Computerskrivning integreret i samtaledeltagelse

  • Søren Beck Nielsen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet
Nøgleord: multimodalitet; konversationsanalyse; multiaktivitet; skrivning-i-interaktion

Resumé

Med udgangspunkt i videooptagelser af tilsynsbesøg hvor repræsentanter for et socialtilsyn interviewer ledere af bosteder, biddrager denne artikel til multimodale undersøgelser af multiaktivitet og skrivning-i-interaktion ved at undersøge hvordan parterne integrerer computerskrivning med samtaledeltagelse i hvad der omtales som ’skrivesekvenser’. Undersøgelsen er delt i to. Den første del analyserer initiering af skrivesekvenser i relation til den interviewlignende samtale: repræsentanterne begynder rutinemæssigt at skrive mens og ikke nødvendigvis efter lederne besvarer deres spørgsmål, og lederne fortsætter med at udfolde svaret mens repræsentanterne noterer. Den anden del analyserer den efterfølgende udfoldelse af skrivesekvenserne og finder at repræsentanterne langt fra nødvendigvis skriver løs uden hensynstagen til- og opmærksomhed rettet mod lederens sammenfaldende tale. Tværtimod tilpasser de deres skrivning, så den afbrydes af ophold hvormed repræsentanterne verbalt og/eller kropsligt kan demonstrere aktiv lytning, forståelse og invitere lederne til at fortsætte deres beskrivelser. De to dele giver tilsammen en forklaring på hvordan aktiviteterne tale og skrivning kan integreres med hinanden uden indgribende sammenbrud.

 

Referencer

Beck Nielsen, S. 2014. Medical record keeping as interactional accomplishment. Pragmatics and Society 5(2). 221-242. https://doi.org/10.1075/ps.5.2.03nie

Beck Nielsen, S. 2016, How doctors manage consulting computer records while interacting with patients. Research on Language and Social Interaction 49(1). 58-74. https://doi.org/10.1080/08351813.2016.1126451

Beck Nielsen, S. 2018. ‘If you don’t get better, you may come back here’: Proposing conditioned follow-ups to the doctor’s office. Text and Talk, 38(2), 217-242. DOI: https://doi.org/10.1515/text-2017-0038

Couper-Kuhlen, E. 2007). Assessing and accounting. E. holt & R. Clift (red.),
Reporting Talk: Reported Speech in Interaction, 81-119. Cambridge, Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511486654

Femø Nielsen, M. & S. Beck Nielsen. 2005. Samtaleanalyse. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Femø Nielsen, M., J. Steensig & J. Wagner. 2006. Konversationsanalyse i Danmark. Nydanske Studier 34-35. 182-216.
Gardner, R. 2001. When Listeners Talk. Response tokens and listener stance. Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/pbns.92
Garfinkel, H. 1967. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

Goffman, E. 1978. Response Cries. Language 54(4). 787-815. DOI: 10.2307/413235

Goodwin, C. 1979. The interactive construction of a sentence in natural conversation. G. Psathas (red.), Everyday language: Studies in ethnomethodology, 97- 121. New York: Irvington Publishers.

Goodwin, C. 1981. Conversational organization: Interaction between speakers and hearers. New York: Academic Press.

Greatbatch, D. 2006. Prescriptions and Prescribing: Co-ordinating Talk and Text-Based Activities. J. Heritage & Douglas W. Maynard (red.), Communication in medical care: Interaction between primary care physicians and patients, 313–339. Cambridge: Cambridge University Press.

Greatbatch, D., P. Luff, C. Heath & P. Campion. 1993. Interpersonal communication and human-computer interaction: an examination of the use of computers in medical consultations. Interacting with Computers 5(2).193–216. https://doi.org/10.1016/0953-5438(93)90018-O

Glenn, P. 2003. Laughter in interaction. Cambridge: Cambridge University Press.

Haddington, P. & M. Raunimoaa. 2011. Technologies, Multitasking, and Driving: Attending to and Preparing for a Mobile Phone Conversation in a Car. Human Communication Research 37(2): 223-254. https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.2010.01400.x

Haddington, P., T. Keisanen, L. Mondada & M. Nevile (red.). 2014. Multiactivity in Social Interaction: Beyond Multitasking. Amsterdam: Benjamins

Heath, C. 1982. Preserving the consultation: medical record cards and professional conduct. Sociology of Health and Illness 4(1). 56-74.

Heath, C. 1986. Body movement and speech in medical interaction. Cambridge, U.K., Cambridge University Press.

Heinemann, T. & J. Steensig. 2018. Justifying departures from progressivity: The Danish turn-initial particle ’altså’. J. Heritage & M. L. Sorjonen (red.), In Between Turn and Sequence: Turn-initial particles across languages, 445–476. Amsterdam: John Benjamins Publishing. https://doi.org/10.1075/slsi.31.15hei

Jefferson, G. 2004. Glossary of transcript symbols with an introduction. G. H. Lerner (red.), Conversation Analysis: Studies from the first generation, 13-23. Philadelphia: John Benjamins.

Keisanen, T., M. Raunimaa & P. Haddington. 2014. Suspending action: From simultaneous to consecutive ordering of multiple courses of action. P. Haddington, T. Keisanen, L. Mondada & M. Nevile (red.), Multiactivity in Social Interaction: Beyond Multitasking, 109–134. Amsterdam, John Benjamins. https://doi.org/10.1075/z.187.04kei

Kendon, A. 1990. Conducting interaction: Patterns of behavior in focused encounters. Cambridge: Cambridge University Press.

Kendon, A. 2004. Gesture: Visible Action as Utterance. Cambridge: Cambridge University Press

Mandelbaum, J. 2012). Storytelling in conversation. J. Sidnell & T. Stivers (red.), The Handbook of Conversation Analysis, 492-508. Wiley-Blackwell.

Mondada, L. 2012. Talking and driving. Multiactivity in the car. Semiotica 191. 223–256. DOI: https://doi.org/10.1515/sem-2012-0062

Mondada, L. 2014. The temporal orders of multiactivity: Operating and demonstrating in the surgical theatre. P. Haddington, T. Keisanen, L. Mondada & M. Nevile (red.), Multiactivity in Social Interaction: Beyond Multitasking, 33-76. Amsterdam, John Benjamins. https://doi.org/10.1075/z.187.02mon
Mondada, L. 2016. Going to write. Embodied trajectories of writing of collective proposals in grassroots democracy meetings. Language and Dialogue 6(1). 140–178. doi 10.1075/ld.6.1.05mon
Mondada, L. 2018. Multiple Temporalities of Language and Body in Interaction: Challenges for Transcribing Multimodality. Research on Language and Social Interaction 51(1). 85-106. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08351813.2018.1413878

Mondada, M. & Svinhufud, K. (2016). Writing-in-interaction. Studying writing as a multimodal phenomenon in social interaction. Language and Dialogue 6(1): 1-53
Monteiro, D. 2016. Street-level bureaucracy revisited. Formulating address in social work service encounters. Language and Dialogue 6(1). 54–80. doi 10.1075/ld.6.1.02mon
Nevile, M. 2006. Making sequentiality salient: and-prefacing in the talk of airline pilots. Discourse Studies 8(2). 279–302. https://doi.org/10.1177/1461445606061797

Nevile, M. 2015. The Embodied Turn in Research on Language and Social Interaction. Research on Language and Social Interaction 48(2). 121-151. https://doi.org/10.1080/08351813.2015.1025499

Komter, M. L. 2006. From Talk to Text: The Interactional Construction of a Police Record, Research on Language and Social Interaction 39(3). 201-228. https://doi.org/10.1207/s15327973rlsi3903_2

Komter, M. L. 2012. The career of a suspect’s statement: Talk, text, context. Discourse Studies 14(6). 731–752. https://doi.org/10.1177/1461445612457486

Sacks, H., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. 1974. A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation. Language 50(4). 696-735. DOI: 10.2307/412243
https://www.jstor.org/stable/412243

Schegloff, E. A. 1984. On Some Gestures' Relation to Talk. J. M. Atkinson & J. Heritage (red.), Structures of Social Action, 266-298. Cambridge: Cambridge University Press.

Schegloff. E. A. 1998. Body Torque. Social Research 65(3). 535-596.

Scott, M.B. & Lyman, S. B. 1968. American Sociological Review 33(1). 46-62. DOI: 10.2307/2092239
Seuren, L. M. & M. Huiskes. 2017. Confirmation or Elaboration: What Do Yes/No Declaratives Want? Research on Language and Social Interaction 50(2). 188-205. DOI: 10.1080/08351813.2017.1301307
Socialstyrelsen. 2016. Årsrapport 2016. Socialstyrelsen rapport om socialtilsynenes virksomhed. https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/arsrapport-om-socialtilsynet-for-2016
Stivers, T. & N.J. Enfield. 2010. A coding scheme for question-response sequences in conversation. Journal of Pragmatics 42(10). 2620-2626. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2010.04.002

Stivers, T. & J. Sidnell. 2005. Introduction: Multi-Modal Interaction. Semiotica, 156(1/4) 1-20. 10.1515/semi.2005.2005.156.1

Sutinen, M. 2014. Negotiating favourable conditions for resuming suspended activities. P. Haddington, T. Keisanen, L. Mondada & M. Nevile (red.), Multiactivity in Social Interaction: Beyond Multitasking, 137-166. Amsterdam, John Benjamins. https://doi.org/10.1075/z.187.05sut
Svinhufvud, K. 2016.Nodding and note-taking. Multimodal analysis of writing and nodding in student counseling interaction. Language and Dialogue 6(1). 81–109. doi 10.1075/ld.6.1.03svi
Thøgersen, J. M., & S. Beck Nielsen. 2009. Ja men nej og nej men ja: Når man hverken be- eller afkræfter ja/nej-spørgsmålets antagelser. Eller: Det fuldt udfoldede 'nja'. H. Hovmark, I. Stampe Sletten, & A. Gudiksen (red.), I mund og bog: 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009, 337-350. København: Museum Tusculanum.
Publiceret
2019-05-27
Citation/Eksport
Nielsen, S. (2019). Computerskrivning integreret i samtaledeltagelse. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(56), 102-132. https://doi.org/10.7146/nys.v1i56.111757