Anmeldelse: Dansk Sproghistorie. Bind 3: Bøjning og bygning. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Hovedredaktør: Ebba Hjorth. Øvrige redaktører: Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen, Merete Korvenius Jørgensen og Laurid

Forfattere

  • Steffen Höder

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i58.120486

Referencer

Bandle, O. m.fl. (red.). 2002–2005. The Nordic languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Berlin: de Gruyter.

Braunmüller, K. 2005. Language contacts in the Late Middle Ages and in Early Modern Times. O. Bandle m.fl. (red.), The Nordic languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages, bind 2, 1222–1233. Berlin: de Gruyter. DOI: 10.1515/9783110197068-017.

Dahl, Ö. 2015. Linguistic mysteries around the North Sea. P. Shaw m.fl. (red.), From clerks to corpora. Essays on the English language yesterday and today, 17–34. Stockholm: Stockholm University Press. DOI 10.16993/bab.b.

Hansen, E. & L. Heltoft. 2011. Grammatik over det danske sprog. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Höder, S. 2016. Niederdeutsch und Nordeuropa: Eine Annäherung an grammatische Arealität im Norden Europas. Niederdeutsches Jahrbuch 139. 103–129.

Pedersen, I.L. 2009. Fra folkemål til multietnolekt – og 23 andre artikler inden for nordisk dialektologi, sociolingvistik og sproghistorie. Et udvalg fra Inge Lise Pedersens forfatterskab, F. Gregersen & T. Kristiansen (red.). Oslo: Novus.

Norde, M. 1997. Middle Low German–Middle Scandinavian language contact and morphological simplification. Multilingua 16. 389–409. DOI: 10.1515/ mult.1997.16.4.389.

Sandøy, H. & A. Nesse (red.). 2016–. Norsk språkhistorie. Oslo: Novus.

Skautrup, P. 1944–1970. Det danske sprogs historie. København: Gyldendal.

Downloads

Publiceret

2020-05-22

Citation/Eksport

Höder, S. (2020). Anmeldelse: Dansk Sproghistorie. Bind 3: Bøjning og bygning. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Hovedredaktør: Ebba Hjorth. Øvrige redaktører: Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen, Merete Korvenius Jørgensen og Laurid. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(58). https://doi.org/10.7146/nys.v1i58.120486