Fri adgang Open Access  Begrænset adgang Abonnementsadgang

Er ’klart sprog’ lettere at forstå? En undersøgelse af forståelsen af to versioner af et brev fra SKAT

Anne Kjærgaard, Torben Juel Jensen

Resumé


I Danmark, såvel som i andre lande, har man i årtier forsøgt at gøre tekster fra offentlige myndigheder til almindelige borgere lettere at forstå for modtageren. Der mangler imidlertid empirisk belæg for at dette arbejde faktisk virker efter hensigten. I artiklen præsenteres en kvantitativ, eksperimentel undersøgelse af hvor godt læsere forstår to forskellige versioner af det samme brev fra SKAT – en oprindelig version som sprogmedarbejdere fra SKAT mente, var vanskelig at forstå, og en version der var omskrevet med henblik på at gøre brevet lettere at forstå. Det undersøges om den omskrevne version er lettere at forstå end den oprindelige, og hvordan faktorer som respondenternes uddannelse, alder, køn og læsefærdigheder påvirker forståelsen af teksterne. Analysen viser at den omskrevne version gennemsnitligt set er lettere at forstå end den oprindelige, og at uddannelse, læsefærdigheder, førstesprog og alder har betydning for forståelsen. Svage læsere har en betydeligt bedre forståelse af den omskrevne version end af den oprindelige, mens det for de bedste læsere i bedste fald ingen forskel gør for forståelsen hvilken version de læser. Artiklen afsluttes med en diskussion af hvilke elementer i den omskrevne version der tilsyneladende gør den lettere at forstå end den oprindelige.

Nøgleord


sproglig rådgivning, tekstforståelse, læsning, tekster fra offentlige myndigheder, klarsprog

Fuld tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/nys.v1i51.24794

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.


Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK


ISSN: 2246-4522 

Hostet af Det Kgl. Bibliotek og Aarhus University Library