Analyse af krævende syntaks i danskfagets tekster

Forfattere

  • Martin Hauerberg Olsen
  • Mads Poulsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i60.129350

Nøgleord:

læseforståelse, syntaktisk kompleksitet, læsbarhed, danskfagets tekster

Referencer

Arnbak, E. & T. Gandil. 2010. Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen. København: Statens Styrelse for Ud-dannelsesstøtte.

Balling, L.W. 2013. Does good writing mean good reading? An eye-tracking investiga-tion of the effect of writing advice on reading. Fachsprache 1-2. 2–23.

Bang, H. 2006. Noveller. København: Gyldendal.

Bentsen, J. & L. Rex. 2019. Markante politikere: Chokerende af CBS vil droppe ær-kedansk højskolesang. Kristeligt Dagblad, 19. januar 2019. https://www.kriste-ligt-dagblad.dk/danmark/statsminister-chokerende-cbs-vil-forbyde-dansk-ho-ejskolesang (tilgået 18. november 2020).

Björnsson, C.H. 1971. Læsbarhed. København: Gads Forlag.

Branner, H.C. 2010 (1964). Den lille vilde busk fortæller. D. Eriksen, E. Larsen, J. Kurth & L. Olsen, Kanon i folkeskolen. Dansk. 1.-3. klasse. Bind 1. 68–77. København: Alinea.

Brostrøm, M. 2011. Vendt mod solen. Gyldendal. https://danskidybden.gyldendal.dk (tilgået 18. november 2020).

Bülow-Olsen, L., S. Harms & V. Skaarup. 2010. d’dansk. Fællesbog 5. klasse. Køben-havn: Alinea.

Cunningham, J.W., S.A. Spadorcia, K.A. Erickson, D.A. Koppenhaver, J.M. Sturm & D.E. Yoder. 2005. Investigating the instructional supportiveness of leveled texts. Reading Research Quarterly 40. 410–427. DOI: 10.1598/RRQ.40.4.2.

Dahlberg, N. u.å.. Hvem er Lille Frø? Gyldendal. https://dansk3-6.gyldendal.dk (tilgå-et 18. november 2020).

Dalby, M., C. Elbro, M. Jansen & T. Krogh. 1989. Teksters sproglige tilgængelighed. M. Dalby, C. Elbro, M. Jansen & T. Krogh (red.), Bogen om læsning - set i et udviklingsperspektiv, 376–399. København: Munksgaaard og Danmarks Pæda-gogiske Institut.

Ebbels, S. 2014. Effectiveness of intervention for grammar in school-aged children with primary language impairments: A review of the evidence. Child Language Teaching and Therapy 30. 7–40. DOI: 10.1177/0265659013512321

Fang, Z. 2012. Language correlates of disciplinary literacy. Topics in Language Disorders 32(1). 19–34. DOI: 10.1097/TLD.0b013e31824501de

Faurby, B. 1999. Sverige. Gyldendal. https://dansk3-6.gyldendal.dk (tilgået 18. no-vember 2020).

Ferreira, F. 2003. The misinterpretation of noncanonical sentences. Cognitive Psycholo-gy 47. 164–203. DOI: 10.1016/S0010-0285(03)00005-7.

Fougt, S.S., R.F. Lorentzen & M.J. Taagehøj. 2017. Kaliber dansk 8. København: Ali-nea.

Grandjean, D. & M. Poulsen. 2017. Er syntaks en flaskehals i forståelsen? En undersøgelse af syntaksens betydning for børns lytte- og læseforståelse. NyS -Nydanske sprogstudier 52–53. 207–230. DOI: 10.7146/nys.v1i52-53.26264.

Haller, B. 2011. Skyld. København: Gyldendal.

Hansen, E. 2006. Dæmonernes Port. København: Hans Reitzels Forlag.

Hatcher, P. 2000. Predictors of Reading Recovery book levels. Journal of Research in Reading 23. 67–77. DOI: 10.1111/1467-9817.00103.

Ingemansson, J.M. & T.J. Jensen. 2015. Passiven bør undgås - eller bør den? En receptionsundersøgelse af passivers indflydelse på forståelse af og holdninger til breve fra en offentlig myndighed. NyS -Nydanske Sprogstudier 49. 123–165. DOI: 10.7146/nys.v1i49.22906.

Jacobsen, H.G. & P. Skyum-Nielsen. 2007. Dansk sprog. En grundbog. København: Schønberg.

Just, M.A. & P.A. Carpenter. 1980. A theory of reading: From eye fixations to comprehension. Psychological Review 87. 329–354. DOI: 10.1037/0033-295X.87.4.329.

Jørgensen, P.L. 2006. Sikkerhed ved vand. Rådet for Større Badesikkerhed. https://dansk3-6.gyldendal.dk (tilgået 18. november 2020).

Karimi, H. & F. Ferreira. 2016. Good-enough linguistic representations and online cognitive equilibrium in language processing. The Quarterly Journal of Experi-mental Psychology 69. 1013–1040. DOI: 10.1080/17470218.2015.1053951.

Kipling, R. 2015. Junglebogen. 2. udgave. Dansk oversættelse ved B. Brix. København: Forlaget Carlsen.

Kizach, J., A. Nyvad & K.R. Christensen. 2013. Structure before meaning: sentence processing, plausibility, and subcategorization. PLoS ONE 8: e76326. DOI: 10.1371/journal.pone.0076326.

Language and Reading Research Consortium & J. Logan. 2017. Pressure points in rea-ding comprehension: A quantile multiple regression analysis. Journal of Educa-tional Psychology 109. 451–464. DOI: 10.1037/edu0000150.

Lindgreen, A. 2011. Brødrene Løvehjerte. Dansk oversættelse ved K. Bodenhoff. Kø-benhavn: Gyldendal.

May, T. & S. Arne-Hansen. 2007. Fandango 3. København: Gyldendal.

May, T. & S. Arne-Hansen. 2009. Fandango 5. København: Gyldendal.

May, T. & S. Arne-Hansen. 2015. Fandango 9. Vinkler på dansk. København: Gyldendal.

Poulsen, M., & A.K.D. Gravgaard. 2016. Who did what to whom? The relationship between syntactic aspects of sentence comprehension and text comprehension. Scientific Studies of Reading 20. 325–338. DOI: 10.1080/10888438.2016.1180695.

Poulsen, M., J.L. Nielsen & R. Vang Christensen. (Under udgivelse). Remembering sentences is not all about memory: Convergent and discriminant validity of syntactic knowledge and its relationship with reading comprehension. Journal of Child Language. DOI: 10.1017/S0305000921000210

Schultz, M. u.å. Faglig læsning 1. Gyldendal. https://dansk.gyldendal.dk (tilgået 18. november 2020).

Scott, M.C. & H.C. Balthazar. 2010. The grammar of information: challenges for older students with language impairments. Topics in Language Disorders 30. 288–307. DOI: 10.1097/TLD.0b013e3181f90878.

Sheehan, K.M., I. Kostin, Y. Futagi & M. Flor. 2010. Generating automated text com-plexity classifications that are aligned with targeted complexity standards. ETS Research Report Series 2010. i–44. DOI: 10.1002/j.2333-8504.2010.tb02235.x.

Silva, M.,& K. Cain. 2015. The relations between lower and higher level comprehen-sion skills and their role in prediction of early reading comprehension. Journal of Educational Psychology 107. 321–331. DOI: 10.1037/a0037769.

Slobin, D.I. 1966. Grammatical transformations and sentence comprehension in childhood and adulthood. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 5. 219–227. DOI: 10.1016/S0022-5371(66)80023-3.

Snow, C.E. 2010. Academic language and the challenge of reading for learning about science. Science 328. 450–452. DOI: 10.1126/science.1182597.

Sorensen Duncan, T., C. Mimeau, N. Crowel & S.H. Deacon. (Under udgivelse). Not all sentences are created equal: evaluating the relation between children’s understanding of basic and difficult sentences and their reading comprehension. Jour-nal of Educational Psychology 113(2). 268–278 DOI: 10.1037/edu0000545.

Street, J.A. & E. Dąbrowska. 2010. More individual differences in language attainment: How much do adult native speakers of English know about passives and quantifiers? Lingua 120. 2080–2094. DOI: 10.1016/j.lingua.2010.01.004.

Thomsen, D.B. & L.B. Kristensen. 2014. Semantic role assignment in Dan-ish children and adults. Acta Linguistica Hafniensia 46. 159–198. DOI: 10.1080/03740463.2014.990291

Thomsen, D.B. & M. Poulsen. 2015. Cue conflicts in context: interplay between morphosyntax and discourse context in Danish preschoolers’ semantic role assignment. Journal of Child Language 42. 1237–1266. DOI: 10.1017/S0305000914000786.

Tulinius. B. 2018. Det store “vi” er kommet under pres. Kristeligt Dagblad, d. 16. no-vember 2018. https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/det-store-vi-er-kom-met-under-pres (tilgået 18. november 2020).

Uccelli, P., E. Phillips Galloway, C.D. Barr, A. Meneses & C.L. Dobbs. 2015. Beyond vocabulary: Exploring cross-disciplinary academic-language proficiency and its association with reading comprehension. Reading Research Quarterly 50(3). 337-356. DOI: 10.1002/rrq.104.

Wells, J.B., M.H. Christiansen, D.S. Race, D.J. Acheson & M.C. MacDonald. 2009. Experience and sentence processing: Statistical learning and relative clause comprehension. Cognitive Psychology 58. 250–271. DOI: 10.1016/j.cogpsy-ch.2008.08.002.

Winther, T. 2018. Højskolesang førte til krænkelsessag på Handelshøjskolen i Køben-havn. Kristeligt Dagblad, 18. december 2018. https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/hoejskolesang-foerte-til-kraenkelsessag-paa-handelshoejsko-len-i-koebenhavn (tilgået 18. november 2020).

Downloads

Publiceret

2022-02-09

Citation/Eksport

Hauerberg Olsen, M., & Poulsen, M. (2022). Analyse af krævende syntaks i danskfagets tekster. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(60). https://doi.org/10.7146/nys.v1i60.129350

Nummer

Sektion

Artikler