1.
Zerakitsky Vies C, Heegård Petersen J. ”Åha, vi er altså på den, for tegnet har delt sig i to”. Om altså’s udtaler og funktioner. NyS [Internet]. 13. december 2022 [henvist 2. marts 2024];1(62):46-75. Tilgængelig hos: https://www.nys.dk/article/view/134594