Telefoniske båndpasfiltres indflydelse på talergenkendelse: høje frekvenser og dansk /t/

Forfattere

  • Rasmus Puggaard Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/nys.v1i54.100580

Nøgleord:

retsfonetik, talergenkendelse, telefoni, sociofonetik, accent

Resumé

Denne artikel er en retsfonetisk undersøgelse i hvordan telefoniske båndpasfiltre påvirker talesignalet, med særligt fokus på dansk /t/. Der fokuseres særligt på tre forskellige slags telefoniske forbindelser: fastnetforbindelser; VoLTE, som er det mest moderne telefonsignal og benyttes i nyere smartphones; og AMR, som stadig benyttes i det meste mobiltelefoni, og som ved dårlig dækning leverer et dårligere signal end fastnetforbindelser. Artiklen viser hvordan der er variation i udtalen af dansk /t/ som potentielt kan bruges til at identificere en specifik taler, f.eks. i retsfonetisk sammenhæng. Tre forskellige kilder til /t/-variation præsenteres: regiolektal variation, variation i udtalen af fremmedsprog, og idiolektal variation blandt talere af rigsdansk. For alle disse variationskilder vises det hvordan de forskellige telefoniske forbindelser påvirker talesignalet, og særligt hvordan fastnet- og AMR-forbindelser udvisker meget af variationen fordi disse forbindelser ikke bærer særligt høje frekvenser. De parametre, som en retsfonetiker ville kigge på i en optagelse af høj kvalitet, vil altså ofte ikke være tilgængelige i en optaget telefonsamtale. Artiklen foreslår til sidst nogle andre parametre i talesignalet som kan være værd at kigge på, hvis man leder efter variation i /t/-udtale i en telefonoptagelse.

Referencer

Andersen, T.A. 1981. Dialektbånd og databehandling. Ord & Sag 1. 11-18.

Basbøll, H. 2005. The phonology of Danish. Oxford: Oxford University Press.

Bessette, B. m.fl. 2002. The Adaptive Multi-Rate Wideband speech codec (AMR-WB). IEEE Transactions of Speech and Audio Processing 10(8). 620-636. DOI: 10.1109/TSA.2002.804299.

Boersma, P. & D. Weenink. 2016. Praat. Doing phonetics by computer. Version 6.0.21.

Bolt, R.H. m.fl. 1970. Speaker identification by speech spectrograms. A scientists’ view of its reliability for legal purposes. The Journal of the Acoustical Society of America 47(2:2). 597-612. DOI: 10.1121/1.1911935.

Broeders, A.P.A. & A.G. van Amelsvoort. 1999. Lineup construction for forensic earwitness identification. A practical approach. J.J. Ohala, Y. Hasegawa, M. Ohala, D. Granville, A.C. Bailey (red.), Proceedings of the XIVth International Congress of Phonetic Sciences, 1373-1376. University of California, Berkeley.

Byrne, C. & P. Foulkes. 2004. The ‘mobile phone effect’ on vowel formants. The International Journal of Speech, Language and the Law 11(1). 83-102. DOI: 10.1558/ijsll.v11i1.83.

Docherty, G.J. 1992. The timing of voicing in British English obstruents. Berlin: Foris Publications.

Espegaard, A. 1996. Nogle nordjyske mål I. Sproghistorie og dialektgeografi. Hjørring: Forlaget Vendsyssel.

Fischer-Jørgensen, E. & B. Hutters. 1981.Aspirated stop consonants before low vowels. A problem of delimitation. Annual Report of the Institute of Phonetics, University of Copenhagen 15. 77-102.

Foulkes, P. & A. Barron. 2000. Telephone speaker recognition amongst members of a close social network. Forensic Linguistics 7(2). 180-198. DOI: 10.1558/sll.2000.7.2.180.

Garibaldi, C.L. & O. Bohn. 2015. Phonetic similarity predicts ultimate attainment quite well: the case of Danish /i, y, u/ and /d, t/ for native speakers of English and of Spanish. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow, 10-14 August 2015. The University of Glasgow.

Gordon, M., P. Barthmaier & K. Sands. 2002. A cross-linguistic acoustic study of voiceless fricatives. Journal of the International Phonetic Association 32(2). 141-174. DOI: 10.1017/S0025100302001020.

Grønnum, N. 2009. Fonetik og fonologi. Almen og dansk, 3. udgave. København: Akademisk Forlag.

Guillemin, B.J. & C.I. Watson. 2006. Impact of the GSM AMR speech codec on formant information important to forensic speaker identification. P. Warren & C.I. Watson (red.), Proceedings of the 11th Australian International Conference on Speech Science and Technology, 483-488. Auckland: University of Auckland.

Guillemin, B.J. & C.I. Watson. 2008. Impact of the GSM mobile phone network on the speech signal: some preliminary findings. The International Journal of Speech, Language and the Law 15(2). 193-218. DOI: 10.1558/ijsll.v15i2.193.

Hirson, A., P. French & D. Howard. 1995. Speech fundamental frequency over the telephone and face-to-face. Some implications for forensic phonetics. J.W. Lewis (red.), Studies in general and English phonetics. Essays in the honor of Professor J.D. O’Connor, 230-254. London: Routledge.

Hollien, H. 1974. Peculiar case of “voiceprints”. Journal of the Acoustical Society of America 56(1). 210-213. DOI: 10.1121/1.1903257.

Hollien, H. 1990. The acoustics of crime. The new science of forensic phonetics. New York: Plenum Press.

Howard, D.M. & J.A.S. Angus. 2009. Acoustics and psychoacoustics. Oxford: Focal Press.

Jessen, M. 2008. Forensic phonetics. Language and Linguistics Compass 2(4). 671-711. DOI: 10.1111/j.1749-818X.2008.00066.x.

Kristiansen, T. 1998. The role of standard ideology in the disappearance of the traditional Danish dialects. Folia Linguistica 32(1-2). 115-129. DOI: 10.1515/flin.1998.32.1-2.115.

Kristiansen, T. 2003. Language attitudes and language politics in Denmark. International Journal of the Sociology of Language 159. 57-71. DOI: 10.1515/ijsl.2003.009.

Künzel, H.J. 1997. Some general phonetic and forensic aspects of speaking tempo. Forensic Linguistics 4(1). 48-83. DOI: 10.1558/ijsll.v4i1.48.

Künzel, H.J. 2001. Beware of the ’telephone effect’: the influence of telephone transmission on the measurement of formant frequencies. Forensic Linguistics 8(1). 80-99. DOI: 10.1558/ijsll.v8i1.80.

Lisker, L. & A.S. Abramson. 1964. A cross-language study of voicing in initial stops. Acoustical measurements. Word 20(3). 384-422. DOI: 10.1080/00437956.1964.11659830.

McDougall, K., F. Nolan & T. Hudson. 2015. Telephone transmission and earwitnesses. Performance on voice parades controlled for voice similarity. Phonetica 72. 257-272. DOI: 10.1159/000439385.

Meuwly, D. 2003. Le mythe de “l’empreinte vocale”. Revue internationale de crimonologie et de police technique et scientifique 56(2). 219-236.

Mortensen, J. & J. Tøndering. 2013. The effect of vowel height on Voice Onset Time in stop consonants in CV sequences in spontaneous Danish. R. Eklund (red.), Proceedings of Fonetik 2013. The XXVIth Annual Phonetics Meeting, 12-13 June 2013, Linköping University, Linköping, Sweden, 49-52. Linköping: Linköpings Universitet.

Nguyen, D.H., H. Nguyen & É. Renault. 2016. Predicting VoLTE quality using Random Neural Network. International Journal of Applied Information Systems 11(3). 1-5. DOI: 10.5120/ijais2016451587.

Nielsen, B.J. 1984. Bidrag til vendelbomålets fonologi. Del I: Dialekten i Tornby. København: Akademisk Forlag.

Nolan, F. 1983. The phonetic bases of speaker recognition. Cambridge: Cambridge University Press.

Nolan, F. 1997. Speaker recognition and forensic phonetics. W.J. Hardcastle & J. Laver (red.), The handbook of phonetic sciences, 744-767. Oxford: Blackwell Publishing.

Petersen, N.R. 2009. Aspirater. Den store danske. København: Gyldendal. Online encyklopædi, http://denstoredanske.dk.

Pharao, N. m.fl. 2014. Indexical meanings of [s+] among Copenhagen youth. Social perception of a phonetic variant in different prosodic contexts. Language in Society 43(1). 1-31. DOI: 10.1017/S0047404513000857.

Puggaard, R. 2015. How do Danish L2 learners produce the distinction between tai-cai-zai? Præsenteret ved International Symposium on Chinese Theoretical and Applied Linguistics. 10.-12. december, Newcastle University.

Puggaard, R. 2017. Realizations of /t/ in Jutlandic dialects of Danish. Præsenteret ved 4th International Scientific Conference. Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems. 11.-12. maj, Latvian Academy of Sciences, Riga.

Puggaard, R. Under udg. a. Realizations of /t/ in Jutlandic dialects of Danish. Linguistica Lettica 26.

Puggaard, R. Under udg. b. The productive acquisition of dental obstruents by Danish learners of Chinese. Chen D. & Guo Y. (red.), (Titel ikke fastlagt). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Sauter, M. 2014. From GSM to LTE-Advanced. An introduction to mobile networks and mobile broadband. Chichester: Wiley.

Shadle, C.H. & S.J. Mair. 1996. Quantifying spectral characteristics of fricatives. Fourth International Conference on Spoken Languages Processing, 1521-1524. Philadelphia, October 3-6, 1996.

Strevens, P. 1960. Spectra of fricative noise in human speech. Language and Speech 3(1). 32-49. DOI: 10.1177/002383096000300105.

Titze, I.R. 1994. Principles of voice production. New Jersey: Prentice Hall.

Wells, J.C. 1982. Accents of English 1. An introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Wolf, J.J. 1972. Efficient acoustic parameters for speaker recognition. Journal of the Acoustical Society of America 51(6:2). 2044-2056. DOI: 10.1121/1.1913065.

Öhman, L., A. Eriksson & P.A. Granhag. 2010. Mobile phone quality vs. direct quality. How the presentation format affects earwitness identification accuracy. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context 2(2). 161-182.

Downloads

Publiceret

2018-05-28

Citation/Eksport

Puggaard, R. (2018). Telefoniske båndpasfiltres indflydelse på talergenkendelse: høje frekvenser og dansk /t/. NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(54), 129–155. https://doi.org/10.7146/nys.v1i54.100580