalisation of higher education in the European context. H. de Wit et al. (red.), Internationalisation of higher education, 41–58. Brussels: European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2015)540370 (tilgået 26. marts 2022).

Dimova, S., A.K. Hultgren & J. Kling. 2021. Englishization in Danish higher education: From critical to constructive conceptualizations. R. Wilkinson & R. Gabriels (red.), The Englishization of higher education in Europe, 143–162. Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI: https://doi.org/10.5117/9789463727358.

Edwards, A. & P. Seargeant. 2019. Beyond English as a second or foreign language: Local uses and the cultural politics of identification. D. Schreier, M. Hundt & E.W. Schneider (red.), The Cambridge handbook of world Englishes, 339–359. Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108349406.015.

Fabricius, A.H., J. Mortensen & H. Haberland. 2017. The lure of internationalization: Paradoxical discourses of transnational student mobility, linguistic diversity and cross-cultural exchange. Higher Education 73(4). 577–595. DOI: https://doi.org/10.1007/s10734-015-9978-3.

Folkeskoleloven. 2020. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1887 (tilgået 19. marts 2022).

Gee, J.P. 2015. Discourse, Small d, Big D. K. Tracy, C. Ilie & T. Sandel (red.), The international encyclopedia of language and social interaction. Oxford: Wiley. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118611463.wbielsi016.

Gottlieb, H. 2020. Echoes of English: Anglicisms in minor speech communities – with special focus on Danish and Afrikaans. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Gregersen, F. (red.). 2014. Hvor parallelt? Om parallellspråkighet på Nordens universitet (TemaNord 2014:535). København: Nordisk Ministerråd. https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:730884/FULLTEXT01.pdf (tilgået 26. marts 2022).

Gregersen, F. et al. (2018). More parallel, please! Best practice of parallel language use at Nordic Universities: 11 recommendations (TemaNord 2018:523). København: Nordisk Ministerråd. https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1203291/FULLTEXT01.pdf (tilgået 26. marts 2022).

Gregersen, F., A. Holmen & S. Larsen. 2021. En utopisk-realistisk sprogpolitik – nogle scenarier som udgangspunkt for diskussion af Københavns Universitets nye sprogpolitik. T. Kristiansen & A. Holmen (red.), Sprogs status i Rigsfællesskabet 2031 (Københavnerstudier i tosprogethed. Studier i parallelsproglighed C13), 145–163. Københavns Universitets Humanistiske Fakultet. https://cip.ku.dk/udvikling-og-forskning/forskning/studier_i_parallelsproglighed/Sprogs_status_i_Rigsf_llesskabet_2031_SAMLET.pdf (tilgået 26. marts 2022).

Gymnasieskolernes Lærerforening. 2021. Søgetal til de gymnasiale uddannelser 2021 (overblik), https://www.gl.org/nyt/Documents/S%C3%B8getal%20til%20de%20gymnasiale%20uddannelser%202021%20overblik.pdf (tilgået 22. marts 2022).

Haberland, H. 2005. Domains and domain loss. B. Preisler, A. Fabricius, H. Haberland, S. Kjærbeck & K.Risager (red.), The consequences of mobility: Linguistic and sociocultural contact zones, 227–237. Roskilde: Roskilde Universitet.

Haberland, H. 2009. English – The language of globalism? RASK. Internationalt tidskrift for sprog og kommunikation 30. 17–45.

Haberland, H. 2019. Domains. J. Darquennes, J. Salmons & W. Vandenbussche (red.), Language contact: An international handbook (Handbücher Zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Handbooks of linguistics and communication science, Manuels de linguistique et des sciences de communication, 45.1), 397–405. Berlin: De Gruyter Mouton.

Hagemann, H. 2021. Sprog og politik i 35 år – fra min personlige synsvinkel. M.H. Andersen & E.S. Jensen (red.), Med fornøden agtelse. Festskrift til Jørgen Schack i anledning af hans 60-års fødselsdag (Dansk Sprognævns skrifter 52), 95–105.

Hansen, L.V. 2004. Ekko over Atlanten. Frankofone litteraturer som udfordring til litteraturhistorien. Kultur & Klasse 32(98). 43–64. DOI: https://doi.org/10.7146/kok.v32i98.21567.

Harder, P. (red.). 2009. English in Denmark: Language policy, internationalization and university teaching (Angles on the English-Speaking World 9). København: Museum Tusculanum Press.

Hebdige, D. 1979. Subculture: The meaning of style. London: Routledge.

Henriksen, B., A. Holmen & J. Kling. 2018. English medium instruction in multilingual and multicultural universities: Academics’ voices from the Northern European context. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429456077.

Herder, J.G. von. 1887 [1786]. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit II (Samtliche Werke XIII). Berlin.

Horsbøl, A. & P. Raudaskoski. 2016. Diskurs og praksis som analysefelt. A. Horsbøl & P. Raudaskoski (red.), Diskurs og praksis: teori, metode og analyse, 7–24. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hultgren, A.K. 2013. Parallelsproglighed på danske universiteter: En statusrapport 2013. Københavns Universitet: Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. https://cip.ku.dk/udvikling-og-forskning/forskning/studier_i_parallelsproglighed/CIP_C5_-_Anna_Kristina_Hultgren_-_Nyt_ISBN-nummer_og_forside_til_web.pdf.

Hultgren, A.K., F. Gregersen & J. Thøgersen. 2014. English at Nordic universities. Ideologies and practices. A.K. Hultgren, F. Gregersen & J. Thøgersen (red.), English in Nordic universities: Ideologies and practices (Studies in World Language Problems 5). Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/wlp.5.01hul.

IB-skoler. u.å. http://www.ib-skoler.dk/schools.html (tilgået 22. marts 2022).

IBO. u.å.a. https://www.ibo.org/about-the-ib/the-ib-by-country/d/denmark/ (tilgået 22. marts 2022).

IBO. u.å.b. https://ibo.org/benefits/benefits-for-students/ (tilgået 22. marts 2022).

Irvine, J. & S. Gal. 2000. Language ideology and linguistic differentiation. P.V. Kroskrity (red.), Regimes of language: Ideologies, polities, and identities, 35–84. Santa Fe, NM: School of American Research Press.

Jarvad, P. 2001. Det danske sprogs status i 1990’erne med særligt henblik på domænetab (Dansk Sprognævns skrifter 32). København: Dansk Sprognævn. https://dsn.dk/wp-content/uploads/2021/01/det-danske-sprogs-status.pdf.

Jørgensen, J.N. 2010. Languaging. Nine years of poly-lingual development of young Turkish- Danish grade school students (Københavnerstudier i tosprogethed K15). København: Københavns Universitets Humanistiske Fakultet.

Kachru, B.B. 1985. Standards, codification and sociolinguistic realism: The English language in the outer circle. R. Quirk & H.G Widdowson (red.), English in the world: Teaching and learning the language and literatures, 11–30. Cambridge: Cambridge University Press for the British Council.

Kroskrity, P.V. 2005. Language ideologies. A. Duranti (red.), A companion to linguistic anthropology, 496–517. Blackwell. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470996522.ch22.

Kulturministeriet. 2002. Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006, https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/radio_og_tv/landsdaekkende_regional/DR/public_service_dr/dr_public_service_kontrakt_med_bilag_for_2003-2006.pdf (tilgået 19. august 2020).

Kulturministeriet. 2003. Sprog på spil - Et udspil til en dansk sprogpolitik. https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/2003/Sprog_paa_spil.pdf (tilgået 26. marts 2022).

Kulturministeriet. 2004. Sprogpolitisk redegørelse. https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/2003/Sprogpolitisk_Redegorelse.pdf (tilgået 26. marts 2022).

Kulturministeriet. 2008. Sprog til tiden - rapport fra sprogudvalget. https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/2008/sprog_til_tiden_netpub.pdf (tilgået 26. marts 2022).

Kulturministeriet. 2018. DR’s public service-kontrakt for 2019-2023, https://slks.dk/omraader/medier/tv/public-service-tv/dr/public-service-kontrakt (tilgået 19. marts 2022).

Kulturministeriet. 2020. Public service-kontrakter for tidligere år. https://slks.dk/omraader/medier/tv/public-service-tv/dr/public-service-kontrakt/public-service-kontrakter-for-tidligere-aar (tilgået 19. marts 2022).

Københavns Universitet. 2020a. Sprogpolitik for Københavns Universitet. [Sagsnotat fra Bestyrelsesmøde nr. 108, d. 26. jan. 2021 Pkt. 7, bilag 2]. https://bestyrelse.ku.dk/moeder/moeder-2021/bestyrelsesmoede-nr.-108/7.2_-_Sprogpolitik.pdf (tilgået 24. marts 2022).

Københavns Universitet. 2020b. Baggrund for sprogpolitik for Københavns Universitet – Strategiprojekt 2023. Version 3.2 – 10. november 2020. [Bestyrelsesmøde nr. 108, d. 26. jan. 2021 Pkt. 7, bilag 3]. https://bestyrelse.ku.dk/moeder/moeder-2021/bestyrelsesmoede-nr.-108/7.3_-_Baggrund_og_handleplan_for_sprogpolitik_p__KU_vers._3.2.pdf (tilgået 24. marts 2022).

Labov, W. 1994. Principles of linguistic change. Vol. 1: Internal factors. Oxford: Blackwell.

Labov, W. 2001. Principles of linguistic change. Vol. 2: Social factors. Oxford: Blackwell.

Labov, W. 2010. Principles of linguistic change. Vol. 3: Cognitive and cultural factors (Language in Society 39). Malden: Wiley-Blackwell.

Labov, W., M. Yaeger & R.C. Steiner. 1972. A quantitative study of sound change in progress. Pennsylvania: University of Pennsylvania.

Ljosland, R. 2005. Norway’s misunderstanding of the Bologna Process: When internationalisation becomes anglicisation. Institute for Northern Studies Orkney College UHI. https://pure.uhi.ac.uk/en/publications/norways-misunderstanding-of-the-bologna-process-when-internationa (tilgået 26. marts 2022).

Lund, J. 1979. Massemedierne og de sproglige normer. NyS 12. 111–124.

Lund, S.B. & P. Daryai-Hansen. 2018. Sproglig hierarkisering i en international dansk virksomhedskontekst. Om sprogrepræsentation og sprogvalgspraksis med fokus på tysk. RASK 48. 73–106.

Lønsmann, D. 2009. From subculture to mainstream: The spread of English in Denmark. Journal of Pragmatics 41(6). 1139–1151. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pragma.2008.11.003.

Lønsmann, D. 2011. English as a corporate language: Language choice and language ideologies in an international company in Denmark. Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitet.

Lønsmann, D. 2017. Embrace it or resist it? Employees’ reception of corporate language policies. International Journal of Cross Cultural Management 17(1). 101–123. DOI: https://doi.org/10.1177/1470595817694658.

Lønsmann, D. & J. Mortensen. 2018. Language policy and social change: A critical examination of the implementation of an English-only language policy in a Danish company. Language in Society 47(3): 435–456. DOI: https://doi.org/10.1017/S0047404518000398.

Lønsmann, D. & J. Mortensen. 2021. Introduction: Language and inclusion in an international study programme in Denmark. J. Mortensen & D. Lønsmann (red.), The sociolinguistic complexity of international higher education in Denmark: Student perspectives on language ideologies and social inclusion (Københavnerstudier i Tosprogethed. Studier i Parallelsproglighed C11.), 1–26. København: Københavns Universitets Humanistiske Fakultet. https://cip.ku.dk/udvikling-og-forskning/forskning/studier_i_parallelsproglighed/TheSociolinguisticComplexity_Mortensen___L_nsmann_2021.pdf (tilgået 26. marts 2022).

Maegaard, M. et al. 2019. Standardization as sociolinguistic change: A transversal study of three traditional dialect areas. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429467486.

Milroy, L. 1999. Standard English and language ideology in Britain and the U nited States. T. Bex & R.J. Watts (red.), Standard English. The widening debate, 185–218. London: Routledge.

Mortensen, J. 2014. Language policy from below: Language choice in student project groups in a multilingual university setting. Journal of Multilingual and Multicultural Development 35(4). 425–442. DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2013.874438.

Mortensen, J. 2020. Beyond language change: ELF and the study of sociolinguistic change. A. Mauranen & S. Vetchinnikova (red.), Language change: The impact of English as a lingua franca, 152–174. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108675000.009.

Mortensen, J., N. Coupland & J. Thøgersen. 2017. Introduction: Conceptualizing style, mediation, and change. J. Mortensen, N. Coupland & J. Thøgersen (red.), Style, mediation, and change: Sociolinguistic perspectives on talking media, 1–24. New York: Oxford University Press.

Mortensen, J. & H. Haberland. 2010. Sprogvalg på danske universiteter i historisk perspektiv. Sprogforum 49–50. 155–161.

Mortensen, J. & H. Haberland. 2012. English — the new Latin of academia? Danish universities as a case. International Journal of the Sociology of Language 216. 175–197. DOI: https://doi.org/10.1515/ijsl-2012-0045.

Mortensen, J. & H. Haberland. 2021. Hvornår kommer ulven? T. Kristiansen & A. Holmen (red.), Sprogs status i rigsfælleskabet 2031 (Københavnerstudier i tosprogethed. Studier i parallelsproglighed C13), 131–144. København: Københavns Universitets Humanistiske Fakultet.

Mugglestone, L. 2003. Talking proper: The rise of accent as social symbol. Oxford: Oxford University Press.

Møller, J.S. 2021. Etnolingvistisk cornering. T. Kristiansen & A. Holmen (red.), Sprogs status i rigsfælleskabet 2031 (Københavnerstudier i tosprogethed. Studier i parallelsproglighed C13), 115–130. København: Københavns Universitets Humanistiske Fakultet.

Nordens Sprogråd. 2006. Deklaration om nordisk språkpolitik. http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A700895&dswid=2702 (tilgået 26. marts 2022).

Oakes, L. 2001. Language and national identity: Comparing France and Sweden. Amsterdam: Benjamins.

Ochs, E. 1992. Indexing gender. A. Duranti & C. Goodwin (red.), Rethinking context: Language as an interactive phenomenon, 335–58. Cambridge: Cambridge University Press.

Ostrynski, N. 2007. Engelsk har fortrængt dansk i hver fjerde virksomhed. Berlingske 22. oktober 2007. https://www.berlingske.dk/karriere/engelsk-har-fortraengt-dansk-i-hver-fjerde-virksomhed (tilgået 26. marts 2022).

Preisler, B. 1999a. Functions and forms of English in a European EFL country. T. Bex & R. Watts (red.), Standard English. The widening debate, 239–267. London: Routledge.

Preisler, B. 1999b. Danskerne og det engelske sprog. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Preisler, B. 2005. Deconstructing ‘the domain of science’ as a sociolinguistic entity in EFL societies: The relationship between English and Danish in higher education and research. B. Preisler et al. (red.), The consequences of mobility: linguistic and sociocultural contact zones, 238–48. Department of Language and Culture: Roskilde University. http://rudar.ruc.dk/handle/1800/8702.

Regeringen. 2009. Den danske regerings opfølgning på sprogudvalgets rapport. https://www.ft.dk/samling/20081/almdel/uvt/bilag/106/654443.pdf (tilgået 26. marts 2022).

Risager, K. 2006. Hvilke sprog tales der i Danmark? Sprogforum 36. 13–14.

Simonsen, D.F. 2002. Å velge bort norsk: Om begrepene ’domene’ og ’domenetap’ anvendt på skandinaviske land. Norsklæraren 2. 5−17.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 2018. International Baccalaureate (IB) i Danmark. https://www.stukuvm.dk/-/media/filer/uvm/publikationer/gymnasiale-uddannelser/180607-ib-i-danmark.pdf (tilgået 22. marts 2022).

Söderlundh, H. 2012. Global policies and local norms: Sociolinguistic awareness and language choice at an international university. International Journal of the Sociology of Language 216. 87–109. DOI: https://doi.org/10.1515/ijsl-2012-0041.

Tagliamonte, S. 2012. Variationist sociolinguistics: Change, observation, interpretation (Language in Society 40). Malden: Wiley-Blackwell.

Tange, H. 2020. Teaching practices in a global learning environment: An interdisciplinary take on international education. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315398662.

Tange, H. & K. Jæger. 2021. From Bologna to welfare nationalism: International higher education in Denmark, 2000–2020. Language and Intercultural Communication 21(2). 223–236. DOI: https://doi.org/10.1080/14708477.2020.1865392.

Thøgersen, J. 2010. “Parallelsproglighed” i teori og praksis. Nyt fra Sprognævnet 2010(4). 1–5.

Thøgersen, J. 2012. Vil De prøve at sige A? ”Fladt a” i Radioavisen 1950-2010. NyS 43, 101–132. doi:https://doi.org/10.7146/nys.v43i43.14347.

Thøgersen, J. 2016. The style and stylization of old news readings in Danish. J. Thøgersen, N. Coupland & J. Mortensen (red.), Style, media and language ideologies (Standard language ideology in contemporary Europe 3), 105–134. Oslo: Novus.

Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2018. [Minister Tommy Ahlers] Svar på alm. del spørgsmål 162 [stillet af Sofie Carsten Nielsen]. https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/ufu/spm/162/svar/1499193/1913887.pdf (tilgået 26. marts 2022).

Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2021. Aftale om reduktion af engelsksprogede videregående uddannelser. https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-reduktion-af-engelsksprogede-videregaende-uddannelser/aftale-om-reduktion-af-engelsksprogede-videregaende-uddannelser.pdf (tilgået 26. marts 2022).

Undervisningsministeriet. 1960. Undervisningsvejledning for folkeskolen. Engelsk. http://digitalelaereplaner.dk/l%C3%A6replan/danmark/engelsk/1960 (tilgået 22. marts 2022).

Undervisningsministeriet. 1995. Engelsk faghæfte. http://digitalelaereplaner.dk/l%C3%A6replan/danmark/engelsk/1995 (tilgået 22. marts 2022).

Undervisningsministeriet. 2004. Fælles mål, engelsk. http://digitalelaereplaner.dk/l%C3%A6replan/danmark/engelsk/2004 (tilgået 22. marts 2022).

Undervisningsministeriet. 2009. Fælles mål 2009, engelsk. http://digitalelaereplaner.dk/l%C3%A6replan/danmark/engelsk/2009 (tilgået 22. marts 2022).

Undervisningsministeriet. 2015. Forenklede fælles mål, engelsk. http://digitalelaereplaner.dk/l%C3%A6replan/danmark/engelsk/2015 (tilgået 22. marts 2022).

Undervisningsministeriet. 2019. Faghæfte engelsk. http://digitalelaereplaner.dk/l%C3%A6replan/danmark/engelsk/2019 (tilgået 22. marts 2022).

Vikør, L.S. 2000. Northern Europe: Languages as prime markers of ethnic and national identity. S. Barbour & C. Carmichael (red.), Language and nationalism in Europe, 105–29. Oxford: Oxford University Press.

Vrang, A.L. 2016. Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd. DI Analyse. https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2016/11/behov-for-fremmedsprogskompetencer-og-dansk-eksport-gar-hand-i-hand/. (tilgået 29. marts 2022).

Østergård, U. 1991. The Herder they come – J. G. Herder og opfattelserne af national identitet. Slagmark – Tidsskrift for idéhistorie 18. 95–112. DOI: https://doi.org/10.7146/sl.v0i18.103652.

Østergård, U. 2011. Danes. J. Cole (red.), Ethnic groups of Europe: An encyclopedia, 103–107. Santa Barbara: ABC-CLIO.

Downloads

Publiceret

2022-06-30

Citation/Eksport

Lønsmann, D., Mortensen, J., & Thøgersen, J. (2022). Er engelsk stadig et fremmedsprog i Danmark? Et spørgsmål om kollektiv sproglig identitet. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(61), 126–179. https://doi.org/10.7146/nys.v1i61.132242