1.
Søballe Horslund C, Villumsen J. Kan man måle opfattelsen af andetsprogets lyde? Andetsprogsfonologiske test og generaliseringer om præleksikalsk perception. NyS [Internet]. 11. december 2023 [henvist 24. juli 2024];1(64):157-88. Tilgængelig hos: https://www.nys.dk/article/view/141692