Heegård Petersen, Jan, Karoline Kühl, og Gert Foget Hansen. “Kodeskift I De Udvandrerdanske Varieteter I Nordamerika Og Argentina: Inventar, Frekvens, Funktion”. NyS, Nydanske Sprogstudier 1, no. 58 (maj 22, 2020). Set september 28, 2020. https://www.nys.dk/article/view/120484.