Sprogforståelse efter 20 år i Danmark: tolkning af anaforer i ledsætninger

  • Donna Eleanor Prohic cand. mag. fra Lingvistik ved KU
  • Elisabeth Engberg-Pedersen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Nøgleord: nulsubjekt, anaforfastlæggelse, serbokroatisk, andetsprogsforståelse

Resumé

Serbokroatisk har i modsætning til dansk nulsubjekter ved topicsammenhæng, dvs. når subjektet i en sætning er koreferentielt med subjektet i en forudgående sætning. Et pronominelt subjekt tolkes derfor i reglen som signal om topicskift og som koreferentielt med et andet led end subjektet i en tidligere sætning. Ved hjælp af en self-paced reading test blev 10 serbokroatiske indvandrere som var kommet til Danmark efter at de var fyldt 15 år, og som havde boet mindst 23 år i Danmark, sammenlignet med 10 danskere med dansk som førstesprog. Forsøgsdeltagerne læste en helsætning med en final adverbiel ledsætning med et pronominelt subjekt som ud fra ledsætningens slutning skulle tolkes som koreferentielt med enten subjektet eller det oblikke led i oversætningen. Resultaterne viste det forventede mønster: Deltagerne med serbokroatisk baggrund læste det relevante område af sætningen signifikant langsommere når pronomenet skulle tolkes som koreferentielt med oversætningens subjekt, end når det skulle tolkes som koreferentielt med det oblikke led i oversætningen. Kontrolgruppen viste en tendens til det omvendte mønster. I konklusionen peges der på betydningen af bevidsthed om de typologiske forskelle mellem dansk og de sprog som tales af voksne flygtninge og indvandrere som skal lære dansk. 

Forfatterbiografi

Elisabeth Engberg-Pedersen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
professor, dr.phil.

Referencer

Abbas, A.K. 1995. Contrastive analysis: is it a living fossil? International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 33(3), 195-215. (DOI: https://doi.org/10.1515/iral.1995.33.3.195)

Bailey, N., Madden, C. & Krashen, S.D. 1974. Is there a ”natural sequence” in adult second language learning? Language Learning, 24, 235-243.

Banathy, B., Trager, E. & Waddle, C. 1966. The use of contrastive data in foreign language course development. In A. Valdman (Ed.), Trends in language teaching, 35-56. New York, NY: McGraw-Hill.

Carminati, M.N. 2002. The processing of Italian subject pronouns. Dissertation. University of Massachusetts Amherst, ProQuest Dissertations Publishing, UMI no. 3039345.

Chomsky, N. 1967. The formal nature of language. In E.H. Lenneberg (Ed.), Biological foundations of language, 397-442. New York, NY: John Wiley and Sons.

De la Fuente, I. & Hemforth, B. 2013. Topicalization and focusing effects on subject and object pronoun resolution in Spanish. In J.C. Amaro, G. Lord, A. de Prada Perez & J.E. Aaron (Eds.), Selected proceedings of the 16th Hispanic Linguistics Symposium, 27–45. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.

De la Fuente, I., Hemforth, B., Colonna, S. & Schimke, S. 2016. The role of syntax, semantics, and pragmatics in pronoun resolution: a cross-linguistic overview. In A. Holler & K. Suckow (Eds.), Empirical perspectives on anaphora resolution, 11-31. Berlin, Germany: De Gruyter. (DOI: 10.1515/9783110464108-003)

Dulay, H.C. & Burt, M. 1974. Natural sequences in child second language acquisition. Working Papers on Bilingualism, 4, 71-98.

Dulay, H.C., Burt, M.K. & Krashen, S.D. 1982. Language two. Oxford, UK: Oxford University Press.

Ellis, R. 2015. Understanding second language acquisition. Oxford, UK: Oxford University Press.

Gass, S.M. & Selinker, L. 1983. Language transfer in language learning. Rowley, MA: Newbury House.

Geva, E. 2014. The cross-language transfer journey – a guide to the perplexed. Written Language & Literacy, 17(1), 1-15.

Givón, T. (1983). Topic continuity in discourse: an introduction. In T. Givón (Ed.), Topic continuity in discourse: a quantitative cross-language study, 1-42. Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing Company.

Hemforth, B., Konieczny, L., Scheepers, C., Colonna, S., Schimke, S., Baumann, P. & Pynte, J. 2010. Language specific preferences in anaphor resolution: exposure or Gricean maxims? In S. Ohlsson & R. Catrambone (Eds.), Proceedings of the 32nd annual conference of the cognitive science society, 2218–2223. Portland, Oregon: Cognitive Science Society. (https://escholarship.org/uc/item/8kq1b40b)

Keating, G.D., VanPatten, B. & Jegerski, J. 2011. Who was walking on the beach? Anaphora resolution in Spanish heritage speakers and adult second language learners. Studies in Second Language Acquisition, 33, 193-221. (DOI: 10.1017/S0272263110000732)

Kellerman, E. & Sharwood Smith, M. 1986. Crosslinguistic influences in second language acquisition. New York, NY: Pergamon Press.

Krashen, S. 1982. Principles and practice in second language acquisition. Oxford, UK: Pergamon Press.

Lado, R. 1957. Linguistics across cultures. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Leko, N. 1989. Case of noun phrases in Serbo-Croatian and case theory. Folia Linguistica, 23(1-2), 27-54.

Littlewood, W.T. 1984. Foreign and second language acquisition: language acquisition research and its implications for the classroom. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Miltsakaki, E. 2002. Toward an aposynthesis of topic continuity and intrasentential anaphora. Computational Linguistics 28(3), 319-355. (DOI: 10.1162/089120102760276009)

Odlin, T. 1989. Language transfer: cross-linguistic influence in language learning. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Roberts, L., Gullberg, M., & Indefrey, P. 2008. Online pronoun resolution in L2 discourse: L1 influence and general learner effects. Studies in Second Language Acquisition 30, 333-357. (DOI: 10.1017/S0272263108080480)

Runner, J.T. & Ibarra, A. 2016. Information structure effects on null and overt subject comprehension in Spanish. In A. Holler & K. Suckow (Eds.), Empirical perspectives on anaphora resolution, 87-112. Berlin, Germany: De Gruyter.

Skinner, B.F. 1957. Verbal behavior. New York, NY: Appleton Century Crofts.

Publiceret
2018-11-20
Citation/Eksport
Prohic, D., & Engberg-Pedersen, E. (2018). Sprogforståelse efter 20 år i Danmark: tolkning af anaforer i ledsætninger. NyS, Nydanske Sprogstudier, (55), 70-95. https://doi.org/10.7146/nys.v1i55.104792
Sektion
Artikler