Vinther, Nicoline Munck, Kasper Boye, og Line Burholt Kristensen. “Grammatikken I Baggrunden – opmærksomhed under læsning”. NyS, Nydanske Sprogstudier 47, no. 47 (januar 12, 2015): 99–139. Set maj 26, 2024. https://www.nys.dk/article/view/19918.