1.
Hyttel-Sørensen L. Dårligt fra start. En undersøgelse af børns sproghandlinger med fokus på den multiple lineære regressionsanalyse som redskab til at identificere signifikante forskelle. NyS [Internet]. 2. september 2011 [henvist 11. december 2023];41(41):66-92. Tilgængelig hos: https://www.nys.dk/article/view/13662