Balling, Laura Winther, og Rikke Slot Johnsen. “/Em>”;. NyS, Nydanske Sprogstudier 48, no. 48 (juni 30, 2015): 174–181. Set april 21, 2024. https://www.nys.dk/article/view/21140.