1.
Bleses D. Transparens og produktivitet i danske børns tilegnelse af verbers præteritum. NyS [Internet]. 2. april 2000 [henvist 2. december 2023];26(26-27):165-96. Tilgængelig hos: https://www.nys.dk/article/view/13414