Stidsen, Mette, og Anna Steenberg Gellert. “Udvikling Og afprøvning Af sætningsforståelsestest for Voksne Med Dansk Som Andetsprog”. NyS, Nydanske Sprogstudier 1, no. 63 (juni 29, 2023): 74–107. Set marts 3, 2024. https://www.nys.dk/article/view/137561.