BRÆJKING NEWS: En eksperimentel undersøgelse af fejlobservante læseres holdninger til ukorrekte og korrekte stavemåder opfattet som stavefejl i nyhedsrubrikker på nettet

Forfattere

  • Jonas Nygaard Blom
  • Michael Ejstrup

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i57.117114

Nøgleord:

retskrivning, sprogholdninger, journalistik, nyhedsrubrikker

Resumé

Sprogbrugere er ofte intolerante over for stavemåder, de mener er ukorrekte, og de nedvurderer både tekster, der indeholder disse stavemåder, og de skribenter, der bruger dem. Dette gælder også – og måske i særlig grad – hvis teksterne er nyhedsartikler og skribenterne er journalister. I denne artikel præsenterer vi resultaterne fra et onlineeksperiment, der har været gennemført i 2018 (N = 1.502). I eksperimentet har en gruppe fejlobservante deltagere læst en række manipulerede nyhedsrubrikker, som de har rettet stavemåder i og derefter angivet deres holdninger til. Resultaterne viser, at deltagerne især er intolerante over for elementære stavefejl, der er fremhævet i den præskriptive litteratur og normative debat som tilbagevendende og typiske fejl. Langt størstedelen af deltagerne og især de kompetente fejlfindere og stavere finder fejlene irriterende. Til gengæld opfattes fejlene ikke som meningsforstyrrende af særlig mange, med slåfejl som en undtagelse. Et af undersøgelsens mere bemærkelsesværdige resultater er, at mange af deltagerne ikke blot er intolerante over for stavefejl, men også over for korrekte, vanskelige stavemåder. Journalister risikerer dermed, at fejlobservante læsere synes, det er både irriterende og komisk, når de staver korrekt.

Referencer

Albrecht, J. 2017. Antallet af korrekturfejl styrtdykker i TV 2’s netartikler. Journalisten.dk, 4.12.2017. https://journalisten.dk/antallet-af-korrekturfejl-styrtdykker-i-tv-2s-netartikler (tilgået 11.9.2019.)

Andersen, A.S. 2019. Sammensatte ord er svært for mange – har du styr på sprogreglerne? Tv2.dk, 6.3.2019. http://nyheder.tv2.dk/2019-03-06-sammensatte-order-svaert-for-mange-har-du-styr-paa-sprogreglerne. (tilgået 11.9.2019.)

Andersen, T. 1992. Stavefejl. En undersøgelse af stavefejlsmønstre i gymnasiet. København: Undervisningsministeriet.

Appelman, A. & M. Schmierbach. 2018. Make no mistake? Exploring cognitive and perceptual effects of grammatical errors in news articles. Journalism & Mass Communication Quarterly 95(4). 930-947. DOI: 10.1177/1077699017736040.

Blom, J.N. & M. Ejstrup. 2019. Læsernes holdninger til journalisters stavefejl i de digitale medier. Y. Goldshtein. I.S. Hansen & T.T. Hougaard (red.). 17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitet. 113–132.

Blom, J.N. & K.R. Hansen. 2016. Derfor skal du læse denne artikel – retoriske stiltræk i nyhedsmediernes rubrikker på nettet. Rhetorica Scandinavica 71/72. 72–93.

Blom, J.N. et al. 2017. Linguistic deviations in the written academic register of Danish university students. Oslo Studies in Language 9(3). 169–190.

Brandt, S. 1996. Stavefejl i aviserne. Mål & Mæle 19(4). 16-19.

Citron, F.M. 2012. Neural correlates of written emotion word processing: a review of recent electrophysiological and hemodynamic neuroimaging studies. Brain and Language 122(3). 211–226. DOI: 10.1016/j.bandl.2011.12.007.

Cotter, C. 2010. News talk. Investigating the language of journalism. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/cbo9780511811975.

Dansk Sprognævn. 1955. Retskrivningsordbog. København: Dansk Sprognævn.

Dansk Sprognævn. 1986. Retskrivningsordbogen. 2. udg. København: Dansk Sprognævn.

Dansk Sprognævn. 2012. Retskrivningsordbogen. 4. udg. København: Dansk Sprognævn.

Dansk Sprognævn. 2019. Hovedprincipper for fastlæggelse af retskrivningen. https://dsn.dk/om-os/sprognaevnets-opgaver/sprognaevnet-og-retskrivningen-1/hovedprincipper-for-fastlaeggelse-af-retskrivningen. (tilgået 11.9.2019.)

Davidsen-Nielsen, N. 2009. Dobbeltformer til afstemning. Nyt fra Sprognævnet 2009/4. 24–27.

Dixon, M. & Z. Kaminska. 1997. Is it misspelled or is it mispelled? The influence of fresh orthographic information on spelling. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 9(5-6). 483–498. DOI: 10.1007/978-94-017-3054-9_9.

DR. 2009. Sprogpolitik for DR. København: DR. https://downol.dr.dk/Download/WebCMS/Om-DR/SprogpolitikFebruar20091.pdf. (tilgået 11.9.2019.)

DR. 2018. ”Lytternes og seernes redaktør. Halvårsrapport for andet halvår 2018”. https://www.dr.dk/static/documents/2019/03/08/lsr_halvaarsrapport_2_halvaar_2018_officiel_d7c439de.pdf (tilgået 24.3.2019). (tilgået 11.9.2019.)

Garrett, P. 2010. Attitudes to language. Cambridge: Cambridge University Press.

Hansen, A. & S. Eegholm-Pedersen (red.). 1981–1988. Holberg-Ordbog. Ordbog over Ludvig Holbergs sprog. København og Oslo: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Hansen, E. 1979. Den danske rigssprogsnorm. NyS, Nydanske Sprogstudier 12. 65–82.

Hansen, E. 1981. Skrift, stavning og retstavning. København: Hans Reitzel.

Hansen, E. 1988. Rigtigt dansk. København: Hans Reitzel.

Hansen, K.B. 2011. Samme fejl i 30 år – vi lære(r) det aldrig. dr.dk, 11.1.2011. https://www.dr.dk/nyheder/indland/samme-fejl-i-30-aar-vi-laerer-det-aldrig. (tilgået 11.9.2019.)

Jacobsen, H.G. 2010a. Ret og skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005. Bind 2. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Jacobsen, H.G. 2010b. Majonæsekrigen 25 år. Nyt fra Sprognævnet. 2010/3. 1–5.

Jacobsen, H.G. & P.S. Jørgensen. 2013. Politikens Håndbog i Nudansk. København: Politikens Forlag.

Jacoby, L.L. & A. Hollingshead. 1990. Reading student essays may be hazardous to your spelling: Effects of reading incorrectly and correctly spelled words. Canadian Journal of Psychology 44(3). 345–358. DOI: 10.1037/h0084259.

Jensen, T.J., T. Kristiansen & M. Maegaard. 2015. Sprogforandringer og sprogholdninger. F. Gregersen & T. Kristiansen (red.), Hvad ved vi nu – om danske talesprog, 4–65. København: Sprogforandringscentret.

Jervelund, A.Å. 2007. Sådan staver vi. København: Dansklærerforeningens Forlag.

Jervelund, A.Å. & J. Schack. 2016. Den der skriver d i gjort. København: Dansk Sprognævn.

Johannsen, S. 2012. Fejl og karaktergivning i danske gymnasiestile. Mål og Mæle 35(1). 18–23.

Kreiner, D.S. et al. 2002. Effects of spelling errors on the perception of writers. The Journal of General Psychology 129(1). 5-17. DOI: 10.1080/00221300209602029.

Kristensen, L.B. et al. 2007. Avisernes fejl er en gammel nyhed. Mål & Mæle 30(3). 7–11.

Kristiansen, A. & P. Diderichsen. 2014. Test din sprogholdning. Nyt fra Sprognævnet 2014/3. 1–8.

Kristiansen, A. & M. Rathje. 2014. ”Det kommer an på hvilken stavefejl det er”. Unges holdninger til stavefejl i nye medier. NyS, Nydanske sprogstudier 46. 103–131. DOI: 10.7146/nys.v46i46.17526.

Kristiansen, M. 2012. Spontansprog i folkets tjeneste. Om nye sprognormer i danske public service-medier. J. Heegaard & P.J. Henrichsen (red.), Speech in action. Proceedings of the 1st SJUSK conference on contemporary speech habits (Copenhagen Studies in Language 42), 107–123. København: Samfundslitteratur Press.

Lund, J. 1985. Egernerne, søskendene og de mangehovedede uhyrer. Om strukturparallelisme. Nyt fra Sprognævnet 2. 1–3.

Martin-Lacroux, C. & A. Lacroux. 2016. Do employers forgive applicants’ bad spelling in résumés? Business and Professional Communication Quarterly 80. 321–335. DOI: 10.1177/2329490616671310.

Ministeriet for Kirke -og Undervisningsvæsenet. 1892. Bekendtgørelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om Retskrivningen. Bekendtgørelse nr. 24 af 27.2.1892. https://dsn.dk/lovtekster/Bekendtg_1892.pdf. (tilgået 11.9.2019.)

Queen, R., & J.E. Boland. 2015. I think your going to like me: Exploring the role of errors in email messages on assessments of potential housemates. Linguistics Vanguard 1. 283–293. DOI: 10.1515/lingvan-2015-0011.

Rathje, M. 2012. ”sku allgevel ha købt penis forlænger creme :)”. Afvigelser fra retskrivningsnormen i kommentarfeltet på ekstrabladet.dk. I.S. Hansen, T.T. Hougaard & P. Widell (red.), MUDS-rapport, 14. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 333–355. Aarhus Universitet.

Rathje, M. & A. Kjærgaard. 2009. Sproget i DR. En undersøgelse af problematisk sprogbrug, engelske lån og groft sprog i et udvalg af DR’s produktioner. København: DR.

Schilling, B. 2017. Læsernes redaktør om klassiske sprogfejl: Jo jo, bomber kan springe. Politiken, 20.11.2017. https://politiken.dk/debat/klummer/art6213429/Jo-jo-bomber-kan-springe.

Seymour, P.H.K. 1997. Foundations of orthographic development. C.A. Perfetti, L. Rieben & M. Fayol (red.), Learning to spell: Research, theory, and practice across languages, 319–337. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Stiff, C. 2012. Watch what you write: How errors in feedback influence consumer attitudes and behavior. Journal of Internet Commerce 11(1). 41–67. DOI: 10.1080/15332861.2012.650988.

Taherdoost, H. 2016. Sampling methods in research methodology; How to choose a sampling technique for research. International Journal of Academic Research in Management 5(2). 18–27. DOI: 10.2139/ssrn.3205035.

Tat, M.J. & T. Azuma. 2012. Don’t shoot the messenger: Memory for misspellings in context. Journal of Psycholinguistic Research 41. 215–236. DOI: 10.1007/s10936-011-9188-9.

Thomsen, M. 2017. Inside the head of readers. How emotional words change how the brain processes headlines. Speciale. Center for Journalistik. Odense: Syddansk Universitet.

Thorsen, L. 2015. Danske unger skriver ’lamme frikadeller’ i stedet for ’lammefrikadeller’. Politiken.dk, 9.10.2015. https://politiken.dk/kultur/art5593169/Danske-unge-skriver-lamme-frikadeller-i-stedet-for-lammefrikadeller. (tilgået 11.9.2019.)

Thorsen, P.K. 1918. Saabys Retskrivningsordbog. 7. udg. København: Gyldendalske Boghandel.

Thurah, T. 2018. Sprogklummen. Analyse: Der er lidt færre fejl på dr.dk end på andre netaviser. dr.dk 30.11.2018. https://www.dr.dk/om-dr/sprogpolitik/sprogklummen/analyse-der-er-lidt-faerre-fejl-paa-drdk-end-paa-andre-netaviser. (tilgået 11.9.2019.)

Thøgersen, J. & T. Kristiansen. 2006. Masketestens teori og metode. Oslo: Novus Forlag.

Thøgersen, J. 2013. Sproglig kvalitet i DR. En meningsmåling om sproget i DR. København: DR.

TV 2. 2018. Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. januar 31. december 2018. https://sr.tv2.dk/fileadmin/user_upload/2018_Seernes_redaktoers_beretning_RETTET_endelig_version.pdf. (tilgået 11.9.2019.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2016. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser. Lov nr. 1062 af 30/062016. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=183445. (tilgået 11.9.2019.)

Undervisningsministeriet. 1997. Lov om dansk retskrivning. Lov nr. 332 af 14/05/1997. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=84769. (tilgået 11.9.2019.)

Undervisningsministeriets Retskrivningsudvalg. 1923. Dansk Retskrivningsordbog. København: Gyldendalske Boghandel.

VanGeest, J.B., T.P. Johnson & V.L. Welch. 2007. Methodologies for improving response rates in surveys of physicians. A systematic review. Evaluation & the Health Professions 30(4). 303–321. DOI: 10.1177/0163278707307899.

Vultee, F. 2015. Audience perceptions of editing quality: Assessing traditional news routines in the digital age. Digital Journalism 3. 832–849. DOI: 10.1080/21670811.2014.995938.

Downloads

Publiceret

2019-12-10

Citation/Eksport

Blom, J. N., & Ejstrup, M. (2019). BRÆJKING NEWS: En eksperimentel undersøgelse af fejlobservante læseres holdninger til ukorrekte og korrekte stavemåder opfattet som stavefejl i nyhedsrubrikker på nettet. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(57). https://doi.org/10.7146/nys.v1i57.117114

Nummer

Sektion

Artikler