Durst-Andersen, Per. “En Kognitiv Analyse Af Perfektum Og Imperfektum I Dansk”. NyS, Nydanske Sprogstudier 26, no. 26-27 (april 2, 2000): 131–164. Set december 11, 2023. https://www.nys.dk/article/view/13413.