Jensen, Eva Skafte. “Neksusadverbialets Placering I ledsætninger”. NyS, Nydanske Sprogstudier 20, no. 20 (april 2, 1995): 77–90. Set februar 22, 2024. https://www.nys.dk/article/view/13374.