Dansk under påvirkning af spansk: Sporene af det spanske <em> se </em> i argentinadansk

Forfattere

  • Anna Sofie Hartling

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i58.120483

Resumé

Dansk tales i dag af en lille minoritet af efterkommere af danske udvandrere i Argentina og har i mere end 150 år været i kontakt med det omgivende majoritetssprog spansk. Denne kontakt har udmøntet sig i alle typer af overførsel af sprogligt materiale fra spansk til dansk. Under en antagelse om at dels meget frekvente strukturer, dels intersystemisk ækvivalente strukturer i særlig grad indlånes og reanalyseres i modtagersproget, undersøger artiklen påvirkningen fra konstruktioner med den spanske se-partikel i argentinadansk. Artiklen har fokus på se-påvirkede konstruktioner som indeholder sig (mig, dig, os, jer), især hvor det er anvendt reciprokt, men undersøgelsen kan påvise at alle se’s funktioner i spansk er repræsenteret med sig i argentinadansk. I lyset af analysen af se-påvirkede sig-konstruktioner, som viser sig at være et felt med stor intra- og intertalervariation, diskuterer artiklen om argentinadansk kan anses for at være en ny selvstændig varietet af dansk.

Referencer

Aalberse, S. & P. Muysken. 2013. Position paper: Perspectives on Heritage Languages. Nijmegen: Radboud University, Faculty of Arts & Centre for Language Studies. 1–25.

Cornelis, L.H. 1997. Passive and perspective. (Utrecht Studies in Language and Communication 10). Amsterdam: Rodopi.

Croft, W. 2001. Radical construction grammar. Syntactic theory in typological perspective. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198299554.001.0001.

Dam, L. 2003. Forslag til en enhedsbetydning for det refleksive pronomen i spansk. C. Bache, C., M. Birkelund & N. Nørgaard (red.), Ny Forskning i Grammatik 10, 61–78. DOI: 10.7146/nfg.v11i10.23883.

Dam, L. & H.D. Jensen. 2018. Spansk universitetsgrammatik. Former og kontekst. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Evans, N., S.C. Levinson, N.J. Enfield, A. Gaby & A. Majid. 2004. Reciprocal constructions and situation type. A. Majid (red.), Field manual (9) Nijmegen: Max Planck Institute for Psycholinguistics, 25–30. DOI: 10.17617/2.506955.

Fernández, S.S. 2007. La voz pasiva en español: un análisis discursivo. Frankfurt am Main: Peter Lang.

García, E.C. 1975. The role of theory in linguistic analysis: The Spanish pronoun system. Amsterdam: North-Holland.

Gast, V. & F. Haas. 2008. On reciprocal and reflexive uses of anaphors in German and other European languages. König, E. & V. Gast. (red.), Reciprocals and reflexives: Theoretical and typological explorations, 307–346. Berlin: Mouton de Gruyter.

Goldberg, A.E. 1995. Constructions: A construction grammar approach to argument structure. Chicago: Chicago University Press.

Hansen, E. & L. Heltoft. 2011. Grammatik over det danske sprog bind 1–3. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. DOI: 10.7146/nfg.v1i1.24079.

Hartling, A.S. 2019. Argentinadansk svanesang? En undersøgelse af dansk talt af efterkommere af danske udvandrere til Argentina, med fokus på leksikalsk semantik og acceptabilitet og på verbets stilling i deklarativer med andet end subjekt på første plads. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

Haspelmath, M. 2007. Further remarks on reciprocal constructions. V.P. Nedjalkov (red.), Reciprocal constructions, bind 5 (Typological Studies in Language 71). 2087– 2116. Amsterdam: John Benjamins.

Heegård Petersen, J. 2018. Much more ’mere eller mindre’ (’more or less’) in Argentine Danish. J.

Heegård Petersen & K. Kühl, Selected Proceedings of the 8th Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 8), 28-36. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings.

Heegård Petersen, J., G.F. Hansen, J. Thøgersen & K. Kühl. 2018. Linguistic proficiency in immigrant and heritage speakers of Danish in Argentina and North America: A quantitative approach. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. 1–26. DOI: 10.1515/cllt-2017-0088. Heegård Petersen, J. & K. Kühl. 2017. Argentinadansk: Semantiske, syntaktiske og morfologiske forskelle til rigsdansk. Nydanske sprogstudier 52–53. 231–258. DOI: 10.7146/nys.v1i52-53.26355

Heegård Petersen, J. & K. Kühl. (Under udgivelse). Argentine Danish grammatical gender: stability with strongly patterned variation. Journal of Germanic Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Heine, B. & T. Kuteva. 2005. Language contact and grammatical change. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614132.

Hvilshøj, U. 1998. Refleksivitet i dansk: Sig og sig selv i et typologisk perspektiv. Specialeafhandling. Københavns Universitet.

Hvilshøj, U. 1999. Refleksivitet i dansk. Sig og sig selv i et typologisk perspektiv. C. Bache, L. Heltoft & M. Herslund (red.), Ny Forskning i Grammatik 6. 81–106. DOI: 10.7146/nfg.v7i6.23996.

Hvilshøj, U. 2000. Om sig og sig selv. Nydanske Studier & Almen kommunikationsteori 26–27. 11–34. DOI: 10.7146/nys.v26i26-27.13408.

Izquierdo Díaz, J.S. 2014. Análisis diacrónico y sincrónico de la partícula SE. Specialeafhandling. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.

Johanson, L. 2008. Remodeling grammar. Copying, conventionalization, grammaticalization. Siemund, P. & N. Kintana (red.), Language contact and contact languages, 61–79. Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/hsm.7.05joh.

Johanson, L. 2011. Contact-induced change in a code-copying framework. M.C. Jones & E. Esch (red.), Language change: The interplay of internal, external and extra-linguistic factors. (Contributions to the Sociology of Language 86), 285–314. Berlin: De Gruyter Mouton.

Kemmer, S. 1993. The middle voice. (Typological Studies in Language 23). Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/tsl.23.

Kühl, K., J. Heegård Petersen, G.F. Hansen & F. Gregersen. 2017. CoAmDa. Et nyt dansk talesprogskorpus. Danske talesprog 17. 131–160.

Maher, J. 1991. A cross-linguistic study of language contact and language attrition. H.W. Seliger & R.M. Vago (red.), First language attrition, 67–84. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511620720.005.

Maldonado Soto, R. 1992. Middle voice: the case of Spanish SE. Ph.d.-afhandling. University of California, San Diego.

Matras, Y. 2009. Language contact. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511809873.

Mendikoetxea, A. 1999. Construcciones con se: Medias, pasivas e impersonales. Bosque, I. & V. Demonte (red.), Gramática descriptiva de la lengua Española, 1631– 1722. Madrid: Espasa Calpe S.A.

Mogensen, J. 2002. Spansk grammatik. Taastrup: Don Quijote.

Nielsen, P.J. 2020. Refleksivt indirekte objekt i dansk i diakron belysning. Oplæg ved 8. dansk-norske seminar i historisk lingvistik, Lysebu, 2.–4. januar 2020.

Otero, C.P. 1999. Pronombres reflexivos y recíprocos. Bosque, I. & V. Demonte (red.), Gramática descriptiva de la lengua española. 1426–1517. Madrid: Espasa Calpe S.A.

Rodriguez-Bachiller, B. 1991. Does it matter what kind of grammar we teach? Examples from Spanish: se and el/la/lo. Polylingua 1(2). 75–86.

Trujillo, R. 1976. Elementos de semántica lingüística. Madrid: Cátedra.

Vera Luján, A. 2001. Génesis y sentido del concepto de reflexividad en castellano. Revista de investigación lingüística 4(1). 207–230.

Downloads

Publiceret

2020-05-22

Citation/Eksport

Hartling, A. S. (2020). Dansk under påvirkning af spansk: Sporene af det spanske <em> se </em> i argentinadansk. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(58). https://doi.org/10.7146/nys.v1i58.120483