1.
Sandøy H. Anmeldelse av Dansk Sproghistorie 5. Dansk i samspil. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, hovudredaktør Ebba Hjorth. NyS [Internet]. 13. december 2022 [henvist 22. februar 2024];1(62):102-21. Tilgængelig hos: https://www.nys.dk/article/view/134596