Kontekst-orienteret ordkendskabsundervisning for elever i 5. klasse med begrænset dansk ordforråd: En undersøgelse af korttids- og langtidseffekter

Forfattere

  • Anna Steenberg Gellert
  • Signe Wischmann
  • Elisabeth Arnbak

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i57.117117

Nøgleord:

ordforråd, læseforståelse, ordkendskabsundervisning, kontekstudnyttelse, træningseffekter

Resumé

Artiklen beskriver en undersøgelse af korttids- og langtidseffekter af et 24 lektioners kontekstorienteret ordkendskabsundervisningsforløb, der sigtede mod, at elever i 5. klasse med begrænset dansk ordforråd skulle lære dels at aktivere og opbygge viden om ord inden for bestemte semantiske felter, dels at udlede betydningen af ukendte ord i tekster vha. informationer i konteksten. 111 elever deltog i den kontekstorienterede ordkendskabsundervisning og blev sammenlignet med 221 andre elever, som enten deltog i en anden slags ordkendskabsundervisning eller blot modtog den sædvanlige undervisning på deres skole. Eleverne blev testet inden ordkendskabsundervisningen samt kort efter og igen ti måneder efter undervisningens afslutning. Undersøgelsen viste, at der umiddelbart efter undervisningen kunne konstateres meget stærke effekter af den kontekstorienterede ordkendskabsundervisning på elevernes læsning og definition af trænede ord samt en mellemstærk til stærk effekt på forståelse af tekster med sådanne ord. Ti måneder senere kunne der stadig påvises tydelige effekter af denne undervisning. Imidlertid kunne der ligesom i tidligere undersøgelser ikke spores overføringseffekter på elevernes generelle ordforråd eller generelle læseforståelse. Der kunne heller ikke påvises signifikante effekter af den kontekstorienterede undervisning på en test af elevernes færdigheder i at udlede ukendte ords betydning vha. konteksten. Sådanne effekter ville sandsynligvis kræve et mere omfattende undervisningsforløb.

Referencer

Apthorp, H., B. Randel, T. Cherasaro, T. Clark, M. McKeown & I. Beck. 2012. Effects of a supplemental vocabulary program on word knowledge and passage comprehension. Journal of Research on Educational Effectiveness 5(2).160-188. DOI: 10.1080/19345747.2012.660240.

Bailey, D., G.J. Duncan, C.L. Odgers & W. Yu. 2017. Persistence and fadeout in the impacts of child and adolescent interventions. Journal of Research on Educational Effectiveness 10(1). 7-39. DOI: 10.1080/19345747.2016.1232459.

Baumann, J.F., E.C. Edwards, E. Boland, S. Olejnik & E.J. Kame’enui. 2003. Vocabulary tricks: Effects of instruction in morphology and context on fifth-grade students’ ability to derive and infer word meaning. American Educational Research Journal 40(2). 447-494. DOI: 10.3102/00028312040002447

Beck, I.L., M.G. McKeown & L. Kucan. 2013. Bringing words to life: Robust vocabulary instruction (2. udg.). New York: Guilford Press.

Beck, I.L., C.A. Perfetti & M.G. McKeown. 1982. Effects of long-term vocabulary instruction on lexical access and reading comprehension. Journal of Educational Psychology 74(4). 506-521. DOI:10.1037/0022- 0663.74.4.506.

Bos, C.S. & P.L. Anders. 1990. Effects of interactive vocabulary instruction on the vocabulary learning and reading comprehension of junior-high learning disabled students. Learning Disability Quarterly 13. 31-42. DOI:10.2307/1510390.

Bowers, P.N., J.R. Kirby & S.H. Deacon. 2010. The effects of morphological instruction on literacy skills: A systematic review of the literature. Review of Educational Research 80(2). 144-179. DOI: 10.3102/0034654309359353. 77

Cain, K., K. Lemmon & J. Oakhill 2004. Individual differences in the inference of word meanings from context: The influence of reading comprehension, vocabulary knowledge, and memory capacity. Journal of Educational Psychology 96(4). 671-681. DOI: 10.1037/0022-0663.96.4.671.

Cohen, J. 1988. Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. udg.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Daugaard, H.T., A-M.V. Nielsen & H. Juul. 2018. Undervisning i ordtilegnelse under selvstændig læsning. Læsepædagogen 4. 4-9.

Daugaard, H.T., K. Cain & C. Elbro. 2017. From words to text: inference making mediates the role of vocabulary in children’s reading comprehension. Reading and Writing 30. 1773-1788. DOI: 10.1007/s11145-017-9752-2.

Elbro, C. 2007. Læsevanskeligheder. København: Gyldendal.

Elbro, C. & D.K. Petersen. 2004. Long-term effects of phoneme awareness and letter sound training: An intervention study with children at risk for dyslexia. Journal of Educational Psychology 96(4). 660-670. DOI:10.1037/00220663.96.4.660.

Elbro, C. & M. Poulsen. 2015. Hold i virkeligheden. Statistik og evidens i uddannelse. København: Hans Reitzels Forlag.

Elleman, A.M., E.J. Lindo, P. Morphy & D.L. Compton. 2009. The impact of vocabulary instruction on passage-level comprehension of school-age children: A meta-analysis. Journal of Research on Educational Effectiveness 2(1). 1-44. DOI: 10.1080/19345740802539200.

Fukkink, R.G. 2002. Effects of instruction on deriving word meaning from context and incidental word learning. L1 Educational studies in Language and Literature 2(1). 37-57. DOI: 10.1023/A:1015559702157.

Fukkink, R.G. & K. de Glopper. 1998. Effects of instruction in deriving word meaning from context: A meta-analysis. Review of Educational Research 68(4). 450-469. DOI: 10.2307/1170735.

Gellert, A.S. & C. Elbro. 2013. Do experimental measures of word learning predict vocabulary development over time? Learning and Individual Differences 26. 1-8. DOI:10.1016/j.lindif.2013.04.006.

Gellert, A.S., E. Arnbak, S. Wischmann & C. Elbro (undervejs). Short-term and longterm effects of a morphological intervention on the word knowledge and reading comprehension of fifth-grade students with poor vocabulary knowledge. (Upubliceret artikelmanuskript). 78 NYS 57

Goodwin, A.P. & S. Ahn. 2013. A meta-analysis of morphological interventions in English: effects on literacy outcomes for school-age children. Scientific Studies of Reading 17(4). 257-285. DOI: 10.1080/10888438.2012.689791.

McKeown, M.G. 1985. The acquisition of word meaning from context by children of high and low ability. Reading Research Quarterly 20(4). 482-496. DOI: 10.2307/747855.

Møller, L. 2012. Tekstlæseprøve 7. Virum: Hogrefe Psykologisk Forlag.

Nash, H. & M. Snowling. 2006. Teaching new words to children with poor existing vocabulary knowledge: a controlled evaluation of the definition and context methods. International Journal of Language & Communication Disorders 41(3). 335- 354. DOI:10.1080/13682820600602295.

Nielsen, J. B. 2008. Det mentale leksikon og testning af receptivt ordforråd: ændring af Peabody- testen. Specialeopgave. Københavns Universitet.

Quinn, J.M., R.K. Wagner, Y. Petscher & D. Lopez. 2015. Developmental relations between vocabulary knowledge and reading comprehension: A latent change score modeling study. Child Development 86(1). 159-75. DOI: 10.1111/cdev.12292.

Schuth, E., J. Köhne & S. Weinert. 2017. The influence of academic vocabulary knowledge on school performance. Learning and Instruction 49. 157-165. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2017.01.005.

Shefelbine, J.L. 1990. Student factors related to variability in learning word meanings from context. Journal of Reading Behavior 22. 71-97. DOI: 10.1080/10862969009547695

Shkoza, B.H. 2003. Undervisning i ordkendskab. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 40(1). 32-54.

Stanovich, K.E. 1993. Does reading make you smarter? Literacy and the development of verbal intelligence. H. Reese (red.), Advances in child development and behavior, 133-180. San Diego, CA: Academic Press.

Suggate, S.P. 2014. A meta-analysis of the long-term effects of phonemic awareness, phonics, fluency, and reading comprehension interventions. Journal of Learning Disabilities 49(1). 77-96. DOI: 10.1177/0022219414528540.

Vadasy, P.F, E.A. Sanders & B.L. Herrera. 2015. Efficacy of rich vocabulary instruction in fourth and fifth grade classrooms. Journal of Research on Educational Effectiveness 8(3). 325-365. DOI: 10.1080/19345747.2014.933495.

Verhoeven, L., J. van Leeuwe & A. Vermeer. 2011. Vocabulary growth and reading development across the elementary school years. Scientific Studies of Reading 15(1). 8-25. DOI: 10.1080/10888438.2011.536125 79

Wright, T.S. & G.N. Cervetti. 2017. A systematic review of the research on vocabulary instruction that impacts text comprehension. Reading Research Quarterly 52(2). 203-226. DOI:10.1002/rrq.163.

Downloads

Publiceret

2019-12-10

Citation/Eksport

Gellert, A. S., Wischmann, S., & Arnbak, E. (2019). Kontekst-orienteret ordkendskabsundervisning for elever i 5. klasse med begrænset dansk ordforråd: En undersøgelse af korttids- og langtidseffekter. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(57). https://doi.org/10.7146/nys.v1i57.117117

Nummer

Sektion

Artikler