De stressedes sprog: Nærsproglige analyser af det opsplittede selv og kontroltab

Forfattere

  • Louise Hallstrøm Abildgaard Københavns Universitet
  • Christina Fogtmann
  • Christian Gaden Jensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i54.101230

Nøgleord:

stress(definition), kontrol, fænomenologisk analyse, diskursanalyse, systemisk funktionel lingvistik

Resumé

Stress er et stigende samfundsproblem, og stressbegrebet er blevet mere og mere komplekst. Der findes ikke en entydig definition af stressens symptombillede, og mange symptombenævnelser indgår også diagnostisk indenfor flere fysiske og psykiske lidelser. Dette vanskeliggør systematisk vidensudvikling og har den konsekvens, at det i praksis varierer, hvorvidt en angiven stresstilstand karakteriseres som behandlingsberettigende eller ej. Det er højaktuelt i Danmark, hvor offentlige stressklinikker nu etableres og tilbyder stressvisitation og -behandling. Fænomenologiske studier har sat fokus på førstepersonsoplevelser af stress, og i denne artikel foreslår vi at supplere dette perspektiv med en systemisk-funktionel lingvistisk tilgang. Vi argumenterer for, at tilgangen kan bidrage med mere specificerede indsigter i stressoplevelser og dermed styrke stressforskningen og -behandlingen. Vi analyserer fire borgeres sprog i otte samtaler om stress hhv. før og efter det ni-ugers bio-psyko-sociale meditationsinkluderende stresskursus Åben og Rolig (ÅR) og illustrerer herved tilgangens muligheder. Resultaterne viser en udtrykt opsplitning af jeget fra kroppen samt et kontroltab. Efter kursusdeltagelsen var forbindelsen til kroppen forøget perceptuelt og kontrollen delvist genvundet. Vi diskuterer den praktiske anvendelighed af vores fund samt af grammatiske analyser i fremtidig forskning og praksis på stressområdet.

Referencer

Andersen, M.F. 2013. Når omfavnelse bliver til kvælertag: Hvordan kan arbejdet blive et spørgsmål om liv eller død? M.F. Andersen & Brinkmann, S. (red.), Nye perspektiver på stress, 23-54. Aarhus: Klim.

Andersen, M.F. & S. Brinkmann. 2013. Nye perspektiver på stress. Aarhus: Klim.

Andersen, T.H, & A.E. Holsting. 2015. Teksten i grammatikken. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Anderzen-Carlsson, A., U.P. Lundholm, M. Kohn & E. Westerdahl. 2014. Medical yoga: Another way of being in the world-A phenomenological study from the perspective of persons suffering from stress-related symptoms. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 9. DOI: https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23033

Antonovsky, A. 1996. The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11(1). 11-18.

Canli, T. & Lesch, K.P. 2007. Long story short: the serotonin transporter in emotion regulation and social cognition. Nature Reviews Neuroscience, 10(9). 1103-1109. DOI:10.1038/nn1964

Cioffi, D. 1993. Sensate body, directive mind: Physical sensations and mental control. D.M. Wegner & J.W. Pennebaker (red.), Handbook of mental control, 410–442. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Denovan, A., & A. Macaskill. 2013. An interpretative phenomenological analysis of stress and coping in first year undergraduates. British Educational Research Journal 39(6). 1002–1024. DOI: https://doi.org/10.1002/berj.3019

Fogtmann, C. 2007. Samtaler med politiet. Interaktionsanalytiske studier af sprogtestning i danske naturalisationssamtaler. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Fosgerau, C.F. & Annette Sofie Davidsen. 2014. Patients' perspectives on antidepressant treatment in consultations with physicians. Qualitative Health Research 24(5). 641-653. DOI: 10.1177/1049732314528813

Fox, K.C.R., M.L. Dixon, S. Nijeboera, M. Girna, J.L. Flomanb, M. Lifshitz, M. Ellamil, P. Sedlmeier & K. Christoff. 2016. Functional neuroanatomy of meditation: A review and meta-analysis of 78 functional neuroimaging investigations. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 65. 208–228. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.03.021

Fuchs, T. 2014. Psychopathology of depression and mania: symptoms, phenomena and syndromes. Journal of Psychopathology 20. 404-413.

Galasinski, D. 2008. Men's discourses of depression. New York: Palgrave Macmillan.

Giorgi, A. 1997. The theory, practice and evaluation of the phenomenological method as a qualitative research procedure. Journal of Phenomenological Psychology 28(2). 235-260.

Halliday, M.A.K. & C.M.I.M. Matthiessen. 2014. An introduction to functional grammar. London: Arnold.

Harkness, A.M.B., B.C. Long, N. Bermbach, K. Patterson, S. Jordan & H. Kahn. 2005. Talking about work stress: Discourse analysis and implications for stress interventions. Work & Stress 19(2). 121–136. DOI: https://doi.org/10.1080/02678370500160068

Haslebo, G. & G.E. Lund. 2013. Håndtering af stress i organisationer med inspiration fra socialkonstruktionisme. M.F. Andersen & S. Brinkmann (red.), Nye perspektiver på stress, 159-179. Aarhus: Klim.

Holroyd, K.A. & Lazarus, R.S. 1982. Stress, coping and somatic adaptation. Goldberger, L. & S. Brenitz (red.). Handbook of Stress: Theoretical and Clinical Aspects, 21-35. New York: The Free Press.

Jensen, C. G. 2016. Åben og Rolig (5.udg.). København: Strandberg Publishing.

Jensen, C. G. 2017. Forskningsstøttet Stressbehandling. Åben og Rolig-metoden og dens resultater. Københavns Universitet: Almanakken 2017 (in press). København: Københavns Universitet.

Kabat-Zinn, J. 1990. Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain and illness. New York: Delacourt.

Kirk, U., J. Downar & P.R. Montague. 2011. Interoception drives increased rational decision-making in meditators playing the ultimatum game. Frontiers in neuroscience 5. 1-11. DOI: 10.3389/fnins.2011.00049

Kirkegaard, T. 2013. Stress som en kollektiv proces: en feltfortælling. Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann (red.), Nye perspektiver på stress, 55-74. Aarhus: Klim.

Koukal. D.R. 2000. Merleau-Ponty’s Reform of Saussure: Linguistic Innovation and the Practice of Phenomenology. The Southern Journal of Philosophy XXXVIII. 559-617.

Lamb, D., & N. Cogan. 2016. Coping with work-related stressors and building resilience in mental health workers: A comparative focus group study using interpretative phenomenological analysis. Journal of Occupational and Organizational Psychology 89(3). 474–492. DOI: https://doi.org/10.1111/joop.12136

Lewis, P.E. 1966. Merleau-Ponty and the Phenomenology of Language. Yale French Studies 36/37. 19-40. DOI: 10.2307/2930398

Matthews, K.A., Gallo, L.C., & Taylor, S.E. 2010. Are psychosocial factors mediators of socioeconomic status and health connections? A progress report and blueprint for the future. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1186, 146–173. DOI: 10.1111/j.1749-6632.2009.05332.x

Muntigl, P., & E. Ventola. 2010. Grammar, a neglected resource in interaction analysis? J. Streeck (red.), New Adventures in Language and Interaction, 99-124. Amsterdam: John Benjamin's Publishing Company

Parnas, J. & D. Zahavi. 2002. The Role of Phenomenology in Psychiatric Diagnosis and Classification. M. Maj, W. Gaebel, J. J. López-Ibor & N. Sartorius (red.), Pshyciatric Diagnosis and Classification, 137-162. Chichester: John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/047084647X.

Ratcliffe, M. 2015. Experiences of Depression: A Study in Phenomenology. New York: Oxford University Press.

Stelter, R. 2009. Experiencing mindfulness meditation – a client narrative perspective. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 4, 145-158. DOI:10.1080/

Sundhedsstyrelsen. 2007. Stress i Danmark. Hvad ved vi? Ved Nielsen, N. R. og Kristensen, T.R. København: Sundhedsstyrelsen

Thompson, G. 1999. Acting the part: lexico-grammatical choices and contextual factors. M. Ghadessy (red.), Text and Context in Functional Linguistics, 101-124. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Wyatt, C., Harper, B., & Weatherhead, S., 2014. The experience of group mindfulness-based interventions for individuals with mental health difficulties: A meta-synthesis. Psychotherapy Research, 24(2), 214–228. http://doi.org/10.1080/10503307.2013.864788.

Zahavi, D. 2003. Fænomenologi (Problemer, positioner og paradigmer). Roskilde: Samfundslitteratur Roskilde Universitetsforlag

Downloads

Publiceret

2018-05-28

Citation/Eksport

Abildgaard, L. H., Fogtmann, C., & Jensen, C. G. (2018). De stressedes sprog: Nærsproglige analyser af det opsplittede selv og kontroltab. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(54), 64–93. https://doi.org/10.7146/nys.v1i54.101230