Glemte ord. En undersøgelse af H.C. Ørsteds nyord og deres plads i nudansk

Forfattere

  • Peter Juel Henrichsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i60.129348

Nøgleord:

H.C. Ørsted, sprogtilstand, kategorialgrammatik, morfologi, korpuslingvistik

Resumé

Vores fejrede fysiker H.C. Ørsted var også aktiv som ordmager og skabte flere tusind nye danske ord, såvel videnskabelige som almene. Ørsteds nyord har utvivlsomt sat varige spor i det danske sprog − men hvilke, hvor mange og hvor dybe? Det undersøger vi i denne artikel. Først præsenteres Ørsteds ordstof og hans principper for orddannelse, i en historisk kontekst; derefter udvikles et kvantitativt mål for ords kognitive identitet i et levende sprogsamfund, og på dette grundlag gives et samlet billede af Ørsteds indflydelse på nudansk. Til slut samles temaer og resultater op i en diskussion om modellering af en sprogtilstand − om de formelle metoders begrænsninger, men også om deres uudnyttede muligheder i den nyeste lingvistiks tjeneste.

Referencer

Barker, C. 2003. A gentle introduction to Type Logical Grammar, the Curry-Howard correspondence, and cut-elimination. LSA Linguistic Society of America, u.å. ht-tps://semanticsarchive.net/Archive/DMzOTFiN/barker.gentle.tlg.pdf. (tilgået 7. november 2021).

Becker-Christensen, C. 2021. Dansk retskrivning, bogstav − lyd − bogstav. Odense: Syd-dansk Universitetsforlag.

Christensen, D.C. 2009. Naturens tankelæser. København: Museum Tusculanums Forl.ag

Derczynski, L. et al. 2021. The Danish Gigaword Corpus, proceedings efter NODA-LIDA-21. NoDaLida. 2. juni 2021. https://www.derczynski.com/papers/dagw.pdf (tilgået 7. november 2021)

Gram-Andersen, K. 1992. The purple-eared monster – and its relations. A study in word formation. Lewes: The Book Guild Ltd.

Henrichsen, P.J. 2021. H.C. Ørsted som leverandør til dansk sprogteknologi. Y. Goldshtein et al. (red.), 18.Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, 8.-9. oktober 2020, 235-250. Aarhus: Aarhus Universitet.

Henrichsen, P.J. 2001. GraSp: Grammar learning from unlabelled speech corpora. D. Roth & A. van den Bosch (red.), Proceedings after 6th Conference on Natural Language Learning (COLING-2002 in Taipei), 22-28. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics. DOI: 10.3115/1118853.1118865.

Henrichsen, P.J. 1998. Does the sentence exist? Do we need it?K. Korta, X. Arrazola & F.J. Pelletier (red.), Discourse,interaction and communication. Proceedings of the Fourth International Colloquium on Cognitive Science (ICCS-95), 1-24. Amster-dam: Springer Netherlands. DOI: 10.1007/978-94-015-8994-9.

Kirchmeier, S. et al. 2019. Dansk sprogteknologi i verdensklasse. Rapport fra Sprogtek-nologiudvalget under Dansk Sprognævn nedsat af Kulturministeriet. København: Dansk Sprognævn.

Nielsen, N.Å. 1981. Sprogrenseren H. C. Ørsted. Trøjborg: Aarhus University Press.Skautrup, P. 1953. Det danske sprogs historie. bd. III. København: Gyldendal.

Togeby, O. 1999. Kategorial grammatik for dansk. M. Kunøe & P. Widell (red.), 7. møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 349-360. Aarhus: Aarhus University Press.

Wivel, P. 2002. Modelteoretisk semantik som meningsteori. O. Togeby & P. Widell (red.), M/K: Mod ogKvindehjerte, Festskrift til Mette Kunøe, 154-184. Aarhus: Modtryk.

Wood, M.M. 1993. Categorial Grammars. London: Routledge.

Ørsted, H.C. 1826. Erindringsord af Forelæsninger over Chemiens almindelige Grund-sætninger, citeret fra N.Å. Nielsen, 1981, Sprogrenseren H. C. Ørsted. Bd. II 60. Trøjborg: Aarhus Universitet.Ørsted,

H.C. 1835. Erindringsord til Forelæsninger over Lyset. Citeret fra N.Å. Nielsen, 1981, Sprogrenseren H. C. Ørsted. Bd. II. 85 Trøjborg: Aarhus Universitet.Ørsted,

H.C. 1814. Tentamen nomenclaturæ chemiæ omnibus linguis Scandinavico-Ger-manicis communis, citeret fra N.Å. Nielsen, 1981, Sprogrenseren H. C. Ørsted. Bd. I, 7-40. Trøjborg: Aarhus Universitet.

Downloads

Publiceret

2022-02-09

Citation/Eksport

Juel Henrichsen, P. . (2022). Glemte ord. En undersøgelse af H.C. Ørsteds nyord og deres plads i nudansk. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(60). https://doi.org/10.7146/nys.v1i60.129348

Nummer

Sektion

Artikler