Årsagssætninger med <em>fordi</em> i (formelt) dansk talesprog

Forfattere

  • Sune Gregersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i57.117119

Nøgleord:

ordstilling, ledsætninger, epistemicitet, kausalitet, Folketinget

Resumé

Artiklen undersøger fordi-sætningers form og funktion i formelt dansk talesprog, nærmere bestemt dansk som det tales under møder i Folketinget. Undersøgelsen viser at ’hovedsætningsordstilling’ (V2) er langt hyppigere end ’ledsætningsordstilling’ (V3) og dermed ikke blot et kendetegn for uformelt talesprog, og at fordi kan indlede spørgesætninger (fx fordi hvad handler det om i skrøbelige stater?). Desuden undersøges det ved hjælp af en fireleddet typologi over årsagssætninger i hvor høj grad der er en sammenhæng mellem fordi-sætningens betydning og valget mellem V2 og V3.

Referencer

Asmussen, J. 2016. Most frequently used 10000 lemmas of Danish. http://korpus.dsl. dk (tilgået 25. marts 2019).

Bentzen, K. 2014. Embedded Verb Second (V2). NALS Journal 1. 211–224. DOI: 10.5617/nals.5389. BySoc, http://bysoc.dyndns.org/ (tilgået 25. marts 2019).

Christensen, T.K. & T.J. Jensen. 2014. Det er klart at ledsætninger har da ledsætningsordstilling – eller har de? Nyt fra Sprognævnet 2014(1). 1–7.

Christensen, T.K., T.J. Jensen & M.H. Christensen. 2015. Adverbielle ledsætningers ledstilling i dansk talesprog. I.S. Hansen & T.T. Hougaard (red.), 15. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 97–115. Aarhus: Aarhus Universitet.

Dik, S.C. m.fl. 1990. The hierarchical structure of the clause and the typology of adverbial satellites. J. Nuyts, A.M. Bolkestein & C. Vet (red.), Layers and levels of representation in language theory, 25–70. Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/pbns.13.04dik.

Djärv, K., C. Heycock & H. Rohde. 2017. Assertion and factivity: Towards explaining restrictions on embedded V2 in Scandinavian. L.R. Bailey & M. Sheehan (red.), Order and structure in syntax I: Word order and syntactic structure, 3–28. Berlin: Language Science Press. DOI: 10.5281/zenodo.1117696.

Falk, H. & A. Torp. 1900. Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling. Kristiania: Aschehoug.

Folketinget, http://www.ft.dk/ (tilgået 25. marts 2019).

Gregersen, F. m.fl. 1996. Dansk sproglære. København: Dansklærerforeningen.

Gregersen, F. & I.L. Pedersen. 2000. A la recherche du word order not quite perdu. S.C. Herring, P. van Reenen & L. Schøsler (red.), Textual parameters in older languages, 393–431. Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/cilt.195.18gre.

Haegeman, L. 2012. Adverbial clauses, main clause phenomena, and the composition of the left periphery. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/ 9780199858774.001.0001.

Hansen, E. & L. Heltoft. 2011. Grammatik over det danske sprog, bind 1–3. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Halliday, M.A.K. & R. Hasan. 1976. Cohesion in English. London: Longman.

Harder, P. 2005. Lagdelt sætningsstruktur. E. Engberg-Pedersen m.fl. (red.), Dansk funktionel lingvistik – en helhedsforståelse af forholdet mellem sprogstruktur, sprogbrug og kognition, 101–111. København: Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København & Roskilde Universitetscenter. 110 NYS 57

Hengeveld, K. 1996. The internal structure of adverbial clauses. B. Devriendt, L. Goossens & J. van der Auwera (red.), Complex structures: A functionalist perspective, 119–147. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI: 10.1515/9783110815894.

Høysgaard, J.P. 1747. Accentuered og raisonnered grammatica. København: Groth. http:// www.kb.dk/e-mat/dod/130021685268_color.pdf (tilgået 25. marts 2019).

Jensen, A. 2003. Clause linkage in spoken Danish. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

Jensen, A. 2006. Om for og fordi. Ny forskning i grammatik 13. 81–96. DOI: 10.7146/nfg. v14i13.23833. Jensen, A., S. Dahl & K. Skawbo-Jensen. 2011. Redigeringsvejledning for Folketingstidende. København: Folketinget.

Jensen, T.J. 2011. Ordstilling i ledsætninger i moderne dansk talesprog. Ny forskning i grammatik 18. 123–150. DOI: 10.7146/nfg.v19i18.23671.

Jensen, T.J. & T.K. Christensen. 2013. Promoting the demoted: The distribution and semantics of “main clause word order” in spoken Danish complement clauses. Lingua 137. 38–58. DOI: 10.1016/j.lingua.2013.08.005.

Julien, M. 2007. Embedded V2 in Norwegian and Swedish. Working Papers in Scandinavian Syntax 80. 103–161.

Kortmann, B. 1997. Adverbial subordination: A typology and history of adverbial subordinators based on European languages. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI: 10.1515/9783110812428.

Mikkelsen, N.H. 2011. Betydningsforskelle ved brugen af helsætningsordstilling efter fordi. I.S. Hansen & P. Widell (red.), 13. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 213–224. Aarhus: Aarhus Universitet.

Pedersen, I.L. 1996. ”Der kan jo være nogen der kan itte tåle det”: Om hovedsætningsordstilling i bisætninger i danske dialekter. I. Ejskjær, B.J. Nielsen & I.L. Pedersen (red.), Studier i talesprogsvariation og sprogkontakt, 242–251. København: Reitzel.

Ross, J.R. 1970. On declarative sentences. R.A. Jacobs & P.S. Rosenbaum (red.), Readings in English transformational grammar, 222–272. Waltham: Ginn.

Sandøy, H. 2008. Norske syntaktiske “avvik” i norsk. C. Carlsen m.fl. (red.), Banebryter og brobygger i andrespråksfeltet, 179–190. Oslo: Novus.

Schiffrin, D. 1987. Discourse markers. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511611841. 111

Steensig, J. 1998. Om fordi i forskellige sætningstyper i dansk talesprog. K. Kristensen (red.), Årsberetning 1996-1997, 179–192. København: Selskab for Nordisk Filologi.

Sweetser, E. 1990. From etymology to pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511620904.

Therkelsen, R. 2003. The functions of Danish causal conjunctions. Nordlyd 31(2). 446–456. DOI: 10.7557/12.14.

Thompson, S.A., R.E. Longacre & S.J.J. Hwang. 2007. Adverbial clauses. T. Shopen (red.), Language typology and syntactic description, 237–300. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511619434.005.

Tsunoda, T. (red.). 2018. Levels in clause linkage: A cross-linguistic survey. Berlin: De Gruyter Mouton. DOI: 10.1515/9783110519242.

Vikner, S. 1995. Verb movement and expletive subjects in the Germanic languages. New York: Oxford University Press.

Vikner, S. 2005. Det finitte verbums position i dansk før og nu. P. Widell & M. Kunøe (red.), 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 383–394. Aarhus: Aarhus Universitet.

Wiklund, A.-L. m.fl. 2009. On the distribution and illocution of V2 in Scandinavian that-clauses. Lingua 119. 1914–1938. DOI: 10.1016/j.lingua.2009.03.006.

Downloads

Publiceret

2019-12-10

Citation/Eksport

Gregersen, S. (2019). Årsagssætninger med <em>fordi</em> i (formelt) dansk talesprog. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(57). https://doi.org/10.7146/nys.v1i57.117119

Nummer

Sektion

Artikler