Brøcker, Karen, Magnus Hamann, Maria Jørgensen, Simon Lange, Nicholas Mikkelsen, og Jakob Steensig. “Samtalesprogets Grammatik. Fire fænomener Og Nogle Metodiske Overvejelser”. NyS, Nydanske Sprogstudier 42, no. 42 (april 2, 2012): 10-40. Set januar 24, 2021. https://www.nys.dk/article/view/13672.