Søballe Horslund, Camilla, og Jonas Villumsen. “Kan Man måle Opfattelsen Af Andetsprogets Lyde? Andetsprogsfonologiske Test Og Generaliseringer Om præleksikalsk Perception”. NyS, Nydanske Sprogstudier 1, no. 64 (december 11, 2023): 157–188. Set juli 24, 2024. https://www.nys.dk/article/view/141692.