Petersen, Kathrine Thisted. “Lokalt Regionalsprog Eller Regionalt Rigssprog? - En undersøgelse Af Århusdansk”. NyS, Nydanske Sprogstudier 45, no. 45 (januar 1, 2013): 9–47. Set april 21, 2024. https://www.nys.dk/article/view/16903.